HomeTagArchiwa: Maciej Motas | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/motas-2-1280x720.jpg

W dniach 4-5 października br. odbyła się w Rzeszowie ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Emigracyjna prasa oraz ośrodki wydawnicze i wydawcy 1939-1990”. Organizatorem konferencji był Oddział IPN w Rzeszowie. Konferencja stanowiła część Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej, który odbywał się w G2A Arena w Jasionce. Uczestnicy konferencji reprezentujący ośrodki naukowe z całego kraju wygłosili łącznie 25 referatów poświęconych różnym aspektom działalności wydawniczej powojennej polskiej emigracji. Pierwszy blok poświęcony był ośrodkom wydawniczym. Dr Małgorzata Choma-Jusińska (IPN Lublin) w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/02/gajcy-1280x720.jpg

Spotkanie z p. Arkadiuszem Miksą, badaczem środowiska „Sztuki i Narodu”, z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego (1922-1944). T. Gajcy, obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zaliczany jest do najwybitniejszych twórców pokolenia Kolumbów. Poza zaangażowaniem na polu literatury poeta czynnie angażował się również w życie społeczno-polityczne okupacyjnej Polski. Należał do konspiracyjnej organizacji Konfederacja Narodu, był żołnierzem Armii Krajowej. Był czwartym z kolei redaktorem podziemnego pisma „Sztuka i Naród”, które na równi ze zbrojną walką przeciwko okupantowi stawiało...