HomeTagArchiwa: II wojna światowa | Strona 2 z 17 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/radzik-1280x720.jpg

Za nami obchody rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Celowo i z rozmysłem piszę nazwę tego tragicznego wydarzenia małą literą. Powstanie warszawskie nie było bowiem ani aktem heroizmu, ani nie jest też powodem do chwały. Ten kto posyła bezbronnych ludzi na rzeź, jest po prostu mordercą, niezależnie od tego jak wzniosłymi hasłami by to uzasadniał. Nie ma przy tym wątpliwości, że decyzja o wybuchu powstania była decyzją polityczną nie zaś wojskową. Chodziło o utrzymanie kontroli na terenie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/pomnik-demontaz-1280x720.jpg

Jeszcze miałem ostatnią okazję, aby zapalić znicz pod pomnikiem poświęconym żołnierzom polskim i radzieckim, którzy zginęli podczas krwawych walk o Dąbie, wtedy jeszcze Altdamm, w marcu 1945 roku. Następnego dnia, 3 sierpnia, nastąpiło zdemontowanie tablicy a o 14.19 zaczęto wyburzać pomnik, kiedy to stojąca na szczycie 7-metrowego cokołu, wykonana z kamienia postać żołnierza w szumie oklasków runęła na ziemię. Nastąpiło to zaraz po przemówieniach przedstawicieli IPN, Rady Miejskiej, PiS oraz innych osób, z inicjatywy których...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/stettin-1280x720.jpg

Poniżej przedstawiamy niezwykły dokument dotyczący przyszłej zachodniej granicy Polski. W latach 1940/1941 w ramach prac rządu Władysława Sikorskiego funkcjonowała komórka mająca za zadanie przygotowanie polskich postulatów na konferencje pokojową po klęsce Niemiec. Pracami tej komórki kierował Marian Seyda (1979-1967), działacz Narodowej Demokracji. Biuro, którym kierował Seyda, a w którym pracował m.in. młody Antoni Dargas (1915-1991), przyszły red. naczelny „Myśli Polskiej”, przybierało różne nazwy – od Biura Celów Wojny do Ministerstwa Prac Kongresowych. Prace Biura były...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/chrzan-2a-1280x720.jpg

W oświadczeniu, opublikowanym przez Młodzież Wszechpolską, której był Pan członkiem, tuż po klęsce Powstania – dokonał Pan bardzo surowej krytyki dowództwa AK. Czy to oświadczenie jest ilustracją nastrojów młodzieży akowskiej i tej, która walczyła w Narodowej Organizacji Wojskowej? – Kierownictwo Młodzieży Wszechpolskiej środowiska warszawskiego, którego byłem członkiem,  miało krytyczny stosunek do wywołania powstania jeszcze przed podjęciem decyzji o jego rozpoczęciu. Pamiętam już jak był zarządzony stan pogotowia, jak trzy razy na dzień gromadziliśmy się w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/szlezak-1280x720.jpg

Wczoraj byłem w Rzeszowie na sesji sejmiku, gdzie głównym punktem było przedstawienie przygotowań do beatyfikacji rodziny Ulmów. Przypomnę tylko, że to rodzina z Markowej w powiecie łańcuckim, którą Niemcy zamordowali za ukrywanie Żydów. Z sesji musiałem wyjść, ponieważ w Stalowej Woli miałem mówić o różnych kontekstach oficjalnych obchodów osiemdziesiątej rocznicy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i pozostałych ziemiach należących niegdyś do II Rzeczpospolitej. Oba historyczne wydarzenia łączą się dla mnie nie tylko w swym...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/smiech-29a-1280x720.jpg

To już prawie ćwierć wieku od czasu, kiedy szeroko rozumiany polski ruch kresowy wyszedł na szerokie wody i uczynił kwestię upamiętnienia ludobójstwa dokonanego przez OUN/UPA i organizacje pokrewne na Polakach i wielu innych nacjach w latach 1943-47, sprawą ogólnopolską, od której nie mogli uciec nawet polityczni oportuniści z partii parlamentarnych. Jeżeli umownie przyjmiemy za początek apogeum zaangażowania Kresowian w to dzieło koniec XX wieku, to bez wątpienia zamknięciem tego okresu będzie w tym ujęciu sukces...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/S.-Cat-Mackiewicz-1280x720.jpg

Humbug „niemieckich reparacji dla Polski” pojawia się i znika w zależności od wyborczo-propagandowych potrzeb Prawa i Sprawiedliwości. Nie można zatem wykluczyć, że wizja bilionów od Niemca powróci, zwłaszcza jeśli nie uda się sztuczka z ustawieniem kampanii wokół kwestii imigranckiej, w istocie bardzo drażliwej dla PiS-u i mocno nierozważnie wybranej przez spin doktorów partii rządzącej. Tymczasem na marginesie tego geopolitycznego odpowiednika snu o spadku po nieznanym dziadku milionerze – warto przypomnieć, że był moment, kiedy Polacy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/piskor-29-1280x720.jpg

W odległym 1943 roku gdzieś na Wołyniu przepadł bez wieści brat mojej babci. Przed wrześniem 1939 roku wyjechał z rodzinnej Lubelszczyzny na ówczesne polskie Kresy. Nosił polski mundur, ale nie był żołnierzem, ani policjantem. Był leśnikiem, młodym człowiekiem, którego wysłano do pracy na odległe ziemie. Po wojnie poszukująca go siostra i inni członkowie rodziny ustalili jedynie, że został on bestialsko zamordowany rękoma dokonujących zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej band UPA. Do tej pory nie wiemy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/kolesniczenko-2a-1280x720.jpg

Tę powyższą bardzo ważną dyspozycję moralno-patriotyczną zaczerpnąłem z „Kalendarza Kresowian 2023 r.” wydanego przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie, którego członkowie jak napisano w preambule – „to w zdecydowanej większości żywi świadkowie niespotykanego w przeszłości ludobójstwa dokonanego przez zwyrodniałych ukraińskich nacjonalistów (banderowców) spod znaku OUN-UPA”. O dzierżoniowskich Kresowianach autorzy Kalendarza relacjonują co następuje: „O tamtych stronach, tamtych ziemiach pamiętają, z łezką w oku wspominają, z nostalgią opisują i troskliwie kultywują tradycje kresowe. Tragiczne wydarzenia swojego życia...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/wolyn-5-1280x720.jpg

Wiele osób związanych z środowiskiem „Myśli Polskiej” uważa, że nie ma szans na przeprosiny ze strony państwa ukraińskiego. Rzeczywiście w najbliższej przyszłości jest to mało prawdopodobne, ale nie jest to wykluczone. W dalszej perspektywie natomiast „przeprosiny” są całkiem realne. I nie jestem z tego powodu zadowolony. Dzisiejsza Ukraina neguje ludobójstwo dokonane na narodzie polskim. Fałszuje historię mówiąc o jakimś wzajemnym konflikcie, wojnie domowej, radzieckiej inspiracji i zestawia ofiary po obu stronach. Państwo to nie chce...