HomeTagArchiwa: Wybory 2023 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/lasecki-1-1280x720.jpg

W dniach 24-26 lutego na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś uczestniczyłem jako niezależny zagraniczny obserwator z Polski w obserwacji wyborów deputowanych do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś VIII kadencji oraz deputowanych do Rad terytorialnych XXIX kadencji, które przeprowadzono 25 lutego w ramach „jednego dnia głosowania”. Nasza misja obejmowała obszar stołecznego miasta Mińska, liczącego sobie około 2 mln. mieszkańców i stanowiącego odrębną (obok sześciu obwodów Białorusi) jednostkę administracyjną kraju. Prawną podstawą organizacji misji była...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/tusk-1280x720.jpg

Jest oczywiste, że najdoskonalszą formą demokracji jest jej postać bezpośrednia, czyli wyrażanie poglądów przez obywateli a nie poprzez wybranego przez nich posła – pośrednika. Zresztą wiadomo, że owi pośrednicy zawodzą, na przykład zmieniając po wyborach  przynależność partyjną. A więc wiara w ich ideowość byłaby czymś wątpliwym. Ponury paradoks polega na tym, że w czasie ostatnich wyborów politycy przedstawiający siebie jako obrońców demokracji, z wielką siłą namawiali, by nie brać udziału w referendum. Donald Tusk zapowiadał...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/razny-5-2-1280x720.jpg

Wybory w Polsce A. D. 2023 nie stworzyły Polakom alternatywy geopolitycznej i ustrojowej. Tę alternatywę wykluczał bowiem nade wszystko parlamentarny układ władzy i opozycji przed wyborami. Wydawało się jednak, że wykreuje ją ciężko doświadczone rygorami pandemii społeczeństwo – w dodatku  znużone ciągłą walką tych dwóch stron, związanych formułą: raz wy rządzicie i nie ruszacie naszych, a raz my i nie ruszamy waszych. Wydawało się, że to ono wymusi na politykach przełamanie  tragicznego dla Polski duopolu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/gorska-2a-1280x720.jpg

Rozmowa z Agnieszką Górską, posłanką Prawa i Sprawiedliwości w okręgu radomskim Wybory za nami. Została pani wybrana na po raz drugi na posła Sejmu RP w Okręgu Radomskim. Czy tym razem było trudniej niż w 2019 roku? – I tak, i nie. W 2019 roku PiS miało wyraźną przewagę nad konkurencją, więc było teoretycznie łatwiej. Ja startowałam do Sejmu w wyborach 2007, 2011 i 2015, ale bez powodzenia. W tych latach byłam radną Sejmiku Województwa...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/bielen-1a-1280x720.jpg

W rozważaniach medialnych, ale i przy wielu stołach w polskich domach powraca pytanie,  czy zwycięska koalicja w wyborach parlamentarnych poradzi sobie ze schedą po ustępującym rządzie. Czy uda się pozszywać porozrywane ogniwa polityki i gospodarki tak, aby przywrócić ich funkcjonalność zgodnie z regułami prawa i wolnego rynku? A jednocześnie zachować funkcje socjalne państwa i sprawczość w kreowaniu własnych rozwiązań, bez ślepego imitowania wzorów zachodnich. Aby uniknąć wielu błędów, potrzebna jest w punkcie wyjścia rzetelna diagnoza...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/piskor-29-1280x720.jpg

Proces wyborczy i poprzedzająca wybory kampania mają w teorii stanowić święto i triumf demokracji. To okres, w którym pozwala się całej wspólnocie, jaką jest obywatelski naród na realne występowanie w charakterze podmiotu. Tyle teoria. Praktyka jest znacznie skromniejsza. Ale ostatnie polskie kampanie wyborcze dowiodły, że nawet o skromniejszych pożytkach praktycznych coraz trudniej mówić. Zostawmy na boku idealistyczną, naiwną wizję elekcji jako upodmiotowienia obywateli. Przede wszystkim pamiętać należy, że w obecnych realiach rezultat głosowania zmienia bardzo...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/szlezak-1-1280x720.jpg

Wiadomo jakie są wyniki wyborów parlamentarnych. Zapewne PiS zostanie odsunięty od władzy i to jest najważniejsze osiągnięcie tych wyborów. Jednak odsunięcie PiS-u od władzy to dopiero początek – no właśnie – początek czego? Tu nie mam żadnej pewności. Nie spodziewam się by te wybory były początkiem odzyskiwania przez Polskę niepodległości czy choćby podmiotowości w relacjach międzypaństwowych. Te wybory nie będą początkiem zmiany geopolitycznych relacji Polski na lepsze. Nic takiego się nie zdarzy. Niczego takiego nie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/tumisnki-1280x720.jpg

Ze Stanisławem Tymińskim, politykiem i przedsiębiorcą, byłym kandydatem na Prezydenta RP, obecnie ubiegającym się o mandat Senatora RP w okręgu 71 (Bytom i Zabrze) w z listy KW Związku Słowiańskiego, rozmawia Przemysław Piasta. Dlaczego po latach zdecydował się Pan na powrót do polityki? – Zaliczyłem duży sukces w biznesie w Kanadzie, gdzie przez ponad 48 lat kierowałem firmą komputerową i teraz myślę, że moje doświadczenie na emigracji będzie pożyteczne w dzisiejszej Polsce. Kanada tak jak...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/bielen-33-1280x720.jpg

Każdy człowiek, występujący na co dzień w wielu rolach społecznych, zadaje sobie od czasu do czasu pytanie, kim jest, jaka jest jego indywidualna, osobista tożsamość, i jak plasuje się w relacjach zbiorowych (na tle grupy – od rodziny poczynając, na społeczeństwie i państwie kończąc). Czy jest sprawcą pewnych zdarzeń, czy tylko niemym świadkiem historii? Najważniejszym czynnikiem warunkującym naszą przynależność jest geografia. Każdy podlega w jakimś stopniu topofilii. To głęboki związek uczuciowy, przywiązanie, osobliwa miłość do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/szlezak-1280x720.jpg

Już pisałem, że nie wierzę, by zbliżające się wybory parlamentarne coś istotnego zmieniły w położeniu wewnętrznym i zewnętrznym obecnej formy polskiej państwowości. Nie wierzyłem i nie wierzę również, że w kampanii wyborczej zostanie dostrzeżony polski interes narodowy oraz że zostanie mu nadana właściwa ranga. Na cztery dni przed wyborami te moje smutne przewidywania potwierdziły się. Nie uważam jednak, że czyni to te wybory mało ważnymi. W pewnym sensie mogą one być najważniejszymi dla Polski w...