UncategorizedvariaList Otwarty – bronimy I Warszawskiej Dywizji Piechoty

Red.6 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

List Otwarty do Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła.

Panie Wojewodo!

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej składamy zdecydowany protest przeciwko decyzji o likwidacji patrona Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie, jakim przez długie lata jest „I Warszawska Dywizja Piechoty”.

Powyższą decyzją Pana jesteśmy oburzeni. Patronat I Warszawskiej Dywizji Piechoty jest chwalebną historią Polskich Sił Zbrojnych. Historia tej Dywizji wyrosła z korzeni dążeń tego pokolenia wojennego Polaków do odzyskania Niepodległej Ojczyzny, które pierwsze – jako pokolenie Sybiraków II wojny światowej – doświadczyło eksterminacji Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. I Warszawska Dywizja Piechoty była najważniejszą formacją Polskich Sił Zbrojnych powołaną do życia i walczącą na Froncie Wschodnim, formacją szanowaną zarówno przez Polaków którzy szli do Polski ze Wschodu, jak i Polaków walczących na Froncie Zachodnim. Była formacją jednoznacznie uznaną przez dowódców i żołnierzy Frontu Zachodniego, gdyż to właśnie I Warszawska Dywizja Piechoty jako jedyna formacją Wojska Polskiego w krwawych bojach uczestniczyła w zdobyciu Berlina, a pierwszą flagę Zwycięzców Berlińskich – flagę biało-czerwoną – zawiesili, na Kolumnie Zwycięstwa Państwa Pruskiego Siegessaule w Berlinie, Żołnierze I Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.

Przez lata powojenne I Warszawska Dywizja Piechoty wrosła w historię miasta Legionowo, jako miasta łączącego dzieje odzyskania niepodległości Polski po I wojnie światowej – miasta Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego z analogicznymi dziejami wyzwolenia Ojczyzny po II wojnie światowej. Pytamy Pana – jakie podstawy faktyczne przyjął Pan za uzasadnienie swej decyzji?

Jeśli ktoś nie pojmuje analogii i łączności dziejów, ten zasługuje na miano rozbijacza idei konsolidacji narodowej. Czy Pan zastanowił się nad tym podejmując tę nikczemną decyzję? Czy zasługuje Pan na pełnienie funkcji i godności Wojewody – wysokiej rangi urzędnika Państwa Polskiego? Czy ma Pan świadomość, że swą decyzją przykłada Pan rękę do dzielenia Polaków na „lepszych” i „gorszych”? Czy wie Pan, że działanie takie, jak i wiele innych doświadczanych przez współczesne pokolenia Rodaków, w ostatecznym wariancie i w prostej linii mogą prowadzić do wojny domowej?

I czy wie Pan co takim przekazem funduje młodym pokoleniom Polaków, poczynając od uczniów polskich szkół podstawowych? Czy wie Pan co myślą i czują uczniowie tej Szkoły – Szkoły Podstawowej Nr 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie? Wśród tych uczniów są wnukowie i prawnukowie Żołnierzy – Kombatantów II Wojny Światowej i Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty z lat powojennych. Znają oni dobrze historię swych Dziadków i Ojców.Przez zmianę patrona tej Szkoły już dziś wznosi Pan jeszcze jedną barykadę dzielącą cały Naród Polski. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie nie staną po Pańskiej stronie tej barykady. Staną przeciwko Panu i Pana mocodawcom.

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej wystąpi do Władz Miasta Legionowo z wnioskiem o przeprowadzenie Referendum w sprawie Pańskiej nikczemnej decyzji. Jaki będzie tego skutek – niechaj Pan wspomni Referendum z 27.03.2017 roku, kiedy to Pańskie ugrupowanie partyjne „zamarzyło”, aby Miasto Legionowo włączyć w skład obszaru Miasta Stołecznego Warszawy. Przypominamy, że Mieszkańcy Miasta Legionowo wynikiem 94,27 % odrzuciło te antydemokratyczne oczekiwania.

W słowie końcowym akcentujemy brak podstaw prawnych Pańskiej decyzji. Czyżby nie zasięgał Pan opinii prawników zatrudnionych w Urzędzie Wojewódzkim? Czyżby nie wiedział Pan, że prawo takie leży w gestii Prezydenta i Samorządu Miasta Legionowo?

Protestujemy przeciw Pańskiej decyzji o likwidację patrona Szkoły Podstawowej Nr. 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie. Decyzję Pana potępiamy, gdyż stanowi ona przykład współczesnego barbarzyństwa.

Z wyrazami szacunku, należnego Państwowemu Urzędowi Wojewody, jaki Pan winien reprezentować –

Prezes Zarządu Głównego – Roland Dubowski
Wiceprezes Zarządu Głównego – Wiesław Fajdek
Skarbnik, Członek Prezydium ZG – Adam Lewandowski
Pełnomocnik ds. Współpracy
z Ogólnopolską Rodziną Kościuszkowską – Andrzej Bychowski
Prezes Honorowy Stowarzyszenia
Przewodniczący Komisji Zagranicznej – Tadeusz Kowalczyk

Red.