HomeTagArchiwa: Kresy | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/moscow-1280x644.jpg

Wielu wylewa gorzkie żale nad losem Polaków na Białorusi, dotkniętych ostatnio represyjnymi działaniami władz Aleksandra Łukaszenki. Tych represjonowanych, w sposób widoczny, nie jest jeszcze zbyt wielu, bo chodzi raptem o pięć osób aresztowanych, wobec których toczy się dochodzenie władz białoruskich. Tym niemniej, nasz rząd powinien przedsięwziąć działania mające na celu uwolnienie tych osób. Nawet bardziej winien czuć się do tego zobligowany, gdyż, jak wielu uważa, w jakiejś mierze działania tych aktywistów polskich organizacji na Białorusi,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/szpital-1-1280x630-1-1280x720.jpg

Dwaj młodzi lekarze – oficerowie Wojska Polskiego, Zbigniew i Krzysztof Kopocińscy znani są w środowiskach kresowych w całym kraju. Są nie tylko znani, ale także cenieni i co się ostatnio w relacjach międzyludzkich rzadko zdarza – bardzo lubiani. Nie wymienię wszystkich powodów tego stanu rzeczy, ale sądzę, że autentyczny szacunek jakim Kresowianie obdarzają tych utalentowanych i w ślad za tym utytułowanych stopniami naukowymi (dr nauk medycznych) i wojskowymi lekarzy – oficerów wynika nie tylko z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/Gajdukiewicz-1280x720.jpg

Co tak naprawdę wydarzyło się w jednej z polskich szkół niepublicznych w Brześciu, co stało się zarzewiem konfliktu? – My na Białorusi bardzo dobrze odnosimy się do wszystkich narodowości. Nigdy nie dzieliliśmy ludzi ze względu na narodowość, wyznanie. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy jednym z niewielu krajów obszaru poradzieckiego, w którym nie pojawiły się konflikty i podziały na podłożu narodowościowym czy religijnym. Dlatego nasi polscy przyjaciele powinni zrozumieć, że sytuacja ta nie ma żadnego związku...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/flag-4-1280x720.jpg

Serial konfrontacji Warszawy z Mińskiem trwa konsekwentnie od wielu lat. Trudno oczekiwać, by mogło się to zmienić bez radykalnej reorientacji geopolitycznej władz któregoś z krajów. Mniejszość polska jest w tej grze wyłącznie instrumentem rozgrywanym cynicznie i świadomie przez polskich decydentów. Działania władz polskich są przy tym funkcją ich statusu wobec ich zachodnich patronów, z dodatkiem miejscowej kresowo-sentymentalnej nadbudowy ideologiczno-emocjonalnej oraz nalotem misjonizmu odgrzewanego w nieświeżym sosie przedwojennego prometeizmu. Warto poświęcić każdemu z tych składników niestrawnej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/flaga-1280x720.jpg

Polskie środowiska patriotyczne oraz, o zgrozo narodowe, zatrząsły się ze świętego oburzenia jak to podły dyktator – Łukaszenka represjonuje białoruskich Polaków. Asumptem do rzeczonego stało się uwięzienie Anny Paniszewej, Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Wnet wszelkiej maści „patrioci” jęli drzeć szaty. W internecie pojawiły się grafiki pod hasłem „jeden naród ponad granicami” a co bardziej krewkie jednostki (w tym niestety posłowie Konfederacji) zaczęły wzywać do obłożenia Białorusi sankcjami. Rzecz jasna nie obyło się bez rytualnego...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/belsat.jpg

Jak pisałem w poprzednim numerze MP, polskich władz nie interesuje polityka gospodarcza, korzyści ekonomiczne wynikające z naszego sąsiedztwa. Są za to aktywne w szerzeniu wartości, szczególnie praw człowieka i demokracji w ich globalnym i liberalnym wydaniu. Wydawałoby się… prawicowy rząd, a tu takie rzeczy… Wyjaśnić to można tym, że polskie elity pochodzą z kręgu dysydentów, ludzi cechujących się wrogością do silniej władzy, patrzących na świat przez pryzmat indywidualnych wolności. „Mają dług wdzięczności”, który czują się...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2020/12/kaminski-1280x720.jpg

Poseł Krystian Kamiński z koła poselskiego Konfederacji poinformował o przygotowaniu interpelacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie decyzji ukraińskiego parlamentu o uczczeniu 110. rocznicy urodzin Dmytra Romana Klaczkiwskiego, głównego organizatora ludobójstwa Polaków na Wołyniu w latach 1943-1944. Jak poinformował w ubiegłym tygodniu nasz portal, 16 grudnia br. ukraiński parlament zatwierdził zaproponowaną przez ukraiński rząd listę rocznic historycznych, które zostaną uczczone w przyszłym roku na Ukrainie na szczeblu państwowym. Wśród wymienionych wydarzeń znalazła się 110. rocznica urodzin...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2020/12/stara-pocztowka-lodz-ulica-piotrkowska-3996158973-1280x720.jpg

Naszym zamiarem jest pokazanie, że choć stosunki polsko-rosyjskie przeżywały w historii trudne chwile, w stosunkach między tymi dwoma państwami i narodami było także wiele pozytywnych aspektów, na różnych szczeblach, które są obecnie zaniedbywane lub zignorowane. Jaskrawą formę która przybiera przy tym od trzydziestu lat obowiązujący w Polsce dyskurs przekracza często granice norm zwykłego i skądinąd historycznie zrozumiałego odreagowania na dominujący ład powojennego czterdziestolecia. Należy zatem zadać pytanie czy obecnie systematyczny w kołach oficjalnych, medialnych i...