HomeTagArchiwa: Polska | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/trajdos-1280x720.jpg

Odpowiedź brzmi prosto: za wierność dla deklarowanych przekonań i za uczciwość wobec rodaków. Sprawa na pozór banalna, ale w życiu politycznym prawie niespotykana. Dwanaście lat nieprzerwanej władzy, cztery miażdżące zwycięstwa wyborcze, perspektywa dalszych czterech lat rządzenia – to plon wyżej nakreślonej postawy. Zamiast lisich kombinacji, oportunizmu, mimikry i bezczelnej hipokryzji (dominujących w postępowaniu aktualnych polityków rozmaitej maści)- po prostu realizacja zapowiedzianego w 2010 r. programu. Z uporem i mozołem, systematycznie, obalając lub skutecznie obchodząc przeszkody,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/soros-3a-1280x720.jpg

Incydent jaki miał miejsce na Cmentarzu Żołnierzy Radzickich w Warszawie, kiedy oblano czerwoną cieczą ambasadora Siergieja Andriejewa – spotkała się z jednej strony z potępieniem, z drugiej ze złośliwą satysfakcją. Kiedy wyszło na jaw, że napad na ambasadora to wcale nie spontaniczny odruch oburzonych Ukraińców, tylko kolejna „akcja” aktywistki organizacji Georga Sorosa Otwarty Dialog niejakiej Irina Zemljanej, która wcześniej brała udział w akcjach na rzecz propagandy LGBT oraz blokowała ruch na granicy Polski Białorusi. Blokowanie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/blinken-1280x720.jpg

Pozwolą Państwo, że zacznę od dygresji. 30 marca 1939 r. grupa wybitnych przedstawicieli polskiej nauki – profesorowie Franciszek Bujak, Stanisław Estreicher, Stanisław Pigoń, Stanisław Grabski, Eugeniusz Romer i Stefan Glaser w towarzystwie byłego prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego oraz Zygmunta Lasockiego, byłego posła do parlamentu austriackiego i polskiego posła w Czechosłowacji – spotkało się z prezydentem RP Ignacym Mościckim. W obliczu coraz bardziej niebezpiecznej sytuacji międzynarodowej (było to po wkroczeniu do Pragi i likwidacji Czechosłowacji przez...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/swider-1280x720.jpg

Na zaproszenie prof. Witolda Modzelewskiego odbyło się kolejne  „Seminarium Alexandryjskie” z cyklu „Polska – Rosja”. Tematem przewodnim dyskusji były stosunki polsko-rosyjskie w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej i próba odpowiedzi na pytanie: „Polityka wschodnia: Quo Vadis?”. Dyskusję prowadził dyr. Andrzej Sarna. Wprowadzeniem do dyskusji był referat prof. Stanisława Bielenia (UW), który na początku zauważył, że wojna utrudnia racjonalną dyskusję, także na uczelniach. Przykładem tego są histeryczne reakcje wielu pracowników naukowych na głosy odbiegające od obowiązującej narracji. Jako...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/razny-1-1280x720.jpg

W dzisiejszych czasach przeżywamy coś w rodzaju deja vu ze złego czasu nazywanego w Polsce stalinizmem. Polski stalinizm kojarzy nam się z okresem 1947-56, czyli od sfałszowanych wyborów w 1947 do polskiego października 1956. Jednak najostrzejszą formę stalinizm w Polsce przybrał mniej więcej w latach 1949-53, kiedy – obok systemu represji, jak tortury, oparte na fałszywych podstawach procesy, szermowanie karą śmierci i wyrokami wieloletniego więzienia – także cała reszta działalności państwa, ta nie uderzająca bezpośrednio...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/modzelewski-3-1280x720.jpg

Mimo że już faktycznie wprowadzono w naszym kraju cenzurę, bo każdy, nawet tylko sceptyczny pogląd różniący się nieco od oficjalnych objawień na temat wszystkiego co rosyjskie, jest już piętnowany jako „prokremlowska propaganda”, pozwolę sobie na garść refleksji o naszych relacjach z Rosją. Jestem już przedmiotem tego rodzaju ataków, więc poznałem empirycznie („na własnej skórze”) działanie nowych cenzorów. Wyjaśnił mi ich rolę w liście „dziennikarz śledczy” (tak się przedstawia), publikujący w „Gazecie Polskiej”, który m.in. zainteresował...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/raport-1280x720.jpg

Andrzej Brycht był pisarzem o tyle ciekawym i godnym przypomnienia, że oprócz niewątpliwego wkładu w polską prozę po 1956 roku, wymykał się wszelkim klasyfikacjom i podziałom – zarówno artystycznym, jak i środowiskowym oraz politycznym. Co prawda powszechnie uznawany jest za pisarza pokolenia „Współczesności”, jednak bardziej z uwagi na ramy czasowe, w których był aktywny, niż ze względu na podobieństwa i punkty styczne z innymi twórcami tego okresu. Chybione są porównania jego twórczości do dorobku Marka...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/nkwd-1280x709.jpg

Polskie ośrodki ukrainofilskie starają się co pewien czas podejmować próby „zdjęcia” odpowiedzialności z zagładę ludności polskiej na Wołyniu z UPA na NKWD. I tym razem, w atmosferze wojny na Ukrainie i wzburzenia opinii publicznej – taki głos się pojawiał, i to ze strony nie byle kogo.  Jak informuje jedna ze stron internetowych: „Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia i przewodniczący Rady Nadzorczej PAP twierdzi, że za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej odpowiedzialni...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/Pabianice_dworzec_PKP-1280x720.jpg

„Unia polsko-ukraińska, wprowadzanie 3 mln obywateli obcego państwa do polskiego systemu edukacji, zdrowia, nadawanie im PESELI, czyli de facto pełnoprawnych uprawnień jakie mają Polacy, przyznawanie im świadczeń zwalniając jednocześnie z płacenia wszelkich podatków, różnych opłat przy jednoczesnym gigantycznym już zadłużeniu państwa, galopujących cenach, inflacji i fatalnych rokowaniach dla wszystkich na przyszłość. Nie może być tak, że Polacy będący obywatelami tego kraju, płacący tu podatki, którzy są suwerenem na tej ziemi będą traktowani jak obywatele II...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/kprm-1280x720.jpg

3-majowe przemówienie  Andrzej Dudy było logicznym następstwem tworzonej przez ostatnie dwa miesiące atmosfery. Są trzy grupy, które kibicują takiemu stanowi rzeczy, niezależnie od ich różnic poglądowych.  Pierwsza grupa to szeroki obóz liberałów/globalistów. Dla nich Ukrainopolonia to spełnienie marzeń o włączeniu jeszcze większej rzeszy ludzi do neoliberalnych stosunków gospodarczych i do kultury tęczowego kapitalizmu. To również istotny czynnik w ogólnym pokazaniu środkowego palca „homofobicznemu” i „niedemokratycznemu” (co najmniej, ponieważ lista inwektyw jest długa) Putinowi. Druga grupa to szeroki obóz polskich...