HomeTagArchiwa: Kresy | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/06/studnicki-3-1280x720.jpg

Wśród części prawicy funkcjonuje swoisty kult Władysława Studnickiego. Owszem, był to oryginał, nieraz interesujący, ale prawie zawsze się mylił, źle oceniał sytuację, kierował się irracjonalną nienawiścią do Rosji i nie mniej irracjonalną proniemieckością. Wynik II wojny światowej był dla niego nie do przejęcia. Kresy Wschodnie, które wbrew prawdzie – były dla niego „centrum” Polski, zostały poza granicami nowego państwa. Mimo to tuż przed śmiercią w 1953 roku snuł rozważania na temat powrotu 4 mln Polaków...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/05/Azov_-_Mariupol-1280x720.jpg

Od długiego już czasu trwa wojna informacyjna między Rosją i Zachodem. Ta wojna polega na odmiennej, często przeciwstawnej, interpretacji posunięć politycznych, gospodarczych, obronnych, a nawet wykładni historii czy wręcz podstaw cywilizacji, dokonywanych, z jednej strony przez Rosję, a z drugiej przez to co Rosja określa jako kolektywny Zachód, czyli, z drobnymi wyjątkami, państwa UE oraz pięć krajów anglosaskich, na czele z USA. Tym, co zasadniczo dzieli obie strony, jest, dla przykładu, stosunek do propagowania wolności...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/05/hel-2-1-1280x720.jpg

Odradzająca się w 1918 r. Polska łączyła w swoich granicach różne regiony dawnej Rzeczypospolitej. Stworzenie jednego państwa to rezultat różnych działań. Należało ujednolicić system prawny, monetarny i gospodarczy. Nie mniej ważnym zadaniem było ukształtowanie świadomości obywateli w kierunku wspólnoty narodowej. Działania w tym kierunku miały różnorodny charakter. Były prowadzone miedzy innymi w ramach systemu oświaty. Inną dziedziną która w tym względzie mogła odegrać znaczącą rolę była… turystyka i krajoznawstwo. Początków takiej działalności należy doszukiwać się...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/05/robert-winnicki-1280x720.jpg

W ostatnich tygodniach toczyliśmy publiczną polemikę z posłem Konfederacji i jednym z szefów Ruchu Narodowego, Robertem Winnickim, który zaatakował w sposób typowy dla wrogów Narodowej Demokracji „Myśl Polską” (jako „Mysl Prywislanską”) w związku ze sprawą ostatnich tzw. prześladowań mniejszości polskiej na Białorusi. Zaproponował szereg ostrych posunięć przeciwko Białorusi, w tym blokadę gospodarczą, najwyraźniej bez wiedzy o zasadniczej roli chociażby białoruskich kolei w przewozie towarów na Nowym Jedwabnym Szlaku i sytuacji Polski w razie zerwania, przy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/05/kresy-1-1280x744-1-1280x720.jpg

Być może to zasługa Sienkiewicza, którego będąc pacholęciem pochłaniałem z wypiekami na twarzy, być może niepoprawnego polskiego romantyzmu, który choć plewiony niczym chwast, raz na jakiś czas pojawia się w mojej głowie. Tak czy inaczej nie potrafię myśleć o byłych kresach wschodnich Rzeczpospolitej inaczej niż o „Kresach”. Naszym skarbie i dziedzictwie. Uświęconym, mistycznym, bezcennym. Pełnym dzikich pól i rycerzy z kresowych stanic. Łajam się za to nieustannie. Niewielkim pocieszeniem jest dla mnie, że to przypadłość...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/zabludow-1280x720.jpg

Swoją książkę „Z Kresów Wschodnich na Zachód” Monika Śladewska opatrzyła dedykacją: „Annie i Agnieszce, moim wnuczkom, prezentuję wspomnienia o kresowych przodkach”. W tym prostym zdaniu zawiera się ważne przesłanie, czy wręcz credo życiowe bohaterskiej i szlachetnej Wołynianki Moniki Śladewskiej, która 1 maja 2021 kończy 96 lat. Utrwalaniu pamięci o historii polskich Kresów Wschodnich we wszystkich aspektach ich życia i funkcjonowania w organizmie państwowym Rzeczypospolitej Monika Śladewska poświęciła niemal całe dorosłe życie, którego duży fragment przebiegał...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/moscow-1280x620-1-1280x720.jpg

Wielu wylewa gorzkie żale nad losem Polaków na Białorusi, dotkniętych ostatnio represyjnymi działaniami władz Aleksandra Łukaszenki. Tych represjonowanych, w sposób widoczny, nie jest jeszcze zbyt wielu, bo chodzi raptem o pięć osób aresztowanych, wobec których toczy się dochodzenie władz białoruskich. Tym niemniej, nasz rząd powinien przedsięwziąć działania mające na celu uwolnienie tych osób. Nawet bardziej winien czuć się do tego zobligowany, gdyż, jak wielu uważa, w jakiejś mierze działania tych aktywistów polskich organizacji na Białorusi,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/szpital-1-1280x630-1-1280x720.jpg

Dwaj młodzi lekarze – oficerowie Wojska Polskiego, Zbigniew i Krzysztof Kopocińscy znani są w środowiskach kresowych w całym kraju. Są nie tylko znani, ale także cenieni i co się ostatnio w relacjach międzyludzkich rzadko zdarza – bardzo lubiani. Nie wymienię wszystkich powodów tego stanu rzeczy, ale sądzę, że autentyczny szacunek jakim Kresowianie obdarzają tych utalentowanych i w ślad za tym utytułowanych stopniami naukowymi (dr nauk medycznych) i wojskowymi lekarzy – oficerów wynika nie tylko z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/Gajdukiewicz-1280x720.jpg

Co tak naprawdę wydarzyło się w jednej z polskich szkół niepublicznych w Brześciu, co stało się zarzewiem konfliktu? – My na Białorusi bardzo dobrze odnosimy się do wszystkich narodowości. Nigdy nie dzieliliśmy ludzi ze względu na narodowość, wyznanie. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy jednym z niewielu krajów obszaru poradzieckiego, w którym nie pojawiły się konflikty i podziały na podłożu narodowościowym czy religijnym. Dlatego nasi polscy przyjaciele powinni zrozumieć, że sytuacja ta nie ma żadnego związku...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/04/flag-4-1280x720.jpg

Serial konfrontacji Warszawy z Mińskiem trwa konsekwentnie od wielu lat. Trudno oczekiwać, by mogło się to zmienić bez radykalnej reorientacji geopolitycznej władz któregoś z krajów. Mniejszość polska jest w tej grze wyłącznie instrumentem rozgrywanym cynicznie i świadomie przez polskich decydentów. Działania władz polskich są przy tym funkcją ich statusu wobec ich zachodnich patronów, z dodatkiem miejscowej kresowo-sentymentalnej nadbudowy ideologiczno-emocjonalnej oraz nalotem misjonizmu odgrzewanego w nieświeżym sosie przedwojennego prometeizmu. Warto poświęcić każdemu z tych składników niestrawnej...