PolskaUncategorizedW hołdzie ofiarom Wołynia

Red.11 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

W 80 rocznicę „krwawej niedzieli”, będącej kulminacyjnym momentem Rzezi Wołyńskiej – łódzkie środowiska patriotyczne skupione wokół Klubu im. Romana Dmowskiego, Klubu Myśli Polskiej w Łodzi oraz Konfederacji Korony Polskiej złożyły hołd bestialsko pomordowanym i uczciły ich pamięć. Spotkanie odbyło się przy ul. Rzgowskiej 72 w Łodzi, nieopodal muralu upamiętniającego ten bezprecedensowy akt ludobójstwa.

Otwierając zgromadzenie prezes Klubu im. Romana Dmowskiego Kamil Klimczak podkreślił, że wielu osobom i środowiskom przeszkadza pamięć o Wołyniu, a media publiczne często posługują się narracją ukraińską. Konsekwencją histerii wojennej, która rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku jest poświęcenie pamięci ofiar wołyńskiego ludobójstwa w imię doraźnych interesów politycznych. Kamil Klimczak zaznaczył, że nie może być mowy o pojednaniu i uczciwych relacjach polsko-ukraińskich bez prawdy i potępienia sprawców zbrodni prze władze Ukrainy. Niestety decyzją o odmowie ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej Ukraina sama wykluczyła siebie z grona państw cywilizowanych. Podczas spotkania głos zabrał również były poseł i wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski, który zaprotestował przeciwko łączeniu kwestii wojny na Ukrainie ze sprawą upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu. Ponadto kol. Jan Waliszewski z Klubu im. Romana Dmowskiego odczytał odezwę w 80 rocznicę „krwawej niedzieli” na Wołyniu.

Michał Radzikowski

Odezwa w 80 rocznicę „krwawej niedzieli”

W 80 rocznicę „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943 roku, stanowiącej apogeum ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na ludności polskiej, zamieszkującej Wołyń i Małopolskę Wschodnią, składamy hołd pomordowanym i otaczamy ich modlitwą. Oczekujemy od rządu polskiego oraz parlamentu realnych działań na rzecz wyegzekwowania od strony ukraińskiej zgody na ekshumacje pomordowanych i zapewnienia im chrześcijańskiego pogrzebu. Jesteśmy przeciwni fałszywemu pojednaniu w warunkach, kiedy ze strony ukraińskiej nie ma wyznania winy i trwa gloryfikacja nacjonalistów z OUN-UPA na czele ze Stefanem Banderą i Romanem Szuchewyczem.

Państwo ukraińskie jako swoją tożsamość historyczną przybiera dziedzictwo ideologii totalitarnej, obciążonej ludobójstwem i jednoznacznie antypolskie. W istniejących warunkach pomoc polityczna, wojskowa i ekonomiczna państwa polskiego dla Ukrainy powinna być uwarunkowana zgodą władz ukraińskich na ekshumacje i pochówek ofiar ludobójstwa, wskazaniem winnych oraz zaprzestaniem gloryfikacji banderyzmu. Po 80 latach od „krwawej niedzieli” pamięć o ofiarach ukraińskiego nacjonalizmu stanowi punkt centralny polskiej pamięci historycznej. Z oburzeniem stwierdzamy, że najbardziej wytrwali działacze organizacji kresowych, domagający się prawdy o ludobójstwie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, są poddawani szykanom i represjom. Polska polityka wschodnia powinna reprezentować polską rację stanu, do której dziś należy zapewnienie, aby państwowość ukraińska nie była budowana na antypolskiej ideologii. Żadne poczucie potencjalnego zagrożenia ze strony państwa rosyjskiego nie uzasadnia irracjonalnego ignorowania przez rząd opisanych faktów.

Mamy przekonanie, że konsekwentne blokowanie przez stronę ukraińską ekshumacji pomordowanych będzie trwało tak długo, dopóki będą żyli ostatni świadkowie ludobójstwa ze strony polskiej i ostatni sprawcy mordów, których można by postawić przed sądami. Ostatecznym efektem będzie niemożność udokumentowania miejsc zbrodni i faktyczne zdjęcie winy ze sprawców ludobójstwa. Na to zgody być nie może!

Pamięć o ofiarach ukraińskich nacjonalistów poniesiemy w następne pokolenia.

Jan Waliszewski – Klub im. Romana Dmowskiego, Akcja Narodowa,
Kamil Klimczak – Klub im. Romana Dmowskiego,
Michał Radzikowski – Klub Myśli Polskiej,
Radosław Kędzia – Konfederacja Korony Polskiej,
Marcin Mróz – Konfederacja Korony Polskiej,
Józef Struszczyk – Konfederacja Korony Polskiej,
Mirosław Orzechowski – Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha,
Jan Szałowski – niezależny publicysta,
Tadeusz Stefanowski.

Łódź, dnia 10.07.2023 r.

Red.