HistoriaZnamy nominowane tytuły

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Tradycyjnie jak co roku Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego wyłoni zwycięzcę Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji” za rok 2021.

Komisja Konkursowa w składzie: Jan Engelgard (przewodniczący), dr Maciej Motas, Przemysław Piasta i Adam Śmiech (członkowie) działając na podstawie paragrafu 3 i 4 Regulaminu Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”, nominowała do Nagrody następujące tytuły:

 Monografie:

 Marek Czarniawski, „Jasne koszule” na jarmarku. Stronnictwo Narodowe w województwie białostockim w walce o stragan i warsztat, wyd. nakładem własnym autora, Białystok 2021, ss. 432.

Stanisław Kilian, Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2021, ss. 276.

Robert Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), Wydawnictwo Miles, Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Kraków 2021, ss. 652.

Tomasz Sikorski, Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956-1989), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021, ss. 519.

Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2021, ss. 687.

Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, t. 2-3, pod red. Krzysztofa Kawęckiego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2021, ss. 432; 434.

Patryk Tomaszewski, Od przełomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski w latach 1937-1939. Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ss. 287.

Witold Wojdyło, W drodze do urzeczywistnienia idei narodowej. Myśl polityczna Narodowej Demokracji 1918-1939. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 298.

dr Maciej Motas, członek Komisji Konkursowej

Biografie:

Tomasz Szymański, Panie Lutosławskie. Losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci, Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Drozdowo 2021, ss. 184.

Źródła:

Roman Dmowski, Wychodźstwo i osadnictwo, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2021, ss. 96.

Maciej Giertych, Tajemnice rodziny Giertychów. Wspomnienia nestora rodu, Wydawnictwo Giertych, Kórnik 2021, ss. 355.

Stanisław Karpiński, Złe czasy. Pamiętnik 1924-1943, Klinika Języka, bmw 2021, ss. 509.

Roman Rybarski, Narodowy program gospodarczy, przedmowa Janusz Korwin-Mikke, Fundacja „Będziem Polakami”, Bydgoszcz 2021, ss. 227.

Konstanty Skrzyński, Wspomnienia 1891-1978, pod red. Mariusza Andrzeja Wolfa i Adama Skrzyńskiego-Paszkowicza, Drukarnia Cyfrowa OSDW Azymut sp. z o.o., bmw 2021, ss. 436.

Varia:

Jacek Inglot, Długi dzień w Tokio, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa 2021, ss. 125.

Laureata poznamy na Gali Konkursu, która odbędzie się w drugiej połowie kiwania 2022 roku.

 

Na zdjęciu: Jan Engelgard i Przemysław Piasta podczas Gali wręczenia Nagrody za rok 2018

 

Redakcja