HomeTagArchiwa: Niemcy | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/06/scholl-55-1280x720.jpg

Współcześnie żyjący to ludzie, którzy nie przeżyli II wojny światowej, gdyż urodzili się już po jej zakończeniu. Wielu spośród nich interesuje się jej historią i poznaje ją z dostępnej literatury. Odnoszą wówczas wrażenie, że na ten temat powiedziano już tak wiele, iż trudno jest znaleźć tematy, które nie zostały opisane. Niewątpliwie historycy profesjonalnie zajmujący się tą dziedziną wiedzy stale odnajdują kolejne dokumenty, które albo na nowo ukazują znane już fakty, lub też ukazują zupełnie nowe...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/06/zpad-1280x720.jpg

Zdecydowanie nie tak miał wyglądać ten obmyślony scenariusz. „W maju rubel osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat, a rosyjski eksport energii i produktów rolnych przynosi Moskwie rekordowe dochody” Podczas, gdy „nasze” media niemal codziennie informują jak to kolejne sankcje Unii Europejskiej niszczą rosyjską gospodarkę, a tym samym rosyjską machinę wojenną uruchomioną przeciwko Ukrainie, poważny kryzys gospodarczy zmusza Stany Zjednoczone i Europę do poszukiwania pojednania z Rosją. Kraje zachodnie, zdając sobie sprawę, że sankcje i izolacja...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/Port-1280x720.jpg

Podział ziemskich imperiów na dwie zasadnicze grupy: te lądowe i morskie jest podstawą geopolityki. Jego głębia wynika nie tylko z geograficznego poniekąd determinizmu; lecz również zasadza się na tym, iż tworzą one (te potęgi) odrębne, niekiedy niezwykle skonfliktowane cywilizacje. Spór między nimi jest – co oczywiste w świetle powyższych uwag – zasadniczy, fundamentalny, nieusuwalny. Powiedzmy, że aż uwarunkowany. Jednak w przypadku tego tekstu chodzi o pewne kwestie – rzekłbym – przyczynkarskie, chociaż jednak nie do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/orban-22-1280x720.jpg

Fundamentem poparcia dla rządów Orbána jest kontrakt z narodem, że kluczowe dla tego dość ubogiego europejskiego narodu koszty energii będą niskie. I tego zobowiązania węgierski premier dotrzymywał, bez względu na spekulacyjne szaleństwa na rynkach finansowych, które windowały ceny w górę. Jednak europejskie odcinanie się od Rosji, oznaczało koniec niskich cen energii, paliw, gazu, konieczność podwyższenia cen do europejskiego poziomu przy daleko przecież niższym poziomie dochodów. Jednym słowem – zburzenie fundamentu poparcia Orbána. Dlatego walczył o...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/raport-1280x720.jpg

Andrzej Brycht był pisarzem o tyle ciekawym i godnym przypomnienia, że oprócz niewątpliwego wkładu w polską prozę po 1956 roku, wymykał się wszelkim klasyfikacjom i podziałom – zarówno artystycznym, jak i środowiskowym oraz politycznym. Co prawda powszechnie uznawany jest za pisarza pokolenia „Współczesności”, jednak bardziej z uwagi na ramy czasowe, w których był aktywny, niż ze względu na podobieństwa i punkty styczne z innymi twórcami tego okresu. Chybione są porównania jego twórczości do dorobku Marka...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/scholz-3-1280x720.jpg

Od redakcji: Węgierska gazeta „Magyar Hirplap” kpi z polityki kanclerza Olafa Scholza ulegającego histerii mediów liberalnych i lewicowych i poświęcająco interesy narodu niemieckiego na rzecz dogodzenia coraz bardziej bezczelnym władzom na Ukrainie. Oto komentarz: Różnica między przywódcami niemieckimi i węgierskimi polega na tym, że Olaf Scholz bardziej boi się gniewu własnych dziennikarzy niż Rosjan i uważa za bardziej do przyjęcia doprowadzenia własnych obywateli do ubóstwa gospodarczego i energetycznego. Możemy oczywiście dodać, że podczas gdy Scholz...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/04/wielomscy-new-1280x720.jpg

Adam Wielomski: Świat dosłownie „pęka” na naszych oczach, co pokazuje głęboki kryzys projektu globalizmu. Dwa miesiące temu istniał zglobalizowany jeden świat. Od 24 lutego 2022 roku świat podzielił się na dwie hemisfery, czyli na zjednoczony Zachód pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i na występującą przeciwko globalizmowi Eurazję (Rosja + Chiny). Jednak w ostatnich dniach, dosłownie na naszych oczach pęka jednak jedność Zachodu. Imperium Neokarolińskie (Francja + Niemcy) stanowczo powiedziało NIE amerykańskiemu przywództwu i zaczyna prowadzić własną...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/04/Pomnik-Braterstwa-Broni-Szczecin-1280x720.jpg

26 kwietnia to data symboliczna,  bo proces przywracania Ziem Odzyskanych był długotrwały i usłany licznymi trudnościami. Nie było takie oczywiste, jaki kształt granic zachodnich uzyska Polska. Symboliczne wizyty Jako szczecinianie skupimy się na naszym mieście. Jeszcze w 1959 roku do Szczecina przyjechał Nikita Chruszczow, by potwierdzić polskość naszego miasta. Układ z 1970 roku pomiędzy RFN a Polską podpisany przez Willy Brandta nie został do końca ratyfikowany przez Bundestag. Natomiast przed zjednoczeniem NRD i RFN był...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/04/Vladimir_Putin_at_celebrating_the_70th_anniversary_of_D-Day_2014-06-06_06-1280x720.jpg

Jedną z nici przewodnich obecnej propagandy w Polsce,  ale nie tylko, jest zmasowany atak na politykę wschodnią Berlina. Jak się czyta polskie gazety i słucha tego, co mówi się w TVP – to wyłania się obraz niemal współsprawstwa Niemiec w inwazji Rosji na Ukrainę. Ponoć to polityka Berlina „rozzuchwaliła” Putina, czego koronnym dowodem ma być oczywiście forsowanie projektu Nord Stream II. Do oskarżycieli dołączył się oczywiście mający swoje pięć minut Wołodymyr Zełeński, który przy każdej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/03/folkierski-1280x720.jpg

Najwięcej nadziei i oczekiwań wiązano na Zachodzie z dekompozycją bloku wschodniego, narastaniem tendencji odśrodkowych i emancypacyjnych. Adam Bromke poświęcił tym zagadnieniom sporo uwagi w swoich wystąpieniach i licznych publikacjach. Uważał, że  w latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczął się demontaż stalinowskiej machiny blokowej. Policentryzacja bloku obejmowała nie tylko poszukiwanie „narodowych dróg rozwoju”, ale także oznaczała dążenia do legitymizacji własnych działań międzynarodowych, o czym w przypadku Polski świadczyła aktywność Adama Rapackiego (jego plan strefy bezatomowej). Zdaniem Adama...