AktualnościPowstaje Fundacja Rodzina Rodła

Redakcja4 miesiące temu
Wspomoz Fundacje

10 września 2022 we Wrocławiu miała miejsce sobota pod Znakiem Rodła. W otoczeniu kościoła pw. św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w obecności Przyjaciół idei Rodła oraz przedstawicieli mediów Tadeusz Szczyrbak poinformował o powstałej Fundacji Rodzina Rodła.

Ustanowienie Fundacji jest zwieńczeniem 20 – letniej pracy Fundatora na niwie Rodła w obszarze zapomnianego dziedzictwa naszych przodków (historia, edukacja, dziedzictwo narodowe, kultura). Skarbiec w postaci Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła uroczyście proklamowanych 6 marca 1938 r. na Kongresie Berlińskim jest drogowskazem w XXI wieku dla nowych pokoleń Polaków.

Pięć Prawd Polaków: 1. Jesteśmy Polakami!  2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! 3. Polak Polakowi bratem! 4. Co dzień Polak Narodowi służy! 5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle! – to zdania uniwersalne i aktualne, rozumiane jako katechizm polskości i mały dekalog polskości. Wraz ze Znakiem Rodła (symbolem Wisły i Krakowa) Prawdy Polaków spod Znaku Rodła są gwarancją właściwie pojmowanego i realizowanego w praktyce patriotyzmu adresowanego do wszystkich ludzi dobrej woli. W roku 2022 zostaje powołana do życia instytucja, która w sposób najlepszy z możliwych upamiętni dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła jako dobro wspólne kolejnych pokoleń Polaków, nadając dobrym i potrzebnym treściom współczesną i przyjazną formę. Dotychczasowy dorobek, doświadczenie i wiedza ekspercka Fundatora pokazały, że idea Rodła, która teraz realizowana będzie w ramach Fundacji Rodzina Rodła, jest powszechnie akceptowana, łącząca i bardzo potrzebna.

Celem Fundacji jest działalność oświatowo – kulturalna oraz historyczno – edukacyjna w duchu Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła, dorobek i dokonania naszych przodków, są inspiracją do współczesnej aktywności na niwie Rodła. Fundacja wspiera zatem kulturę narodową oraz propaguje wszelką aktywność w tym kierunku adresując ją do Polaków i środowisk polonijnych.

Docelowo planowane jest powstanie Instytutu Rodła. W roku 2022 przypominana jest – w ramach realizowanego z Wrocławia Wielkiego Jubileuszu 100 lat Związku Polaków w Niemczech (1922-2022) – historia powstania oraz międzywojenna działalność naczelnej polskiej organizacji w Niemczech powołanej do życia w roku 1922. Lata 1922 – 1939 (od momentu rozpoczęcia działalności ZPwN do wybuchu II wojny światowej) to czas codziennej pracy pozytywistycznej w polskich rodzinach, pracy narodowej, oświatowej, religijnej, spółdzielczej, medialnej oraz wielu doniosłych wydarzeń w życiu Polaków w Niemczech.

Powstanie Znaku Rodła (8 listopada 1932) i Kongres Berliński (6 marca 1938) podczas którego uroczyście proklamowano Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła – to bardziej znane fakty z aktywności Związku Polaków w Niemczech. Dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła warto przypomnieć: z jednej strony poprzez historię lat 20. i 30. XX wieku ale także w nawiązaniu do współczesności – aktualność idei Rodła  i Prawd Polaków trafia bowiem do coraz szerszego kręgu odbiorców.  Wrocław od wielu lat jest stolicą spod Znaku Rodła w XXI wieku.

Tadeusz Szczyrbak

Prezes Rodziny Rodła – Wrocław

Prezes Zarządu Fundacji Rodzina Rodła

tel. 604 145 481 e-mail: tadeusz-szczyrbak@wp.pl

https://www.facebook.com/tadeusz.szczyrbak.39

www.rodzinarodla.pl

fot. Andrzej Mas

Myśl Polska, nr 39-40 (25.09-2.10.2022)

Redakcja