HomeTagArchiwa: Gorące | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/razny-7-1280x720.jpg

Kryzys cywilizacyjny, w jaki Polska się pogrąża, nie ma charakteru nagłego i niespodziewanego.  Jego  źródeł należy szukać w umowach akcesyjnych z NATO i UE, otwierających przed Polakami nową przestrzeń cywilizacyjną, naznaczoną już wówczas wieloma cechami postchrześcijaństwa, jakie wniosła do świata Zachodu rewolucja kulturalna 1968 roku. Te dwie struktury, do jakich wstąpiła Polska, odegrały kluczową rolę nie tylko w zglobalizowaniu Zachodu pod kontrolą  USA, ale również w narzuceniu jego społeczeństwom idei opartych na fałszu antropologicznym,  odrzucającym ...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/mearscheimer-1280x720.jpg

Prof. John Mearsheimer wyjaśnia przyczyny konfliktu na Ukrainie, do którego doprowadziły nieodpowiedzialne decyzje i działania państw Zachodu wobec Rosji i Ukrainy Wśród zdecydowanej większości polskich polityków i pracowników mediów panuje jednoznaczne i ich zdaniem oczywiste przekonanie, że jedynym odpowiedzialnym i winnym wojny na Ukrainie jest Rosja i jej krwawy dyktator Włodzimierz Putin. Inny pogląd na przyczyny tej wojny nie jest w Polsce popularny. A tymczasem całkowicie odrębne stanowisko w tej sprawie prezentują nie tylko niektórzy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/stalingrad-1280x720.jpg

Obecnie jesteśmy skłonni do przyjmowania daty 2 lutego 1943 roku, czyli rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem jako mało znaczącej daty historycznej wykorzystywanej przez „rosyjską propagandę” do podtrzymywania nastrojów patriotycznych, jako element polityki historycznej Putina. Nie wchodzę w tę jałową dyskusję, chcę się bowiem skoncentrować na czymś zupełnie innym, a obecnie celowo pomijanym. Rzecz dotyczy znaczenia klęski Niemiec pod Stalingradem dla narodu polskiego. Jest bowiem pewne, że pokonanie ZSRR i zwycięstwo Niemiec na Wschodzie oznaczałoby, że...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/ada47b33-fab3-47a6-8ca6-56c342415749.jpg

Rozpad Federacji Rosyjskiej jest o wiele mniej niebezpieczny od pozostawienia jej we władaniu przestępców Inwazja na Ukrainę jest bezpośrednią kontynuacją imperialnej i kolonialnej polityki Rosji; polityki, która nigdy nie przestała istnieć. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie została połączona z kampanią propagandową zaprzeczającą istnieniu narodu ukraińskiego, ludobójstwem dokonywanym na Ukraińcach, oraz z kolonizacją okupowanych terytoriów przez etnicznych Rosjan. Tak dzieje się w Mariupolu, Donbasie czy Bakczysaraju. Polityka Rosji w tych przypadkach jest powtórzeniem tej znanej z Krasnej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/awb-2-1280x720.jpg

Poprzedni mój artykuł był swego rodzaju propozycją kilku zmian, które mogłyby polepszyć funkcjonowanie polskich służb specjalnych z myślą o zarówno pilnowaniu bezpieczeństwa kontrwywiadowczego Polaków jak również podniesieniu prestiżu tychże na tle służb innych państw. Niniejszy artykuł posłużyć może za diagnozę aktualnego stanu rzeczy na podstawie tego, co można zaobserwować w tej dziedzinie ze zwykłych, oficjalnych informacji oraz komunikatów. Jednocześnie wykazać należy ciąg zdarzeń, które Szanownemu Czytelnikowi ukaże brzydotę obrazu sytuacji w pełnej okazałości. Obraz bowiem...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/nie-kochamy-ukrainy-1280x720.jpg

We wrześniu ubiegłego roku i w styczniu roku obecnego, Warsaw Enterprise Institute przeprowadził na próbie 1061 Polaków sondaż, w którym respondenci mieli odnieść się do ośmiu tez, rzekomo spójnych z przekazem Kremla. Cóż to były za straszliwe „moskiewskie” tezy? Ano na przykład taka, że uchodźcy z Ukrainy to tak naprawdę imigranci ekonomiczni. Albo taka, że nie powinniśmy wspierać Ukrainy, dopóki nie odetnie się od zbrodni wołyńskiej na czele z jej autorami i wykonawcami. Rosyjskim pomysłem...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/piskukiz-1280x720.jpg

Waldemar Trajdos, Mirosław Zygmunt, Jan Bocian, Jan Bratoszewski, Janusz Onoszko, Edward Mizikowski, Władysław Preś, Jan Pyszko, Arkadiusz Buzdygan, Kazimierz Abramski, Waldemar Janusz Kossakowski, Bogdan Radomski, Sławomir Salomon, Jan Grzyb, Stanisław Ceberek, Liwiusz Ilasz. Zapewne większości te nazwiska nic nie mówią. I słusznie, chociaż są wśród wymienionych osoby zacne i godne szacunku. Są to organizatorzy różnorakich stronnictw, partii, komitetów i kampanii przed wszelakimi wyborami. Ludzie o poglądach słusznych lub szaleńczych. Robili kampanie bez mediów społecznościowych, a...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/morawer-davos-1280x720.jpg

1. Pan Bill Gates sprzedał lwią część swoich udziałów w fabrykach preparatodajnych, po czym ogłosił, że preparaty okazały się nieskuteczne. Pozostały mu koniki polne i mączniaki, a o tym, że jest to biznesmen poważny i poważnie zabiera się do swego biznesu najlepiej świadczy fakt, że nie dalej jak przed tygodniem do pewnej powiatowej szkoły średniej wpadła szajka „naukowców” i sprezentowała uczniakom „konika w karmelu”. Uczniaki zjadły i przeżyły. Czego nie da się powiedzieć o wielu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/sochaczewski-1280x720.jpg

Wojna na Ukrainie prowokuje do różnych przemyśleń, ale i do rosnącego zwątpienia w racjonalność ludzkich wyborów. Zastanawia na przykład, dlaczego wszystkie liczące się siły polityczne w Polsce, środowiska medialne i akademickie, a także wielu przeciętnych obserwatorów przyjęło jedynie słuszną interpretację tej tragedii. Dlaczego tak niewiele osób wyraża przekonanie, że narzucony przez polityków i media sposób przedstawiania wydarzeń nie jest naturalny ani konieczny. Jest to przecież tylko jedna z koncepcji prawdy, która odpowiada interesom części stron...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/01/gp-1280x720.jpg

Nigdy w życiu nie kupiłem „Gazety Polskiej”. Nigdy nie interesowało mnie co się tam pisze. Do wczoraj. Właśnie wczoraj dostałem wiadomość, że „Gazeta Polska” zainteresowała się mną. Otóż okazało się, że jestem współpracownikiem rosyjskiej strony internetowej „Sputnik”. Nigdy nie napisałem dla tej strony jakiegokolwiek tekstu. O ile wiem, raz Rosjanie przedrukowali mój tekst, który z kolei przedrukowała z mojej strony „Myśl Polska”. Jeśli to ma być współpraca, to muszę zażądać od Rosjan honorarium. Może być...