Aktualności106 urodziny obchodzi Maria Mirecka-Loryś

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Maria Mirecka urodziła się 7 lutego 1916 w Ulanowie w rodzinie o tradycji narodowo-demokratycznej. Należała do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) i Przysposobienia Wojskowego Kobiet PWK. W 1937 roku ukończyła gimnazjum w Nisku i podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wstąpiła w szeregi Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Działała także w Bratniej Pomocy.

Po napaści Niemiec na Polskę włączyła się w działalność ruchu oporu. Została łączniczką Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Przybrała konspiracyjny pseudonim „Marta”. W 1941 roku zorganizowała w powiecie niżańskim komórkę Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, zostając jej komendantką. Zagrożona aresztowaniem przeniesiona została do Komendy Głównej NOW w Warszawie. Po scaleniu części NOW z Armią Krajową AK została komendantką Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej WSK-AK. Pełniła tę funkcję do rozwiązania AK w styczniu 1945 roku.

W 1945 roku aresztowana w Nisku. Na mocy amnestii została zwolniona jeszcze w 1945 roku, bała się ponownego aresztowania więc opuściła Polskę. Przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. Andersa pod Ankoną. Podjęła pracę w radiu II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych PSZ, a później w placówce Polskiego Białego Krzyża PBK. W Ankonie poznała swojego przyszłego męża Henryka Lorysia, oficera II Korpusu PSZ. a stąd po 5 latach pobytu, w 1952 roku do Stanów Zjednoczonych. Działała w Stronnictwie Narodowym (SN), Zjednoczeniu Kobiet, Związku Polek w Ameryce. Wróciła do Polski. Ma ogromne zasługi jeżeli chodzi o pomoc dla naszych rodaków na Wschodzie.

W grudniu 1999 została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Jest autorką „Historii Związku Polek w Ameryce” [od 1938 do 1958 roku] i książki „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni”.

Jej braćmi byli znani i cenieni działacze Obozu Narodowego: Leon Mirecki, ps. Leon, Szeliga(1905-2000) Działacz Obozu Wielkiej Polski (OWP), podczas II wojny światowej członek NOW i AK, więzień polityczny w okresie II RP i staliznizmu. Adam Mirecki, ps. Adaś (1909-1952) działacz Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Stronnictwa Narodowego oraz Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Kazimierz Mirecki, ps. Żmuda, Tadeusz (1910-1999) działacz Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Stronnictwa Narodowego oraz Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Łukasz Marcin Jastrzębski

Redakcja