KulturaW kręgu „Sztuki i Narodu”. Życie i twórczość Tadeusza Gajcego

Wspomoz Fundacje

Spotkanie z p. Arkadiuszem Miksą, badaczem środowiska „Sztuki i Narodu”, z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego (1922-1944).

T. Gajcy, obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zaliczany jest do najwybitniejszych twórców pokolenia Kolumbów. Poza zaangażowaniem na polu literatury poeta czynnie angażował się również w życie społeczno-polityczne okupacyjnej Polski. Należał do konspiracyjnej organizacji Konfederacja Narodu, był żołnierzem Armii Krajowej. Był czwartym z kolei redaktorem podziemnego pisma „Sztuka i Naród”, które na równi ze zbrojną walką przeciwko okupantowi stawiało twórczość kulturalną. Pismo należało do najpoważniejszych i najdłużej ukazujących się periodyków konspiracyjnych poświęconych zagadnieniom kultury i sztuki. Spotkanie prowadzone przez dr. Macieja Motasa przybliża biografię, twórczość oraz środowisko ideowe tworzącego pod pseudonimem „Karol Topornicki” poety.

 

 

Przemysław Piasta

Historyk i przedsiębiorca. Prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Autor wielu publikacji popularnych i naukowych.

Powiązane Posty