HomeTagArchiwa: endacja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/Morskie_Oko_ze_szlaku_przez_Swistowke-1280x720.jpg

Jan Gwalbert Pawlikowski znany jest politykom, taternikom, miłośnikom przyrody i twórczości Juliusza Słowackiego, a to za sprawą szerokich zainteresowań i wartych odnotowania dokonań na wielu polach. Już w czasach studenckich opowiadał się za solidaryzmem i w niedługim czasie związał się z Obozem Narodowym, propagującym dynamiczny nacjonalizm. Od roku 1902 był członkiem Ligi Narodów, a dwa lata później powołał do życia Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Członkiem endecji był do końca życia… Jan, Tadeusz i Michał dorastali w Medyce,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/dubanowicz-1280x720.jpg

Monografia zatytułowana „Narodowy konserwatyzm. Działalność i myśl polityczna polskich ugrupowań narodowo-konserwatywnych w latach 1918-1928” to najnowsza praca autorstwa Macieja Rymwida Słęckiego. Celem pracy było ukazanie formacji, której działalność i program odzwierciedlały swoistą syntezę ideową nurtu konserwatywnego z licznymi elementami charakterystycznymi dla obozu Narodowej Demokracji. Wśród ośrodków politycznych ukazanych w pracy znalazły się m.in. Stronnictwo Zachowawcze, Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze oraz, zrzeszające konserwatywną młodzież, Organizacja Młodzieży Narodowo-Zachowawczej i Organizacja Młodzieży Monarchistycznej. Naczelnym reprezentantem omawianego nurtu było jednak...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/RD-drozdowo--1280x720.jpg

2 stycznia 1939 roku w Drozdowie zmarł Roman Dmowski (1864-1939). Genialny polityk, wybitny publicysta, prezes Komitetu Narodowego Polskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy, minister spraw zagranicznych. Na wieść o jego śmierci noty kondolencyjne napisali … Wojciech Korfanty: „Z powodu śmierci nieodżałowanej pamięci Romana Dmowskiego przesyłam Panom wyrazy głębokiego współczucia. Wiadomość o zgoni śp. Romana Dmowskiego wzruszyła mnie głęboko, był mi nauczycielem i przyjacielem. Wieloletniej współpracy z Nim dla dobra Narodu i Państwa nigdy nie zapomnę. Odejście...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2020/12/PP-1-1280x720.jpg

Od redakcji: Poniżej zamieszczamy dwa teksty poświęcone dyskusji nad tym jaki ma być ruch narodowy – Krystian Jachacy reprezentuje opcję lewicową, a jego polemista Przemysław Piasta (na zdjęciu) – pisze z pozycji wolnorynkowych. W historii obozu narodowego te dwa nurty stykały się ze sobą, do lat 30. XX wieku przewagę miała opcja rynkowa (Roman Rybarski, Edward Taylor, Adam Heydel), potem etatystyczna (RNR – Falanga) i antyetatystyczna i antykapitalistyczna (Adam Doboszyński).   Narodowcy na ideowym rozdrożu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2020/11/szlezak-1280x720.jpg

Dla zabawy wypełniłem jakąś ankietę, której celem było określenie moich poglądów politycznych. Wyszło, że jestem konserwatystą. Ciekawe, bo nigdy za konserwatystę się nie uważałem. Myślałem i mówiłem o sobie, że jestem endekiem. Z tego wynikało, że byłem polskim nacjonalistą. W powszechnej opinii nacjonalizm, to pogląd, że własny naród jest lepszy od innych. Biorąc problem historycznie, to od swego zarania polscy nacjonaliści byli bardzo krytyczni wobec swojego narodu. Ja też, czego dowodem jest moja pisanina. Mój...