AktualnościGodne miejsce dla narodowych pamiątek

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Delegacja Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w składzie Jan Engelgard, Maciej Motas i Przemysław Piasta – wzięła udział w otwarciu Ośrodka Edukacyjno-Historycznego „Ogniwo” w Jelczu-Laskowicach. W budynku znalazły swoje miejsce zbiory Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, które do tej pory znajdowały się w mieszkaniu prywatnym.

Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście mogli podziwiać od środka nowe miejsce na mapie miasta Jelcz-Laskowice. „Cała ta inicjatywa jest głównie zasługą dyrektora Mateusza Kotasa, ale również dzięki pozyskanym funduszom z Funduszu Patriotycznego, którego operatorem jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, na którego czele stoi profesor Jan Żaryn” – mówił prowadzący wydarzenie.

Sale ośrodka poświęcił ksiądz proboszcz Marek Hula, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jelczu-Laskowicach. Na otwarciu obecny był Tomasz Rzymowski, wiceminister Edukacji i Nauki, Krzysztof Tuduj, Poseł na Sejm RP z Klubu Konfederacji, reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych samorządów, w tym burmistrza Bogdana Szczęśniaka, jego zastępcy Romualda Piórko i sekretarza miasta i gminy Jelcz-Laskowice, Dariusza Koprowskiego. Obecny był także starosta Zdzisław Brezdeń, zastępca wójta gminy Domaniów, Tomasz Ciecierski. Obecni byli radni, przedstawicieli placówek oświatowych oraz kuratorium oświaty.

Licznie przybyli sympatycy i działacze szeroko pojętego ruchu narodowego, w tym Dariusz Wasilewski (Fundacja Obowiązek Polski), Tadeusz Szczyrbak (Stowarzyszenie Rodzina Rodła), Wojciech Muszyński i Rafał Sierchuła (IPN), Piotr Sosiński (radny miasta Wałbrzych), Kamil Klimczak (Klub im. Romana Dmowskiego w Łodzi) i Piotr Błaszkowski.

Tadeusz Szczyrbak i Maciej Motas

Inicjator powstania Ośrodka i założyciel Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, Mateusz Kotas, powiedział: „Udało się otworzyć pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie nieodpłatnie młodzież ze szkół nie tylko z naszego powiatu, również spoza, będzie mogła korzystać z pomocy dydaktycznych jakimi są zgromadzone przeze mnie, w moim prywatnym Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, eksponaty związane w większości z ruchem narodowym, ale nie tylko. Możecie państwo zobaczyć w gablotach zarówno przeciwników politycznych, ale również pierwszego Marszałka Sejmu [Wojciecha Trąpczyńskiego], jest także czyn zbrojny, II wojna światowa. Starałem się pokazać totalitaryzmy, z którymi nasza Polska ziemia się stykała przez wieki. To bardzo trudna i krwawa historia, ale trzeba ją pokazywać i temu ma służyć Ośrodek. Chciałbym go przede wszystkim oddać nauczycielom, by mogli przychodzić tutaj i prowadzić ze swoimi podopiecznymi lekcje według własnej koncepcji. Mogą zapoznać się z bazą materiałową, która jest zgromadzona i bez jakiegokolwiek narzucania mojej woli czy wizji, przychodzić tutaj, by poprowadzić lekcje historii czy literatury pięknej, ponieważ w muzeum zgromadzone jest ponad pięćset wydawnictw, związanych z poezją, powieściami, największymi tuzami literatury”.

Mateusz Kotas przedstawił historię lokalu oraz jego przemiany w czasie trwania remontu. Zaprezentował także misję ośrodka, którą jest: upowszechnianie wiedzy historycznej, organizacja szkoleń, wspieranie młodych talentów, działalność wydawnicza czy udostępnianie zbiorów archiwalnych. Na koniec oficjalnej części widowni zaprezentowało się trzech młodych artystów.

Zbiory Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego są imponujące – uwagę zwracają  rzadkie i unikatowe wydawnictwa z pierwszego okresu istnienia Narodowej Demokracji, w tym prace Zygmunta Balickiego i Jana Ludwika Popławskiego. Bogaty jest zbiór prasy narodowej, zwłaszcza z okresu II RP. Wrażenie robią takie bezcenne pamiątki, jak sztandary, w tym okazały Stronnictwa Narodowego Poznań – Jeżyce, a także mieczyki Chrobrego. Cenna jest także kolekcja narodowych ulotek wyborczych pochodzących z lat 1919-1935. Kolekcje uzupełniają oryginalne dokumenty (np. listy Zygmunta Wasilewskiego). Osobną kategorię stanowią publikacje Romana Dmowskiego, w tym praktycznie wszystkie obcojęzyczne  wydania jego książki „Niemcy. Rosja i kwestia polska” (wersja francuska, czeska, fińska, rosyjska, ale ta ostatnia nie z 1912, tylko wydana współcześnie).

Delegacja Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego dokonała wpisu do księgi pamiątkowej o następującej treści: „W imieniu władz Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego gratulujemy inicjatywy utworzenia Ośrodka i umieszczenia w tym miejscu bezcennych zbiorów dotyczących dziejów Obozu Narodowego”. Dodajmy tylko, że Fundacja zamierza przekazać do zbiorów Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego kilka pamiątek znajdujących się w jego zbiorach. Nastąpi to na początku przyszłego roku.

(ej)

Redakcja