HomeAuthorRedakcja, Autor w serwisie Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/globalizacja-1280x720.jpg

Logika osób, które wierzą, że wysyłanie sprzętu wojskowego na wojnę, tę wojnę skraca, a nie wydłuża stanowi dla mnie ewenement, jeżeli chodzi o proces degradacji w sposobie samodzielnego przetrawiania informacji przez ludzi. Tym bardziej, gdy działania zbrojne – gdzie ten sprzęt się wysyła – rozgrywają się na terytorium, które w praktyce nie jest w stanie „oderwać” się od bytu, którego – czy się to komuś podoba, czy nie – stanowi nierozerwalną część. Oczywiście, inaczej miałyby...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/xssaa-1280x720.jpg

Dziennikarz Leszek Szymowski, do którego prawie nikt – poza posłem Braunem – nie chce się przyznać, za obiekt szczególnego zainteresowania obrał sobie premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnim, firmowanym przez siebie, filmie przedstawił Morawieckiego już nie tylko jako osobę dwukrotnie zarejestrowaną przez Stasi, ale także jako czułego kochanka „kobiet na wyższych stanowiskach” oraz ojca nieślubnego dziecka. Trudno zrozumieć mi potępienie, jakie da się wyczuć w głosie Szymowskiego, bo – po pierwsze – premier Morawiecki może mieć...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/razny-7-1280x720.jpg

Kryzys cywilizacyjny, w jaki Polska się pogrąża, nie ma charakteru nagłego i niespodziewanego.  Jego  źródeł należy szukać w umowach akcesyjnych z NATO i UE, otwierających przed Polakami nową przestrzeń cywilizacyjną, naznaczoną już wówczas wieloma cechami postchrześcijaństwa, jakie wniosła do świata Zachodu rewolucja kulturalna 1968 roku. Te dwie struktury, do jakich wstąpiła Polska, odegrały kluczową rolę nie tylko w zglobalizowaniu Zachodu pod kontrolą  USA, ale również w narzuceniu jego społeczeństwom idei opartych na fałszu antropologicznym,  odrzucającym ...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/mearscheimer-1280x720.jpg

Prof. John Mearsheimer wyjaśnia przyczyny konfliktu na Ukrainie, do którego doprowadziły nieodpowiedzialne decyzje i działania państw Zachodu wobec Rosji i Ukrainy Wśród zdecydowanej większości polskich polityków i pracowników mediów panuje jednoznaczne i ich zdaniem oczywiste przekonanie, że jedynym odpowiedzialnym i winnym wojny na Ukrainie jest Rosja i jej krwawy dyktator Włodzimierz Putin. Inny pogląd na przyczyny tej wojny nie jest w Polsce popularny. A tymczasem całkowicie odrębne stanowisko w tej sprawie prezentują nie tylko niektórzy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/wolosz-1280x720.jpg

Pewnego dnia zobaczyłem na facebookowym profilu Kolegi zdjęcie ułożonej na podłodze sterty książek „do oddania”, wśród których walały się też tomy autorstwa Bogusława Wołoszańskiego. Gdy dorastałem w latach 1990., głównie pod wpływem Mamy, będącej zagorzałym widzem telewizyjnych audycji B. Wołoszańskiego, zakupiłem większość jego wydanych wówczas książek. Kilka z nich przeczytałem, do innych nie zabrałem się nigdy, wszystkie jednak do dziś zalegają u mnie na jednej z półek, zastawione z zewnątrz innymi książkami. Przywołane przez zdjęcie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/1280px-Plumbbob_Fizeau-1280x720.jpg

Nie ma, że „nie wolno”. Myśleć na własny rachunek. Budować własne przekonania. I prezentować je. Zwłaszcza, gdy zagrożenie jest namacalne. I mimo tego, że umysły większości zatopione w berbelusze propagandy toczonej z telewizji. Wedle jednego z oponentów administracji J. Bidena, na Ukrainie w najbliższych tygodniach możliwy jest i taki wariant: – półmilionowa armia Rosjan, wraz ze zgromadzonym już sprzętem, bierze w „imadlany” uścisk wojska ukraińskie, atakując z południa i z Białorusi. Przy okazji łamiąc opór...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/stalingrad-1280x720.jpg

Obecnie jesteśmy skłonni do przyjmowania daty 2 lutego 1943 roku, czyli rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem jako mało znaczącej daty historycznej wykorzystywanej przez „rosyjską propagandę” do podtrzymywania nastrojów patriotycznych, jako element polityki historycznej Putina. Nie wchodzę w tę jałową dyskusję, chcę się bowiem skoncentrować na czymś zupełnie innym, a obecnie celowo pomijanym. Rzecz dotyczy znaczenia klęski Niemiec pod Stalingradem dla narodu polskiego. Jest bowiem pewne, że pokonanie ZSRR i zwycięstwo Niemiec na Wschodzie oznaczałoby, że...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/awb-2-1280x720.jpg

Poprzedni mój artykuł był swego rodzaju propozycją kilku zmian, które mogłyby polepszyć funkcjonowanie polskich służb specjalnych z myślą o zarówno pilnowaniu bezpieczeństwa kontrwywiadowczego Polaków jak również podniesieniu prestiżu tychże na tle służb innych państw. Niniejszy artykuł posłużyć może za diagnozę aktualnego stanu rzeczy na podstawie tego, co można zaobserwować w tej dziedzinie ze zwykłych, oficjalnych informacji oraz komunikatów. Jednocześnie wykazać należy ciąg zdarzeń, które Szanownemu Czytelnikowi ukaże brzydotę obrazu sytuacji w pełnej okazałości. Obraz bowiem...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/piskukiz-1280x720.jpg

Waldemar Trajdos, Mirosław Zygmunt, Jan Bocian, Jan Bratoszewski, Janusz Onoszko, Edward Mizikowski, Władysław Preś, Jan Pyszko, Arkadiusz Buzdygan, Kazimierz Abramski, Waldemar Janusz Kossakowski, Bogdan Radomski, Sławomir Salomon, Jan Grzyb, Stanisław Ceberek, Liwiusz Ilasz. Zapewne większości te nazwiska nic nie mówią. I słusznie, chociaż są wśród wymienionych osoby zacne i godne szacunku. Są to organizatorzy różnorakich stronnictw, partii, komitetów i kampanii przed wszelakimi wyborami. Ludzie o poglądach słusznych lub szaleńczych. Robili kampanie bez mediów społecznościowych, a...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/morawer-davos-1280x720.jpg

1. Pan Bill Gates sprzedał lwią część swoich udziałów w fabrykach preparatodajnych, po czym ogłosił, że preparaty okazały się nieskuteczne. Pozostały mu koniki polne i mączniaki, a o tym, że jest to biznesmen poważny i poważnie zabiera się do swego biznesu najlepiej świadczy fakt, że nie dalej jak przed tygodniem do pewnej powiatowej szkoły średniej wpadła szajka „naukowców” i sprezentowała uczniakom „konika w karmelu”. Uczniaki zjadły i przeżyły. Czego nie da się powiedzieć o wielu...