AktualnościŚwiatBukareszt: tysiące ludzi na proteście antyrządowym

Redakcja1 rok temu
Wspomoz Fundacje

Ponad dziesięć tysięcy osób protestowało w niedzielę, 2 października, w stolicy Rumunii, Bukareszcie, przeciwko polityce władz, cenom energii i ogólnemu wzrostowi kosztów życia.

Demonstranci zgromadzili się na słynnym Placu Uniwersyteckim, znanym z wydarzeń rewolucji 1989 roku, i przemaszerowali pod siedzibę rządu na Plac Zwycięstwa.

Uczestnicy protestu przeszli pod flagami narodowymi i hasłami „Chcę rządu narodowego!”, Ro-EXIT” (wyjście Rumunii z Unii Europejskiej), „UE – więzienie narodu”, „NATO – armia globalistów”, „WHO – organizacja przestępcza” itp. Domagali się dymisji rządu oraz ustąpienia prezydenta Klausa Iohannisa, oskarżając władze w Bukareszcie o doprowadzenie do zubożenia ludności i brak działań chroniących obywateli przed wzrostem cen energii.

Senator Diana Sosoaca przemawia na proteście.

Stojąca na czele protestu senator Diana Șoşoacă ogłosiła przed rozpoczęciem demonstracji listę żądań skierowanych przez uczestników do rządu:

„Zwracamy dziś uwagę na najważniejsze postulaty narodu rumuńskiego:

 1. Poszanowanie Konstytucji Rumunii, która ma pierwszeństwo przed prawem europejskim, szczególnie w świetle faktu, że Rumunia podpisała Traktat akcesyjny oraz inne traktaty i konwencje jako suwerenne państwo, zgodnie z art. 1 Konstytucji: 1) Rumunia jest suwerennym i niepodległym państwem narodowym, unitarnym i niepodzielnym; 2) W Rumunii obowiązuje wyższość Konstytucji stosowanej obligatoryjnie.
 2. Powrót do cen energii (prądu i gazu) możliwie najbliższych kosztom ich produkcji (z maksymalną marżą na poziomie 5%), biorąc pod uwagę, że są one produkowane w kraju, interes narodowy jest najważniejszy, a sfera energetyczna jest strategiczna.
 3. Nacjonalizacja przedsiębiorstw energetycznych i zaprzestanie prywatyzacji państwowych zakładów produkcji energii, a także innych firm państwowych.
 4. Nacjonalizacja wszystkich złóż surowców naturalnych w Rumunii.
 5. Wznowienie działania kopalni węgla oraz elektrociepłowni termalnych, a także budowa nowych kopalń, jak dzieje się to w innych krajach europejskich.
 6. Odbudowa rolnictwa i przemysłu.
 7. Zakaz wprowadzania technologii 5G na terytorium Rumunii, zatrzymanie już funkcjonujących nadajników, a także rezygnacja z cyfrowych dowodów tożsamości.
 8. Opodatkowanie korporacji ponadnarodowych i objęcie nadzorem ich przychodów w celu ich prawidłowego oszacowania i zakazu nadmiernych zysków.
 9. Zakaz posiadania gruntów przez podmioty zagraniczne i zarezerwowanie ich wyłącznie dla obywateli Rumunii.
 10. Likwidacja przywilejów emerytalnych.
 11. Konfiskata wszystkich nielegalnych środków, w tym powstałych w wyniku dewaluacji.
 12. Podwyższenie wynagrodzeń i emerytur do poziomu europejskiego przy jednoczesnym obniżeniu diet osób pochodzących z wyboru, udzielnych książąt i szefów firm państwowych, do poziomu średniego wynagrodzenia w gospodarce.
 13. Odbudowa zdolności obronnych kraju.
 14. Wstrzymanie, również nieoficjalnego, transferu sprzętu wojskowego i broni na Ukrainę. Żądamy całkowitej neutralności Rumunii w tym konflikcie, zakazu tranzytu przez terytorium Rumunii jakiejkolwiek broni i sprzętu wojskowego do strefy konfliktu, a także stworzenia warunków do pokoju w regionie, z uwzględnieniem położenia geostrategicznego Rumunii.
 15. Uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości od nacisków polityków rumuńskich i zagranicznych oraz służb wywiadowczych.
 16. Opuszczenie przez Rumunię Światowej Organizacji Zdrowia i zakaz tworzenia jakichkolwiek ośrodków WHO na terytorium Rumunii.
 17. Powstrzymanie deprawacji umysłów dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie zakazu promocji edukacji gender i epatowania seksualnością.
 18. Śledztwo w sprawie nadużyć okresu pandemii oraz doprowadzenie do odpowiedzialności osób winnych 60 000 obywateli.
 19. Zakaz przymusowych lub wymuszonych szczepień, odwołanie wszelkich restrykcji i oficjalne odwołanie stanu pandemii w Rumunii.
 20. Likwidacja wszelkich form cenzury mediów.
 21. Rezygnacja całego rządu i zdradzieckiej klasy politycznej oraz organizacja wolnych i demokratycznych przedterminowych wyborów, bez nacisków STS.
 22. Organizacja ogólnonarodowego referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej oraz zwrotu wszelkich zasobów i bogactw przejętych przez korporacje z UE – Ro-EXIT!”.

Teodor Bujor

(korespondencja z Bukaresztu)

Redakcja