HomeTagArchiwa: obóz narodowy | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/piekary-22-1280x720.jpg

26 maja 2024 odbyła się coroczna piesza pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Jestem w Kościele”. Pierwsze stanowe pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej to okres końcowy II RP. Fenomenem stały się jednak pielgrzymki świata męskiego, które począwszy od roku 1947 stały się specyficzną i niepowtarzalną tradycją Duchowej Stolicy Śląska. W okresie represji bermanowskich (1945-1956), sanktuarium piekarskie stało się najważniejszą amboną w diecezji. Z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/mosdorf-1280x720.jpg

Ukazała się bardzo solidna biografia Jana Mosdorfa (1904-1943), pierwszego wodza ONR, zamordowanego w KL Auschwitz, gdzie dał się poznać jako człowiek o wielkich walorach moralnych, który zdobył szacunek ludzi ze wszystkich obozów politycznych, w tym komunistów i Żydów. Mosdorfa można porównać z Bolesławem Piaseckim, którego biografia, autorstwa Wojciecha Muszyńskiego, ukazała się prawie w tym samym czasie. Co ich łączyło? Po pierwsze, obaj byli „wodzami” młodzieży narodowo-radykalnej, przy czym Mosdorf był nim bardzo krótko (tylko w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/20231129_192450-1280x720.jpg

W dniu 29 listopada br. Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego zorganizowało wystawę w Łodzi pt. „Architektura Wielkiej Polski”, poświęconą wizjom urbanistyki i rozwoju przestrzennego w publikacjach obozu narodowego w latach 1905-1945. Wystawie towarzyszyły odczyty wygłoszone przez: dr. hab. Michała Domińczaka, dr. Tomasza Greniucha oraz red. Arkadiusza Miksę. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Michał Domińczak, były Architekt Miasta Zgierza oraz Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Na wstępie prelegent zauważył, że kwestie związane z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/zaryn-1280x720.jpg

W dniach 16-17 listopada br. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Nacjonalizm wobec literatury, literatura wobec nacjonalizmu”. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn, podkreślając m.in., iż związki świata literatury ze środowiskami narodowymi na ziemiach polskich widoczne były już u zarania tegoż ruchu politycznego. Jako pierwszy referat pt. „Poezja w Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskim SN – artyści, inspiracje oraz twórczość i jej znaczenie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/sn-1280x720.jpg

Redaktor naczelny „Myśli Polskiej” Kolega Jan Engelgard napisał ważną książkę „Roman Dmowski i trzy pokolenia narodowców”. Jest to jedna z istotniejszych prac napisanych w ostatnich latach, pokazuje jak ważna w naszym obozie politycznym była ciągłość myśli. Nie opisał w niej czwartego i piątego pokolenia narodowców, a szkoda. Czwarte to ludzie, którzy działali w okresie Polski Ludowej. I to zarówno po stronie opozycyjnej, jak i poza-opozycyjnej (chociaż głównie spoza Partii). Piąte pokolenie to już te wychowane...