OpinieRosyjsko-polski okrągły stół „Rozmowy Rosja-NATO i bezpieczeństwo Europy Wschodniej”

Redakcja1 rok temu
Wspomoz Fundacje

20 stycznia br. kol. kol. Mateusz Piskorski i Adam Śmiech, jako przedstawiciele „Myśli Polskiej”, wzięli udział – zaproszeni przez rosyjskich kolegów – w internetowym „okrągłym stole” rosyjsko-polskim, którego tematem były „Rozmowy Rosja-NATO i bezpieczeństwo Europy Wschodniej”. Dyskusję prowadziła Olga Sucharewska z Eurazjatyckiego Klubu Analitycznego, a udział wziął również Nikita Mendkowicz, szef EKA, ekspert od stosunków międzynarodowych.  Wspomagał tłumaczeniem Władymir Woroncow. Oprócz tematyki ściśle związanej z tematem spotkania, rozmawialiśmy o stosunkach polsko-rosyjskich nie tylko w wymiarze politycznym, ale także w wymiarze społecznym, kulturalnym, czy – można powiedzieć – najzwyklejszym, ludzkim, itp. W naszym przekonaniu, każda tego rodzaju dyskusja ma wielką wartość, pozwala nie tylko wymieniać poglądy, ale i lepiej poznać się nawzajem i zrozumieć. Wszystko to jest niemożliwe drogą oficjalną w sytuacji, kiedy władze Polski doprowadziły do zamrożenia stosunków politycznych z Rosją, kiedy opozycja licytuje się z władzą, kto jest bardziej prawomyślnie antyrosyjski, a kto jest prawdziwym „zdrajcą”, zaś stosunki na każdej innej płaszczyźnie doznały bardzo poważnego uszczerbku. Dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się owocnie rozwijać w przyszłości. Link do wydarzenia znajduje się poniżej.

Adam Śmiech

Rosyjsko-polski okrągły stół

Redakcja