HomeTagArchiwa: endecja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/konda-5-1280x720.jpg

W siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Maurycy hr. Zamoyski (1871-1939)”. Organizatorami konferencji, obok Muzeum, było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie i Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego. Maurycy Zamoyski był bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego, wiceprzewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego. Po odzyskaniu Niepodległości był pierwszym posłem RP we Francji, a w 1924 roku ministrów spraw zagranicznych w rządzie Władysława Grabskiego. Konferencja była jednak poświęcona nie tylko politycznemu zaangażowaniu Zamoyskiego, ale także jego działalności społecznej,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/JG-pogrzeb-2-1280x720.jpg

Czołem Szanowni narodowcy młodzi duchem! Zanim przejdziemy do meritum musimy uściślić temat badawczy niniejszego referatu. Jędrzej Giertych to narodowiec o życiorysie powszechnie znanym, ale zarysuję najważniejsze potrzebne dla nas punkty. Uczeń – jak sam pisał – ze „szkoły myślenia Romana Dmowskiego”. Nie będąc epigonem, nie stworzył własnej myśli politycznej, tylko oceniał rzeczywistość „zimnej wojny” narodowym intelektem i instynktem. Czymże była więc owa szkoła? To suwerenność od wrogów zewnętrznych (nasz narodowy ośrodek decyzyjny wybiera jakie państwa...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/engels-i-piskor-1280x720.jpg

W ostatnim czasie można zauważyć po raz kolejny absurdalne komentarze kierowane w stosunku do środowiska „Myśli Polskiej” że lobbuje za Rosją. Zazwyczaj czynią to osoby ukryte pod jakimiś dziwacznymi pseudonimami, a ich zdjęcia profilowe są ozdobione odpustową symboliką patriotyczno-wyklętą. W kolejnych komentarzach w różnych grupach czytam że „Myśl Polska to patrioci na usługach Moskwy”, że „szefostwo Myśli jest posPAX-owskie” a „sprzeciw wobec lustracji jest głównym postulatem środowiska”. Zdarzają się również komentarze sugerujące sponsorowanie pisma przez...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/rada-1280x720.jpg

Wiemy o tym, że jest Dobro i Zło, ale powinniśmy też mieć umiejętność rozpoznawania, że jest także dobro i zło. Rozeznanie tego pierwszego objawia się jako fundament owego wszystkiego, co stworzono dla ludzi. Drugi podział ma znaczenie incydentalne i nie może być podstawą różnych myślowych systemów. Po prostu potok życia niesie jednocześnie i jedno, i drugie; z tym iż to co od nas pochodzi jest zakorzenione w tym fundamentalnym podziale, pisanym z dużych liter. Wiadomo,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/sn-1280x720.jpg

Redaktor naczelny „Myśli Polskiej” Kolega Jan Engelgard napisał ważną książkę „Roman Dmowski i trzy pokolenia narodowców”. Jest to jedna z istotniejszych prac napisanych w ostatnich latach, pokazuje jak ważna w naszym obozie politycznym była ciągłość myśli. Nie opisał w niej czwartego i piątego pokolenia narodowców, a szkoda. Czwarte to ludzie, którzy działali w okresie Polski Ludowej. I to zarówno po stronie opozycyjnej, jak i poza-opozycyjnej (chociaż głównie spoza Partii). Piąte pokolenie to już te wychowane...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/marsz-do-Mysli-Polskiej-1280x720.jpg

Urodziłem się w Warszawie 12 lat po wojnie. Pamiętam, że na murze przedwojennej kamienicy naprzeciwko mojej śródmiejskiej podstawówki był napis „Мин нет”. Wychowałem się w rodzinie z silnymi tradycjami patriotyczno-komunistycznymi. Rodzina, korzenie tradycja Dziadek, ze strony matki, przedwojenny komunista, absolwent Politechniki Warszawskiej, oficer w kampanii wrześniowej. W oflagu założył komórkę Polskiej Partii Robotniczej. Po wyzwoleniu brał aktywny udział w odbudowie Stolicy, a później przez wiele lat, był członkiem rządu Polski Ludowej. Babcia, polonistka po Uniwersytecie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/01/Clipboard01-1280x720.jpg

Rozmawiałem dzisiaj długo z Kolegą Waldkiem. Znamy się od ponad 25 lat, najpierw z Stronnictwa Narodowego „Szczerbiec” a później „senioralnego”. Często się różnimy, bardzo rzadko sprzeczamy. Dzisiaj jednak to nastąpiło. Zarzucił on środowisku „Myśli Polskiej” – więc i mnie – zbyt luźną interpretacje myśli narodowej. Zresztą nie tylko on. Podobnie wyraziło się jeszcze kilka Koleżanek i Kolegów z szeroko pojętego środowiska neo-endeckiego w różnych wpisach i na różnych forach. Zarzut powtarzający się to odstępstwa od...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/07/polska-w-europie-1280x720.jpg

Powoli, choć wyraźnie opada proukraiński amok, który tej wiosny masowo opętał Polaków. Składają się na to dwie przyczyny. Po pierwsze emocje, jak to z emocjami zwykle bywa, stosunkowo szybko wypaliły się. Po drugie mamy wakacje, zatem ci z mieszkańców naszego pięknego kraju, którzy posiadają umysły skonstruowane do zajmowania się co najwyżej jedną czynnością na raz, skupili się na spożywaniu grillowanej kiełbasy obficie podlewanej napojami. Zatem chwilowo utracili zdolność do dzielenia się z ludzkością perłami swych...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/06/tejkowski-1280x720.jpg

W wieku 88 lat zmarł Bolesław Tejkowski. Bez wątpienia odegrał ogromną rolę w odradzaniu idei narodowej w III RP. Był politykiem kontrowersyjnym a część jego działań przynosiła szkody wizerunkowe całemu ruchowi. Wielu moich znajomych w różnych okresach znało się z nim, większość się jednak do tej znajomości woli nie przyznawać. Nie mam takich oporów. Ja znałem Bolesława Tejkowskiego od prawie 30 lat i nigdy nie robiłem z tego tajemnicy. Uważam że bardzo dobrze się złożyło,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/01/271740626_473458610962626_403676667878390920_n.jpg

Mijają 32 lata od ostatniego Zjazdu PZPR. W dniach 27-30 stycznia 1990 roku w Sali Kongresowej w Warszawie odbyły się obrady XI – ostatniego Zjazdu PZPR, podczas którego podjęto uchwałę o zakończeniu działalności partii. Po obradach zjazdu ostatni I sekretarz KC PZPR Mieczysław Rakowski powiedział historyczne słowa: „Obecność PZPR w życiu narodu i kraju traktujemy jako zakończoną. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić”. PZPR przestała istnieć po ponad 40 latach. Niewielu się temu sprzeciwiło. Prawie...