HomeTagArchiwa: II wojna światowa | Strona 3 z 19 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/mosdorf-1280x720.jpg

Ukazała się bardzo solidna biografia Jana Mosdorfa (1904-1943), pierwszego wodza ONR, zamordowanego w KL Auschwitz, gdzie dał się poznać jako człowiek o wielkich walorach moralnych, który zdobył szacunek ludzi ze wszystkich obozów politycznych, w tym komunistów i Żydów. Mosdorfa można porównać z Bolesławem Piaseckim, którego biografia, autorstwa Wojciecha Muszyńskiego, ukazała się prawie w tym samym czasie. Co ich łączyło? Po pierwsze, obaj byli „wodzami” młodzieży narodowo-radykalnej, przy czym Mosdorf był nim bardzo krótko (tylko w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/dzieci-w-obozie-koncentracyjnym-1280x720.jpg

Szanowna Redakcjo! Poruszaliście Państwo wielokrotnie problem rusofobii. Dlaczego jednak – ściśle związana z tym tematem, pełna prawda o końcu okupacji hitlerowskiej jest pomijana? I to od zawsze! Półprawdą było i jest stwierdzenie, że: „Armia Czerwona wyzwoliła nas spod niemieckiej okupacji”. Pełna prawda: żołnierze radzieccy w sposób dosłowny uratowali życie Polakom – jako jednostkom i całemu narodowi. Polacy następni w kolejce Ponieważ urodziłem się w 1939 roku, fragmenty końca wojny osobiście pamiętam. Później – jako nastolatek,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/zaryn-1280x720.jpg

W dniach 16-17 listopada br. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Nacjonalizm wobec literatury, literatura wobec nacjonalizmu”. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn, podkreślając m.in., iż związki świata literatury ze środowiskami narodowymi na ziemiach polskich widoczne były już u zarania tegoż ruchu politycznego. Jako pierwszy referat pt. „Poezja w Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskim SN – artyści, inspiracje oraz twórczość i jej znaczenie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/Elblag-cmentarz-zolnierzy-radzieckich-1280x720.jpg

Rusofobia to „wrogość lub niechęć do Rosjan i do wszystkiego, co rosyjskie albo obawa przed Rosjanami” (za: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Od wielu miesięcy toczy się przed elbląskim Sądem Rejonowym kuriozalna sprawa mająca ewidentny charakter działań rusofobicznych. Na początku roku prasa lokalna doniosła, że prokuratura elbląska ma zamiar umorzyć postępowanie w sprawie dwóch elbląskich nocnych złodziejaszków cmentarnych – niejakich Mateusza Kosińskiego (zgodził się na publikację danych i wizerunku) oraz Pawła Ż. –...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/wolyn-1-1280x720.jpg

Działanie Okręgu Wołyń AK w 1943 roku szły w dwóch kierunkach: tworzenia silnych baz samoobrony i silnych oddziałów partyzanckich, współdziałających z obroną baz. Ujęcie w ramy organizacyjne samoobrony nastąpiło niestety późno. Obszar działań 27. Dywizji obejmował powiaty Kowel Luboml i Włodzimierz Wołyński. W pozostałych ośmiu powiatach, jeśli Polacy nie zdążyli uciec do Przebraża, Starej Huty, Pańskiej Doliny, byli mordowani przez oddziały UPA wspomagane przez miejscową ludność ukraińską. W pierwszej połowie lipca 1943 r. przybył do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/brama-1280x720.jpg

W dniu 11 listopada w 1941 r. pod Ścianą Straceń w obozie Auschwitz – w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. – odbyła się pierwsza egzekucja dokonana przez strzał w tył głowy z broni małokalibrowej. Skazańcy rozebrani do naga, ze skrępowanymi z tyłu rękami, byli rozstrzeliwani pojedynczo. Przed egzekucją wypisano każdemu z nich numer obozowy na piersiach. Jej przebieg obserwował komendant obozu Rudolf Höss oraz kierownik obozu i lekarz obozowy. Rozstrzeliwał podoficer raportowy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/apo-1280x720.jpg

Temat dawnych Prus Wschodnich, czyli dzisiejszego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, budzi ostatnio wielkie zainteresowania historyków i publicystów. Niestety, często ten fragment naszych dziejów (lata 1945-1946) jest wykorzystywany przez realizatorów tzw. polityki historycznej do uprawiania swoistej Schadenfreude. Tak więc jedyne co niektórych interesuje, to gwałty na kobietach (nie dodaje się dla lepszego efektu, że na niemieckich), rabunek i podpalenia. Słowem dzicz ze Wschodu napadła… No właśnie, często w ogóle nie informuje się, że w tym czasie to nie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/lenino-1-1200x720.png

12 października przypadała 80. rocznica bitwy pod Lenino. Bitwa dla Polaków szczególna, gdyż chrzest bojowy przeszło odrodzone w Związku Radzieckim Wojsko Polskie. Z tej okazji wybraliśmy się na Białoruś z polską delegacją, złożoną z przedstawicieli m. in. Klubów Myśli Polskiej, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Polskiego Ruchu Lewicowego oraz sympatyków tych organizacji. Wzięliśmy udział w obchodach zorganizowanych przez stronę białoruską, składając kwiaty na radzieckim cmentarzu wojennym, skąd wraz z pocztem flagowym i wojskową...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/mularczyk-3-1280x720.jpg

W czerwcu 2021 roku wpływowy amerykański dyplomata Bix Aliu napisał do polskiej marszałek Sejmu list, którym chciał wpłynąć na pracę nad regulacjami dotyczącymi reprywatyzacji. Wyraził sprzeciw wobec ustawy mającej zablokować reprywatyzację. Trapił się amerykański dyplomata, że może to utrudnić odzyskiwanie mienia żydowskiego utraconego w okresie II wojny. Wtedy podnoszono argument, że Polska uważa spawy majątkowe za zamknięte. Pochwalałem w tamtym czasie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i prawicowych komentatorów w Polsce. Jednak od tego czasu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/JG-pogrzeb-1280x720.jpg

Jędrzej Giertych (1903-1992) był z pewnością najbardziej płodnym pisarzem Obozu Narodowego1 w całej jego historii. Takie stwierdzenie może rodzić różne reakcje, gdyż ilość nie zawsze idzie w parze z jakością. Jednak w przypadku Giertycha mamy do czynienia z jak najbardziej pozytywnym przełożeniem ilości na jakość pisarstwa. W jego wypadku używam pojęcia pisarstwa sensu largo, gdyż Giertych realizował się zarówno w bieżącej publicystyce, w dłuższych formach historycznych i historiozoficznych, beletrystyce, wspomnieniach a nawet poezji. Za publicystykę...