HomeTagArchiwa: historia | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/pomnik-1280x720.jpg

Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej znikł z chorzowskiego Parku Hutników. Pomnik został odsłonięty już w listopadzie 1946 roku. Upamiętniał on żołnierzy radzieckich z 4. korpusu pancernego i 59 Armii poległych o wyzwolenie od hitleryzmu Chorzowa. Autorem pomnika był chorzowski artysta Henryk Goraj. Pierwotnie widniał tam napis „Wieczna pamięć żołnierzom i oficerom Czerwonej Armii poległym w walce o niepodległość słowiańskich narodów”. W 1973 roku został przebudowany na podstawie projektu wybitnego artysty-rzeźbiarza Gerarda Grzywaczyka, a treść napisu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/koniusz-1280x720.jpg

Przypomnę, iż w poprzednim numerze Myśli Polskiej poddaliśmy analizie zjawisko mesjanizmu żydowskiego. Końcowa konkluzja była taka, że historyczna jego  ewolucja polegała na tym, iż indywidualistyczny typ tego zjawiska nabył cechy wskazujące na zbawcze powołanie całego narodu i wynikającego z tego prawa do pełnienia roli światowego przywództwa. Zgodnie z tytułem przejdźmy teraz do polskich spraw, a więc do naszego mesjanizmu politycznego. Jest on naśladownictwem żydowskiej tradycji i pomijając pewien niewielki wpływ sarmatyzmu, ma on charakter całkowicie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/ekstrema-1280x720.jpg

Podczas dyskusji Klubie „Silesia” padło stwierdzenie, że na Śląsku endecy wydawali pisma faszystowskie takie jak „Błyskawica”. Wydawana była nie tylko „Błyskawica”, ale i kilka innych pism tej orientacji. Żadne jednak z tych pism nie miało nic wspólnego z Obozem Narodowym. Dzisiaj z całą pewnością byłyby zaliczone do kategorii – „szur”. W 1932 roku powstała Niezależna Partia Narodowych Socjalistów. W Zjeździe brało udział ponad 50 osób. W skład zarządu weszli Aleksander Misztalski (Sosnowiec), Józef Piecha (Rozdzień)...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/zaryn-1280x720.jpg

W dniach 16-17 listopada br. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Nacjonalizm wobec literatury, literatura wobec nacjonalizmu”. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn, podkreślając m.in., iż związki świata literatury ze środowiskami narodowymi na ziemiach polskich widoczne były już u zarania tegoż ruchu politycznego. Jako pierwszy referat pt. „Poezja w Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskim SN – artyści, inspiracje oraz twórczość i jej znaczenie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/pomnik-9-1280x720.jpg

„Noc listopadowa” to znany dramat Stanisława Wyspiańskiego (opublikowany w 1904r.), będący w moich czasach szkolnych lekturą obowiązkową. Opisuje on pierwsze godziny jednego z licznych „politycznych szaleństw” w XVIII i XIX wieku, zwanych powstaniami narodowymi, w tym przypadku Powstania Listopadowego z 1830 roku. Legenda tego „czynu niepodległościowego” głosi, że oto grupa patriotycznej młodzieży wojskowej pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego (niski stopień oficerski), niesiona patriotycznymi uczuciami wywołała powstanie narodowe, którego konsekwencją była wojna polsko-rosyjska lat 1930/31. Dodatkowo...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/warngel-1280x720.jpg

W Rostowie nad Donem zdemontowano pomnik generała Wrangla – stanął on na terenie Korpusu Kadetów zaledwie trzy tygodnie temu, ale natychmiast rozpoczęły się protesty lewicy i komunistów, a teraz władze obwodowe zdecydowały o usunięciu popiersia Czarnego Barona. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej nazwała demontaż „absolutnie słusznym”, co oczywiście jest całkowicie głupie i haniebne. Bo małe popiersie zostało postawione nie przez władze, ale przez lokalną społeczność, która ma takie samo prawo do swoich poglądów na historię Rosji...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/wisla-1280x720.jpg

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie umorzył śledztwo w sprawie decyzji o przesiedleniu w 1947 roku, w ramach akcji ,,Wisła”, mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Z ustaleń śledztwa wynika, że ewakuacja osób o narodowości ukraińskiej, łemkowskiej i polskiej miała charakter prewencyjny i ochronny, a nie represyjny. Została przeprowadzona w konsekwencji masowych mordów dokonywanych na miejscowej ludności przez oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). W toku śledztwa nie znaleziono podstaw...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/wolyn-1-1280x720.jpg

Działanie Okręgu Wołyń AK w 1943 roku szły w dwóch kierunkach: tworzenia silnych baz samoobrony i silnych oddziałów partyzanckich, współdziałających z obroną baz. Ujęcie w ramy organizacyjne samoobrony nastąpiło niestety późno. Obszar działań 27. Dywizji obejmował powiaty Kowel Luboml i Włodzimierz Wołyński. W pozostałych ośmiu powiatach, jeśli Polacy nie zdążyli uciec do Przebraża, Starej Huty, Pańskiej Doliny, byli mordowani przez oddziały UPA wspomagane przez miejscową ludność ukraińską. W pierwszej połowie lipca 1943 r. przybył do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/rafal-1280x720.jpg

W swoich audycjach na kanale „Centrum Edukacyjne Polska” (skrót CEP jest chyba jednak bardziej adekwatny), znany w kręgach narodowych publicysta i wydawca Rafał Mossakowski kilkakrotnie zaatakował środowisko tygodnika „Myśl Polska”, w związku z rzekomą niezgodnością zamieszczanych tekstów z pryncypiami idei narodowej. Guru Mossakowskiemu nie spodobało się między innymi, że na łamach „Myśli Polskiej” publikują autorzy niekoniecznie związani ideologicznie z obozem narodowym, jak prof. Maria Szyszkowska, czy prof. Stanisław Bieleń. Gniew Mossakowskiego wywołało również zamieszczanie na...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/wawa-49-1280x720.jpg

Minął 11 listopada, dzień oznaczony na czerwono w polskich kalendarzach. W tym roku w sobotę a więc dla większości dzień wolny tak czy inaczej. Na ulicach i autobusach biało-czerwone flagi, prezenterzy telewizyjni na chwilę zastąpili ukraińskie barwy w klapie marynarki kokardami w barwach polskich. Przez Warszawę przeszedł znany już marsz, ponad 50 osób aresztowano za rozboje. W telewizji uroczystości i filmy o Piłsudskim, ewentualnie Witosie, Paderewskim, Dmowskim, Korfantym i Daszyńskim. Tak dla wielu Polaków wygląda...