HomeTagArchiwa: Kresy | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/wadim-3-1280x672.jpg

W 2013 r. – roku wielkiego sukcesu marszu w Warszawie upamiętniającego 70 rocznicę symbolicznego rozpoczęcia ludobójstwa i jeszcze większego sukcesu w skali międzynarodowej w postaci przyjazdu deputowanego do ukraińskiej Rady Najwyższej Wadima Kolesniczenki (na zdjęciu podczas Marszu pamięci 11 lipca 2013). Przywiózł on ze sobą apel 148 parlamentarzystów ukraińskim o uznanie w Polsce przez Sejm zbrodni UPA za ludobójstwo – rozpoczął się jednocześnie okres schyłkowy ruchu kresowego. Marsz stał się symbolem zwycięstwa i zaczynem porażki....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/mapa-IRP-XVII-w.-1280x720.jpg

Co jakiś czas, rosyjskie media próbują albo straszyć Ukraińców „polskim imperializmem”, albo zachęcać nas do zajęcia zachodniej Ukrainy. Cała ta narracja wygląda raczej na element wojny informacyjnej, a nie coś poważnego, ale mimo to – warto zająć stanowisko i je uzasadnić. Tkwi w nas jakieś dziwne przekonanie, że naszą wielkość mierzymy ilością posiadanych pod naszą władzą kilometrów kwadratowych. W gruncie rzeczy, faktycznie korelacja między terytorium a potęgą państwa występuje. Nie wyczerpuje to jednak zagadnienia. To...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/smiech-29a-1280x720.jpg

To już prawie ćwierć wieku od czasu, kiedy szeroko rozumiany polski ruch kresowy wyszedł na szerokie wody i uczynił kwestię upamiętnienia ludobójstwa dokonanego przez OUN/UPA i organizacje pokrewne na Polakach i wielu innych nacjach w latach 1943-47, sprawą ogólnopolską, od której nie mogli uciec nawet polityczni oportuniści z partii parlamentarnych. Jeżeli umownie przyjmiemy za początek apogeum zaangażowania Kresowian w to dzieło koniec XX wieku, to bez wątpienia zamknięciem tego okresu będzie w tym ujęciu sukces...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/buczek-1-1280x720.jpg

We wtorek 11 lipca na KUL miała odbyć się konferencja naukowa poświęcona agonii wiernych i kapłanów z diecezji łuckiej, która miała miejscem w latach 1939-1945. Niestety, po raz kolejny nasza uczelnia nie wyraziła zgody na podjęte przez nas spotkanie. To już czwarta taka sytuacja w ostatnim czasie, kiedy uczelnia chlubiąca się mianem Archipelagu Wolności ogranicza miejsce wymiany myśli. Konferencja współorganizowana wraz z Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego nie odbędzie się w murach uczelni, pomimo że otrzymaliśmy wstępną...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/swiderek-1-1280x720.jpg

Za niespełna dwa miesiące, 11 lipca, będziemy obchodzić 80 rocznicę ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej Powstańczej Armii, na  ludności polskiej zamieszkałej Wołyń, a także Polesie, Podole, Pokucie, Ziemię Lwowską, Bieszczady, Podkarpacie i wschodnią Lubelszczyznę. Apogeum rzezi miało miejsce latem w lipcu 1943 r. – spłynęły wtedy obficie polską krwią  wołyńskie wsie, kolonie i miasteczka. Bezpośrednio odpowiedzialnym za te zbrodnie był dowódca wołyńskiej UPA Dmytro Klaczkiwskij ps. „Kłym Sawur”, któremu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/li-pen-3-1280x720.jpg

Od redakcji: Umarł nasz długoletni kolega i redaktor Myśli Polskiej, kol. Zbigniew Lipiński (1943-2023). Dzisiaj chcemy przypomnieć naszym czytelnikom Jego tekst sprzed lat 10. Dotyczył on ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach. Kol. Zbigniew Lipiński, pochodzący z Kresów (wieś Hołoby k. Włodzimierza Wołyńskiego) urodził się w roku tragicznym, w roku apogeum zbrodni na Wołyniu. Recz jasna nie pamiętał tamtych dni, ale tamta tragedia tkwiła w Nim zawsze. Był czynnym działaczem ruchu kresowego od lat 90....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/samborski-13-1280x720.jpg

Powszechnie wiadomo, iż poziom wiedzy przeciętnych obywateli naszego państwa o historii polskich Kresów Wschodnich jest zastraszająco niski. Nie bez powodu w jednym z dokumentów programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego jest postulat: „Polskie Kresy w polskiej szkole”. Usiłowaliśmy tą ideą zainteresować ministra Przemysława Czarnka, a rozmowę w tym przedmiocie prowadził wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz niżej podpisany. Oczywistym jest, że dzieje Polski bez historii Kresów będą ułomne, niepełne i nie będą skutecznie służyły budowaniu kondycji moralnej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/samborski-11b-1280x720.jpg

Zupełnie niedawno w prestiżowym wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury, którego niezastąpionym i po staropolsku oraz po „kresowemu” gościnnym dyrektorem jest Ryszard Sławczyński odbyła się znamienna dla Dolnego Śląska uroczystość czyli Jubileusz 30-lecia działalności Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN). Wspominając o kresowej gościnności dyrektora Ryszarda Sławczyńskiego, który – mimo iż nie ma korzeni kresowych – ma te Kresy i Wschód we krwi, w sercu i w umyśle, miałem na uwadze to, że gospodarz Klubu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/PL-D-flagi-1280x720.jpg

Jedną ze sprawdzonych metod manipulowania Polakami jest odwoływanie się do poczucia krzywdy, nieważne – prawdziwej czy urojonej. Slogany „Jesteśmy okradani!” oraz „Są nam winni!” budzą tak samo gorące owacje, jak równie sprawdzone „Polska to bardzo bogaty kraj, tylko…”. Emocje, do których sięgają używający takich haseł, mają źródło w podświadomym niekiedy przekonaniu o głębokiej niesprawiedliwości, sprowadzającej się do prostej konstatacji, że przecież w Polsce powinno być lepiej niż jest. A skoro nie jest, to ktoś musi...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/09/billboard-Bandera-Szuchewycz-Konowalec-1280x720.jpg

Niemcy, Sowieci, nawet Słowacy – niemal wszystkie kierunki najazdu na Polskę we wrześniu 1939 roku zostały szeroko opisane w literaturze, upamiętnione, a w pewnej mierze także rozliczone politycznie i prawnie. Nadal jednak pozostaje jeden agresor, jeden front kampanii wrześniowej, który jest ukrywany i chroniony przed sprawiedliwą oceną. A przecież zbrodnie ukraińskich nacjonalistów przeciw narodowi polskiemu nie zaczęły się wcale w 1943 roku, wraz z Rzezią Wołyńską. Przeciwnie, krwawy bunt ukraiński przeciw polskości trwał już wówczas...