HomeTagArchiwa: historia | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/noc-2-1280x711.jpg

191 lat temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830  roku w Warszawie grupka młodych oficerów rozpoczęła rewoltę, która choć mizernie przygotowana, okazała się brzemienna w skutkach. Bo choć iskra buntu była wątła, to nieugaszona we właściwym momencie doprowadziła do wybuchu beczki prochu, którą była ówczesna Warszawa.   Według planów spiskowców całą rzecz rozpocząć miała zbrodnia – zamordowanie wielkiego księcia Konstantego. Po zmierzchu, około godziny 18 rewolucjoniści ruszyli na Belweder, gdzie rezydował znienawidzony przez nich...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/margrabia-3-1280x720.jpg

Zazwyczaj  postacie historyczne znane są z nazwiska i imienia. W dziejach Polski zdarzyli się jednak także wielcy politycy, których określano stanowiskiem bądź tytułem. I tak Józefa Piłsudskiego nazywano Marszałkiem,  Wojciecha Jaruzelskiego – Generałem, a Aleksandra Wielopolskiego  – Margrabią. W niniejszym  tekście będzie mowa o tym ostatnim, gdyż jego biografia jest zakłamana, a ocena prowadzonej przez niego działalności politycznej niesprawiedliwa. Spośród wymienionych wyżej polityków czczony jest  Marszałek, co wynika z polskiego kultu dla walki zbrojnej,  konspirowania...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/moczar-new-1280x720.jpg

1 listopada 2021 r. minęła 35 rocznica śmierci gen. Mieczysława Moczara – jednego z dowódców Armii Ludowej, prominentnego działacza PZPR, ministra spraw wewnętrznych, przewodniczącego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz szefa Najwyższej Izby Kontroli. Postać Moczara owiana jest czarną legendą. Dla środowisk prawicowych jest to zdrajca, sowiecki agent i kat niepodległościowego podziemia. Z kolei dla kosmopolitycznej i liberalnej lewicy – to populista, nacjonalista i antysemita. Czy jednak te epitety i obiegowe opinie, oddają prawdę...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/lasecki-1280x514-1-1280x720.jpg

Jest coś uroczego w niesłusznie zapomnianej sztuce polemiki. Może sam fakt, że ktoś zwrócił uwagę na nasze przemyślenia do tego stopnia, iż zdecydował się wytoczyć wobec nich przemyślenia przeciwne. Być może unikatowa możliwość zwracania się do spersonalizowanego odbiorcy, nie zaś do anonimowego Czytelnika. A może jeszcze inny czynnik sprawia, że to właśnie polemiki są prawdziwym creme de la creme publicystyki politycznej. Dlatego i tym razem pozwolę sobie ponieść się polemice, ryzykując, iż kolejne piętra argumentacji...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/gierek-1280x720.jpg

Jaka lewica? Na ostatni Zjazd PZPR, odrodzone po latach nieobecności na scenie politycznej Stronnictwo Narodowe wystosował list ”Do Polek i Polaków – delegatów na XI Zjazd PZPR”.  Przedwojenni endecy, więźniowie powojennej żydokomuny pisali między innymi: „Nie odmawiamy zasług, w tym zwłaszcza w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich, likwidacji bezrobocia, w umasowieniu oświaty i opieki socjalnej, w prowadzeniu polityki zagranicznej uwzględniającej interes i dobro Państwa Polskiego oraz odbudowaniu zniszczonego w wyniku II wojny światowej materialnego dziedzictwa Narodu (…)...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/nikita-2-1-1280x720.jpg

Finis coronat opus – ta starożytna maksyma pasuje jak ulał do najnowszej książki Marka A. Koprowskiego „Śmierć banderowcom. Krwawa rozprawa z OUN-UPA”. Kolejna książka poczytnego autora stanowi kontynuację wcześniejszych pozycji „Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu” i „Rzeźnicy z OUN-UPA Bandera, Szeptycki i ludobójstwo Polaków”, a zarazem zwieńczenie tragicznej historii ukraińskiego nacjonalizmu. Dzięki książkom Koprowskiego losy późniejszych morderców i zwyrodnialców spod znaku tryzuba śledzimy począwszy od skromnych organizacyjnych początków gdy byli wspierani finansowo i organizacyjnie przez obce wywiady....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/rzdzymin-jency-1280x720.jpg

Nowe wydanie powieści „W polu” w ramach edycji dzieł zebranych Stanisława Rembeka, której podjął się Państwowy Instytut Wydawniczy jest znakomitą okazją do przypomnienia i zarekomendowania postaci tego wybitnego, ale zapomnianego pisarza. Nazwisko może niekoniecznie kojarzone przez współczesnych, ale jak przypomnimy „Wyrok na Franciszka Kłosa” w reżyserii Andrzeja Wajdy czy film Juliusza Machulskiego „Szwadron” na podstawie zbioru opowiadań „Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe”, to wówczas zobaczymy trwałe ślady zostawione przez prozę Rembeka w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/patriotyzm-1280x720.jpg

Nie sprawdziły się w czasie wojny elity wywodzące się z kręgów sanacyjnych i rządu londyńskiego, co widać było po tragedii powstania w Warszawie (1944). Umiały one tylko ulec romantycznemu nastrojowi ulicy. Ich nieodpowiedzialna polityka, jak najbardziej w ich oczach „patriotyczna” doprowadziła do arcyzbrodni. Na bezsensowną śmierć i kalectwo poszło wtedy 40 000 żołnierzy – w tym najbardziej ofiarni najlepiej wykształceni młodzi Polacy. Wysłali oni na śmierć dzieci! Zginęło 200 000 naszych rodaków, a stolicę zmieniono...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/Adam-1280x720.jpg

45 lat temu – w dniu 23 września 1976 roku doszło do podpisania „Apelu do społeczeństwa i władz PRL”, stanowiącego symboliczną datę powstania Komitetu Obrony Robotników – najbardziej znaczącej organizacji opozycyjnej drugiej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, która wywarła znaczny wpływ na charakter i oblicze ideowe NSZZ „Solidarność”. Dość powiedzieć, że podczas tegorocznych obchodów 45 rocznicy powstania KOR premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że „Komitet Obrony Robotników był dla rodzącej się w 1980 roku Solidarności duchowym...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/pawiak-1a-1280x720.jpg

Mówimy w tym miejscu o szczególnym czasie w historii Polski, okresie II wojny światowej i o pokoleniu urodzonym i wychowanym już w niepodległej Polsce, któremu jednak nie dane było długo cieszyć się wolnością. Pokolenie, które musiało bardzo szybko dojrzeć. Któremu wojna zabrała, to co mieli najcenniejsze: młodość, wolność, bliskich i przyjaciół. Wielu ludzi z tego pokolenia przeszło przez mury aresztów, więzień i obozów koncentracyjnych, brało udział w Powstaniu Warszawskim, większość z nich zginęła. W tych...