HomeTagArchiwa: Maciej Motas | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/02/gajcy-1280x720.jpg

Spotkanie z p. Arkadiuszem Miksą, badaczem środowiska „Sztuki i Narodu”, z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego (1922-1944). T. Gajcy, obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zaliczany jest do najwybitniejszych twórców pokolenia Kolumbów. Poza zaangażowaniem na polu literatury poeta czynnie angażował się również w życie społeczno-polityczne okupacyjnej Polski. Należał do konspiracyjnej organizacji Konfederacja Narodu, był żołnierzem Armii Krajowej. Był czwartym z kolei redaktorem podziemnego pisma „Sztuka i Naród”, które na równi ze zbrojną walką przeciwko okupantowi stawiało...