HomeTagArchiwa: Marian Waszkielewicz | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/walaszkiewicz-1280x720.jpg

O tym, że w Polsce dzieje się coraz gorzej wiemy wszyscy. Nie wszyscy jednak wiemy dlaczego tak się dzieje. Przyczyn zła upatruje się najczęściej w tym, że Polacy podejmują niewłaściwe decyzje wyborcze. Uważa się, że dlatego tak jest, bo ICH wybieramy a nie NAS. Przez ostatnie 30 parę lat rządzili już i ONI i MY. Różnice były, ale kosmetyczne. Zarówno ONI jak i MY wygrywając wybory bogaciliśmy się kosztem Polski, dbaliśmy o interesy własne bardziej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/flaga-1-aja-1280x720.jpg

Godność człowieka musi być szanowana i chroniona. Aktualna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 30 mówi, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Człowiek, a tym bardziej Naród, składający się z ludzi, jest wolny, niezależny i ma swoją godność, z której nawet nie może zrezygnować, bo jest ona niezbywalna Nie muszę chyba udowadniać, że polskie władze publiczne...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/02/R-11.jpg

Wpływ Weta Obywatelskiego i innych potrzebnych zmian w Konstytucji na ustrój państwa My, Naród Polski powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy SUWERENEM i to my jesteśmy najwyższą władzą w naszym kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Musimy zrozumieć, że jako tak duża zbiorowość nie jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na zmieniające się warunki naszego życia. Potrzebujemy powołania odpowiedniej służby przeznaczonej do ustalania zasad funkcjonowania naszej zbiorowości. Uznaliśmy, że taką służbą jest parlament. Dlatego co cztery lata wybieramy przedstawicieli parlamentu,...