OpiniePolska„Edukacja” historyczna bez Powstania Wielkopolskiego?

Redakcja2 miesiące temu
Wspomoz Fundacje

Jako Instytut Poznański jesteśmy głęboko zaniepokojeni proponowanymi zmianami w podstawie programowej szkół średnich, które zakładają możliwość usunięcia historii Powstania Wielkopolskiego z treści nauczania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi, że celem zmian w podstawie programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania w celu umożliwienia nauczycielom i uczniom bardziej dogłębnego zrozumienia materiału. Jednakże, usunięcie z programu historii Powstania Wielkopolskiego może stanowić rażące zaniedbanie w edukacji historycznej prowadzące do zniekształcenia wiedzy o ważnych wydarzeniach w historii Polski.

Powstanie Wielkopolskie, które miało miejsce w latach 1918-1919, było kluczowym momentem w walce o niepodległość Polski. Jest to istotny etap w historii narodowej, który nie tylko przyczynił się do odrodzenia się państwa polskiego, ale także miał znaczący wpływ na kształtowanie granic Polski. Usunięcie tego tematu z programu nauczania jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do zubożenia wiedzy historycznej uczniów i nieprawidłowego zrozumienia kontekstu historycznego.

W związku z powyższym, zdecydowanie sprzeciwiamy się proponowanej zmianie w podstawie programowej dotyczącej usunięcia historii Powstania Wielkopolskiego. Apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zachowanie integralności i kompleksowości nauczania historii Polski oraz o uwzględnienie znaczenia Powstania Wielkopolskiego w treści programowej dla szkół.

Pozostawienie tego ważnego wydarzenia w programie nauczania jest kluczowe dla zachowania prawdziwej historii narodowej i kształtowania świadomego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany i włączony do procesu kształtowania nowej podstawy programowej.

Instytut Poznański

Redakcja