GospodarkaPolitykaŚwiatDług Stanów Zjednoczonych przekroczył 30 000 000 000 000 dolarów.

Red.2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Jak informuje portal Bankier.pl – dług publiczny Stanów Zjednoczonych osiągnął kolejną okrągłą barierę. Światowe supermocarstwo zadłużone jest już na przeszło 30 bilionów dolarów. Lawinowy przyrost zadłużenia USA zdaje się nie mieć końca. Na tę kwotę składa się dług będący w posiadaniu agend rządowych (6 525 205 197 513,93 USD) oraz rękach pozostałych podmiotów (30 012 386 059 238,29 USD), tzn. krajowych i zagranicznych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Według codziennych danych udostępnianych przez Departament Skarbu 31 stycznia amerykański dług publiczny wynosił 30 012 386 059 238,29 dolarów (słownie: trzydzieści bilionów i dwanaście miliardów trzysta osiemdziesiąt sześć milionów oraz pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem dolarów i dwadzieścia dziewięć centów).

Portal przypomina – „Wcześniej poprzednia „pełna godzina” na zegarze długu, wskazująca 22 bilionów dolarów, wybiła w lutym 2020 roku. Oczywiście zegar ten tyka ze zmienną częstotliwością: 18 bilionów „pękło” w grudniu 2014 r., 19 bilionów przekroczono w lutym 2016 r., zaś o 20 bilionach informowaliśmy we wrześniu 2017 r. Z kolei 21 bilionów przekroczone zostało w marcu 2018 r. Dawno już więc minęły czasu, gdy ktokolwiek przesadnie przejmował się osiągnięciem kolejnego bulionu zadłużenia”

Red.