HomeTagArchiwa: Polska | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/duda-1280x720.jpg

Tytułowy cytat („Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić”) z dosadnej i sarkastycznej wypowiedzi Józefa Piłsudskiego pod adresem członków Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego należy do najsłynniejszych historycznych ocen rządzących. Patrząc na dzisiejszy świat polityki, można byłoby tę negatywną ocenę bez wahania powtórzyć, zdając sobie wszak sprawę z tego, że obecne patologie i wynaturzenia władzy zasługiwałyby nie tylko na metaforyczny sarkazm, ale i na kategoryczne potępienie. Tradycyjnie państwo postrzega się...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/berlin-1280x720.jpg

W środę 10 maja br. odwiedziłem Berlin na zaproszenie posła Alternatywy dla Niemiec (niem. Alternative für Deutschland – AfD), Steffena Kotré celem odbycia dyskusji na tematy historyczne i współczesne, jako przedstawiciel „Myśli Polskiej” i naszego środowiska. Dyskusja odbyła się w Falkensee pod Berlinem w studiu TV Compact Jürgena Elsässera (także wydawcy gazety pod tym samym tytułem). Kanwą był numer czasopisma Compact będący odpowiedzią na żądania „reparacyjne” rządu PiS z ewidentnie prowokacyjnym wobec Polski i Polaków...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/modzelewski-mn-1280x720.jpg

Dwa istotne wydarzenia trwale zmieniły a w zasadzie zburzyły propagandowy obraz wojny rosyjsko-ukraińskiej, który bezwzględnie, nie szczędząc środków zbudowano przez miniony rok z udziałem zwłaszcza „wolnych mediów”. Pierwszym, najważniejszym jest ekonomiczna katastrofa polskiego rolnictwa w wyniku nieoclonego napływu ukraińskich płodów rolnych. Drugim jest równie masowy wyciek tajnych dokumentów amerykańskich dotyczących tej wojny. Pierwsze z nich unaoczniły (boleśnie) oczywistą tezę, że prowojenna polityka wschodnia jest dla nas nie tylko całkowicie nieopłacalna, lecz wręcz katastrofalna ekonomicznie. Straty...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/marionetki-1280x720.jpg

Ten tekst piszę drugiego maja. W tych trudnych czasach kilka dni to długi okres. Niekiedy nawet bardzo długi. Trudno powiedzieć co w ciągu tych dwóch tygodni może nastąpić? Wysilmy się, mimo obserwowanej dynamiki, na szczyptę spekulacji na temat obecnego położenia Polski. Uprawianej przez nią polityki, skutków które najpewniej przyniesie. Nasze spekulacje zakotwiczmy na najpewniejszym fundamencie, czyli na pouczeniach, wypływających z geopolitycznych przesłanek. Co zatem widzimy? Polska, ze swoim istotnym położeniem, o pewnej masie terytorialnej, ale...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/pisat-21-1280x720.jpg

Nawykliśmy już do psucia prawa przez funkcjonariuszy partii zwanej nomen omen „Prawo i Sprawiedliwość”. Zgłaszanie projektów rządowych jako projekty poselskie, przepychanie legislacji bez właściwej ścieżki parlamentarnej czy nocne głosowanie nie są już wyjątkiem, ale normą. Stąd nowe przepisy są najczęściej nielogiczne, niespójne i niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Przy ich przepychaniu nie ma znaczenia rozum, wiedza czy logika. Liczy się tylko partyjna dyscyplina i ślepe posłuszeństwo władzom. Nic dziwnego, że obecnie władzom PiS-u, najwyraźniej rozochoconym...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/LO-1280x720.jpg

Edukacja domowa w Polsce od kilku lat robi się coraz bardziej popularna. W roku szkolnym 2019/2020 było 12 tys. dzieci uczących się poza szkołą. Obecnie jest ich aż 31,5 tys. Skąd taki wzrost? W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z lockdownem, który wpływał nie tylko na życie i jego jakość u dorosłych, ale również na system edukacji. Dzieci i młodzież doświadczyły tzw. nauczania zdalnego i lekcji online. Dla jednych to było wybawienie, dla innych udręka....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/li-rada-1280x720.jpg

W czwartek 4. maja AD 2023 w Warszawie zmarł Zbigniew Lipiński, wybitny polski publicysta, jeden z czołowych liderów środowiska Narodowej Demokracji w Polsce po roku 1990, wcześniej działacz Stowarzyszenia «Pax», zaangażowany działacz kresowy, sam pochodzący z Kresów (wieś Hołoby k. Włodzimierza Wołyńskiego).  Zbyszek Lipiński urodził się 11 czerwca w tragicznym roku 1943 na Wołyniu, w roku apogeum zbrodni Ludobójstwa. Miesiąc po urodzeniu Zbyszka rozpoczęła się na Wołyniu najciemniejsza banderowska noc ognia, piły, wideł i siekiery....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/blaszczak-1280x720.jpg

Zadziwiający jest stopień histerii jaki ogarnął część obozu rządzącego w związku z odkryciem w dn. 27 kwietnia w lesie w Zamościu pod Bydgoszczą szczątków rakiety wyprodukowanej w Rosji a może nawet w Związku Sowieckim. Przypadkowy spacerowicz w lesie natknął się na szczątki rakiety wbite w ziemię. Warto przypomnieć, że wśród zalewu informacji pojawiły się też takie, które mówiły, że szczątki rakiety, której model był także na wyposażeniu polskiego wojska mogą być pozostałością  polskich ćwiczeń poligonowych....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/sejm-1280x720.jpg

Jeśli faktycznie dojdzie za pół roku do wyborów w Polsce, nasi Rodacy będą mogli ponownie podjąć decyzję o tym kto i jak nimi będzie rządził. Tak wygląda to przynajmniej w teorii. Praktyka jednakże wykazuje, iż wybory niczego nie zmieniają, bowiem w innym przypadku nie odbywałyby się. Należy zastanowić się zatem czy słusznym jest czynienie sobie nadziei tym, że nawet dokonując ogromnej zmiany, tj. np. doprowadzając do poparcia choćby piętnastoprocentowego jakiejś niszowej partii, mielibyśmy na stole...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/upa-3-1280x720.jpg

22 lipca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę wprowadzającą w obieg na szczeblu politycznym pojęcia „ludobójstwa” w stosunku do zbrodni nacjonalistów ukraińskich na cywilnej ludności zamieszkującej wschodnie pogranicze II Rzeczypospolitej [1]. Jeszcze wcześniej rozpoznania zbrodni ludobójstwa dokonał polski wymiar sprawiedliwości prowadząc dochodzenia po faktu zbrodnie nacjonalistów ukraińskich z artykułu 118 § 1-3 Kodeksu Karnego. Czyny kwalifikowane jako ludobójstwo polegały na zabójstwie lub spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu na grupie osób definiowanej przez kryterium narodowości,...