AktualnościNagroda dla autora biografii Aleksandra Bocheńskiego 

Redakcja3 lata temu
Wspomoz Fundacje

W corocznym Konkursie Fundacji narodowej im. Romana Dmowskiego na najlepsza książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2020 – Główna Nagrodę otrzymał dr Ariel Orzełek za pracę „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego”.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 19 czerwca 2021 roku w Sali im. Karola Beyera w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Licznie przybyli sympatycy tygodnika „Myśl Polska” i  ruchu narodowego, w tym: prof. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski), Radosław Barwin Zagórski, prorektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie, Damian Małecki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Zbigniew Okorski, Bogusław Szymański, Andrzej Szczęśniak, dr Mateusz Piskorski.

Gale prowadził Jan Engelgard, Przewodniczący Rady Fundacji narodowej im. Romana Dmowskiego i red. naczelny tygodnika „Myśl Polska”, a wspierali do Przemysław Piasta (Prezes Fundacji) i dr Maciej Motas. W części pierwszej uroczystości, z okazji obchodzonej w tym roku 80. Rocznicy powstania tygodnika „Myśl Polska”  wręczono pamiątkowe dyplomy współpracownikom pisma, w tym: prof. Stanisławowi Bieleniowi, prof. Peterowi Rainie (odebrał Zbigniew  Rutkowski), Agnieszce Piwar, Romualdowi Starosielcowi, Łukaszowi Marcinowi Jastrzębskiemu, Zbigniewowi Lipińskiemu, Ireneuszowi Lisiakowi, Wiesławowi Kosobudzkiemu, Jerzemu Zielińskiemu i Andrzejowi Wicikowi (wieloletniemu kolporterowi).    

W drugiej części Gali dr Maciej Motas przedstawił wszystkie nominowane do Nagrody książki, po czym Jan Engelgard odczytał werdykt Jury. Oto jego treść:

Protokół posiedzenia Jury Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego Konkursu  „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji:

Komisja Konkursowa w składzie: Jan Engelgard (przewodniczący), Przemysław Piasta i Adam Śmiech (członkowie) działając na podstawie paragrafu 3 i 4 Regulaminu Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”, po przeanalizowaniu treści książek nominowanych do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, postanowiła co następuję:

– Nagrodę Główną przyznać Arielowi Orzełkowi za książkę pt. „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 675.

W opinii Jury książka porusza fundamentalną, także obecnie – kwestię realizmu politycznego, który był jedną z przesłanek działalności Romana Dmowskiego. Polityka polska to polityka realna – uważał Dmowski, znajdując zrozumienie dla swoich tez także wśród przedstawicieli innych obozów politycznych. Jednym z nich był Aleksander Bocheński, wywodzący się z przedwojennego obozu konserwatywnego. W jego bogatej twórczości, zwłaszcza po 1945 roku, myśl Romana Dmowskiego był obecna  cały czas. To właśnie Bocheński był w tym okresie, co nie było łatwe, jej propagatorem i sympatykiem. Książka Ariela Orzełka jest wyczerpującym i  profesjonalnym wykładem na ten temat.

Jury podziela opinię na temat tego dzieła sformułowaną przez prof. Tomasza Sikorskiego:  „Bez wątpienia jest to praca ze wszech miar wartościowa, pod względem źródłowym doskonała, wręcz imponująca. Doktor Ariel Orzełek w obrębie problematyki poruszanej zamyka całkowicie pole badawcze przez siebie zakreślone”.

– Wyróżnienie przyznać Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie za propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat związków rodziny Lutosławskich z Romanem Dmowskim. Muzeum znajdujące się w dawnym dworku rodziny Lutosławskich jest miejscem szczególnym z punktu widzenia historii obozu narodowego. W swojej działalności, jeszcze jako Muzeum Przyrody – przypominało w wielu publikacjach książkowych i konferencjach naukowych związki tej zasłużonej dla Polski rodziny z Narodową Demokracją i Romanem Dmowskim. Wymienić w tym miejscu wypada książki: Józefa Lutosławskiego „Chleb i Ojczyzna”, Tomasza Szymańskiego „Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, wychowawcy i polityka”, czy ostatnio Danuty i Aleksandra Wroniszewskich „Koniec świata Lutosławskich” i Tomasza Szymańskiego „Panie Lutosławskie. Losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci”.

Jan Engelgard, przewodniczący Jury, Przemysław Piasta, członek   Adam Śmiech, członek

Warszawa, 28 maja 2021 roku”

Dr Ariel Orzełek jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Z rąk Jana Engelgarda i Przemysława Piasty otrzymał dyplom, album „Bitwa Warszawska 1920” oraz najnowszy, czwarty tom „Archiwum Narodowej Demokracji”. Nagroda obejmuje także gratyfikację pieniężną. W swoim wystąpieniu laureat przypomniał sylwetkę Aleksandra Bocheńskiego (1904-2001), znanego z legendarnej już książki „Dziej głupoty w Polsce”, ale również autora licznych prac poświęconych gospodarce. Wspomniał również o tym, że w latach 90. XX wieku Bocheński był przez jakiś czas członkiem Rady Programowej „Myśli Polskiej”. Nagroda dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich będzie wręczona przez przedstawicieli Muzeum w Drozdowie na początku wrześniu br.

Redakcja