OgłoszeniaApel Stanisława Tymińskiego

Redakcja6 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

Prosimy o pomoc z zebraniem podpisów poparcia!

Patriotyczna partia Związek Słowiański szybko zgłosiła 2500 podpisów poparcia mojej kandydatury na Senatora RP do Komisji PKW w Katowicach. Ale Komisja liczy te podpisy już 4 dni i chce odrzucić 1500. Co gorzej, opóźniają wydanie Uchwały. Dlatego potrzebujemy pomocy zebraniem dodatkowych podpisów. Czasu jest mało, termin upływa 6-września. Podpisy zbieramy w okręgu 71, Zabrze-Bytom. Nasze biuro: Wrocławska 14, Bytom, II Piętro. Jeśli nikogo nie ma w biurze, jest skrzynka na domu.

Jak to ładnie opisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz, „Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”. Ciągnie wilka do lasu…

Przez lata pracy w biznesie oraz zaangażowanie w różne projekty polityczne zdobyłem cenne doświadczenie oraz przekonałem się, że polityka to największa dźwignia pomocna w tworzeniu dobra lub zła dla ludzi. Jak to dawno temu ujął Archimedes, „Dajcie mi podporę, a podniosę ziemię”. Dla mnie tą podporą będą głosy wyborców w senackim okręgu 71.

Przez wiele lat obserwuję jak bardzo się zmienił nasz kraj, który jest teraz całkowicie uzależniony od obcych kapitałów. Budżet kraju jest utrzymywany na kroplówce pożyczek dopóty obcy kapitaliści mają zysk. W takiej sytuacji pozostaje tylko możliwość dyplomatycznych negocjacji, bo nie stać nas na walkę z otwartą przyłbicą. A do negocjacji potrzebna jest siła elektoratu w postaci dużej ilości głosów. Będę prosił o taką ilość głosów w wyborach w październiku.

Jedno jest pewne, że jako Senator, zawsze będę pracował na rzecz naszej Racji Stanu, tylko dla dobra Polaków. Nie tylko w okręgu 71, ale w całym kraju.

Czasem słyszę opinię, że Polski nikt nie zmieni. Ale prawda jest taka, że zło nadchodzi, kiedy dobrzy ludzie nie robią nic, aby się temu przeciwstawić. Nie można być biernym obserwatorem przez całe życie.

Kanada, której byłem rezydentem ponad 50 lat, tak jak Polska, jest w rękach obcych kapitałów. Ale tutaj wypracowano skuteczne metody obrony pracowników przed wyzyskiem przez obce korporacje. Chciałbym promować te metody w Polsce.

Dlatego proszę o pomoc z dozbieraniem podpisów poparcia i dobre słowo

Stanisław Tymiński

Redakcja