HomeTagArchiwa: Olaf Bergmann | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/08/rd-new-4-1280x720.jpg

Roman Dmowski, wielki polski mąż stanu, być może chwilami najwybitniejszy w naszych dziejach polityczny wizjoner oraz największy w XX stuleciu polski pisarz polityczny, na wielu mu współczesnych wywierał niemal magiczny czar, o czym świadczą dwie opinie. Warto je pewnie przypomnieć. Tadeusz Gluziński w 1939 roku i wnet po śmierci „Pana Romana” wspominał:.„… Dmowski umiał uczyć, nie ucząc, lecz czarując słuchacza pogawędką. Wesołe anegdoty przeplatały spostrzeżenia głębokie i na owe czasy niezwykłe. Kilka takich, parogodzinnych rozmów, odbytych...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/08/dozynki-5862461_960_720-1280x720.jpg

Dziś w Pobiedziskach – moim kolejnym miejscu na ziemi, w którym niełatwo się aklimatyzuję – dożynki. Dla mieszczucha od pokoleń żadna niby atrakcja, lecz w związku z tym corocznym świętem plonów naszła mnie pewna refleksja. Jego geneza sięga właściwie czasów pogańskich, więc dotyczyć mogła naszych przodków odległych od nas o 40-50 pokoleń. Sporo nieprawdaż? Poza tym jest to święto małych lokalnych społeczności, które się na nim integrują, jak i …. rodzin. To one w końcu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/06/chioin-1280x720.jpg

W XIX wieku niewoli i upokorzeń wielkiego narodu bez własnego państwa, już prawie za życia wielkim autorytetem i legendą chyba stał się Tadeusz Kościuszko. Jego portrety zawisły w wielu domach, w tym z czasem także w chłopskich chałupach, a nierzadko pod nim spędzane chwile bywały dla dzieci pierwszymi lekcjami ojczystej historii. Dlatego raczej do wyjątków jednak należy ocenić, bardzo rzetelną i trzeźwą ocenę Naczelnika, wyrażoną przez Annę z Tyszkiewiczów Potocką-Wąsowiczową (A. Potocka-Wąsowiczowa, Wspomnienia naocznego świadka,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/wilno-1280x720.jpg

Nacjonalizmy nie posiadają w ostatnich dziesięcioleciach najlepszej „prasy”. Jego licznie lewicowi krytycy zapominając często, iż zwolennicy ich ideologii mają najwięcej krwi na rękach, krytykują stawianie własnych narodów na piedestale powołując się na zresztą liczne przykłady, gdy owa „miłość” do własnych narodów stawała się w XX stuleciu pretekstem (przeważnie jednym z wielu) do wyrzynania innych narodów. Ziejący tolerancją, wzniosłymi hasłami sprawiedliwości (przeważnie dość enigmatycznej „społecznej”), równości czy równouprawnienia, zapominają oni przeważnie że nacjonalizmy odegrały doniosła rolę...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/brud-1280x720.jpg

Obraz higieny w czasach naszych antenatów żyjących przed 100 czy 150 laty był tragicznym, a dla nas nawet niewyobrażalny. Dotyczyło to zwłaszcza ludności wiejskiej. Syn 20 morgowego gospodarza z powiatu Łuków w województwie lubelskim o podejściu swoich sąsiadów i sąsiadek do osobistej czystości jeszcze w latach 30-tych XX wieku pisał (J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, Warszawa 1984, t. 4., s. 505): „Gdyby tak na wsi zapytać się kobiety, co to jest higiena ciała lub też...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/03/polak-wegier-1280x720.jpg

„Polak, Węgier dwa bratanki …”: Nie ma chyba w rozdzieranej przez stulecia licznymi konfliktami politycznymi i etniczno-narodowymi Europie dwóch nacji tak zgodnych oraz wzajemnie się szanujących jak Polacy i Węgrzy. Moim zdaniem, szukanie genezy tego, iż „Polak, Węgier to dwa bratanki, i do szabli i do szklanki”, można poszukiwać na trzech płaszczyznach: podobieństwa pełnych fantazji i zadziorności narodowych charakterów, wierności religii katolickiej i przede wszystkim historycznych więzów. Niewątpliwe najważniejsze są te ostatnie, trwające najdłużej już...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/02/Pomnik_Feliksa_Stama_w_Warszawie_2019-1280x720.jpg

Spośród Wielkopolan, którzy wpierw w Drugiej Rzeczypospolitej, a następnie już w okresie po II wojnie światowej, w największym stopniu przysłużyli się osiągnięciom polskiego sportu, a kibicom przysporzyli niezliczonych momentów radości i dumy, był Feliks Stamm. Urodzony w 1901 roku w Kościanie zawodowy podoficer Wojska Polskiego był w dziedzinie boksu prawdziwym trenerskim czarodziejem, do dziś uważanym za najwybitniejszego szkoleniowca w dziejach całego amatorskiego pięściarstwa. Zawodnikiem Feliks Stamm był przeciętnym, stoczył zaledwie kilkanaście walki, lecz w 1924...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/02/usmiech-ieta-ksiezna-1280x720.jpg

W powszechnym wyobrażeniu europejskie średniowiecze, czyli dziesięć wieków dziejów naszego kontynentu, był to czas ponury, mroczny, z żyjącymi w nędzy i ciemnocie ludźmi, zapatrzony wyłącznie w życie wieczne i przez to nieustannie się modlących, a jeszcze częściej pokutujących, choć możliwości popełniania wszelakich grzechów mieli na pewno mniej niż ich współcześni potomkowie. Prawda jest jednak zupełnie inna. Ten smutny obraz przekazali nam żyjący w XV wieku pierwsi prekursorzy renesansu, a co interesujące nawet nie kłamali, co...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/02/myslowitz-1280x720.jpg

Przez ponad sto lat (1815-1918) kordony graniczne rozdzielały Polaków mieszkających w trzech państwach zaborczych. Przebiegały one również kilkanaście kilometrów od Wrześni, gdyż granica niemiecko-rosyjska została po kongresie wiedeńskim wytyczona pomiędzy Strzałkowem a Słupcą (gdzie, jak żartobliwie mawiał na swoich wykładach śp. profesor Lech Trzeciakowski, kończy się Europa) oraz przez jezioro powidzkie. Była więc Września XIX i początków XX stulecia miastem prawie granicznym. Bliskość granicy musiała zachęcać do korzystania z możliwości dodatkowego zarobku, o czym już...