HomeTagArchiwa: Ziemie Zachodnie | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/71-A-1280x720.jpg

Pod powyższym określeniem kryje się postać księdza Józefa Wryczy. Na ów przydomek złożyły się poglądy polityczne jednoznacznie wyrażone u progu odrodzenia narodowego i czasach II RP. Z kolei określenie „legendarny” jest następstwem konkretnych działań jako kapłana, kapelana wojskowego, kaszubskiego i pomorskiego patrioty. W latach II wojny światowej udzielał się jako konspirator, jako duchowy przywódca Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Kim zatem był?… Ks. Józef Wrycza urodził się 4 lutego 1884 r. w Zblewie. Jego pochodzenie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/12/Schneidemuhl-pocztowka-1280x720.jpg

Riposta do tekstu „Piła, nie Schneidemühl” Przemysława Piasty. Pomorze – rys historyczny Obszar dzisiejszego Pomorza był zasiedlony od epoki kamienia. W VIII-VI w. p.n.e. nosiciele kultury łużyckiej rozszerzyli swój obszar osadniczy wzdłuż Odry aż po wybrzeże Morza Bałtyckiego. Pomorze Zachodnie od V wieku należało do germańskiej kultury Jastorf.  Starożytni autorzy około przełomu wieków wspominają tu o Rugianach. W VII wieku p.n.e. na zachód od ujścia Wisły pojawiła się pomorska kultura urnowa twarzowa. Kultura ta rozszerzyła...