HomeTagArchiwa: dezubekizacja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/lasecki-1280x514-1-1280x720.jpg

Jest coś uroczego w niesłusznie zapomnianej sztuce polemiki. Może sam fakt, że ktoś zwrócił uwagę na nasze przemyślenia do tego stopnia, iż zdecydował się wytoczyć wobec nich przemyślenia przeciwne. Być może unikatowa możliwość zwracania się do spersonalizowanego odbiorcy, nie zaś do anonimowego Czytelnika. A może jeszcze inny czynnik sprawia, że to właśnie polemiki są prawdziwym creme de la creme publicystyki politycznej. Dlatego i tym razem pozwolę sobie ponieść się polemice, ryzykując, iż kolejne piętra argumentacji...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/ns2-1280x720.jpg

16 grudnia 2016 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się przepisy znane szerzej jako „ustawa dezubekizacyjna”. Tak właśnie jej pomysłodawcy przedstawiali ją przed pięciu laty opinii publicznej, jako akt dziejowej sprawiedliwości – dezubekizację. Odebranie komunistycznym oprawcom...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/09/M.-Szlapa-1280x720.jpg

9 września w Kołobrzegu odbyła się III Konferencja Służb Mundurowych „Pamięć. Prawda. Przyszłość”, zorganizowana przez Bractwo Mundurowe RP, przy wsparciu władz samorządowych miasta i powiatu. Wzięli w niej udział również członkowie redakcji „Myśli Polskiej”, która objęła nad wydarzeniem patronat medialny – Przemysław Piasta i Mateusz Piskorski. Nie dezubekizacyjna lecz represyjna Uczestnicy podkreślali, że ustawa z 16 grudnia 2016 roku, stanowiąca podstawę prawną obniżenia świadczeń emerytalnych byłym pracownikom resortu spraw wewnętrznych, którzy po 1989 roku w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/09/bractwo-mundurowe-konferencja-e1631091005760-1280x720.png

W piątek, 10 września, spotkajmy się w Kołobrzegu. Wraz z organizatorami będziemy na Was czekać przy Szańcu, podczas zbiórki pieniędzy, zorganizowanej przez Bractwo Mundurowe RP oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. To wszystko podczas akcji „Serce 2021 – Pamięć, Prawda, Przyszłość”, której patronem medialnym jest tygodnik „Myśl Polska”. W barwnej oprawie występów grup rekonstrukcyjnych, urządzona zostanie w formie kwesty i aukcji zbiórka pieniędzy dla tych, którzy sami już nie mogą upomnieć się o sprawiedliwość....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/07/Bractwo-Mundurowe-1280x720.jpg

Nie chcą współczucia, nie pragną litości, chcą jedynie zrozumienia i zwykłych, należnych im praw. W tym roku spotkamy się w Kołobrzegu 10 września, podczas obchodów uroczystości zorganizowanych przez Bractwo Mundurowe RP Byłych Pracowników Służb Mundurowych, oraz aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie dla wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach. Ludziach, którzy już nie zdążyli upomnieć się o swoje pieniądze – a rodzina nie może zrobić tego w ich imieniu. Takie mamy prawo. Ustawy hańby Byli...