HomeTagArchiwa: przyszłość | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/matrix-1280x720.jpg

Szanowni Państwo, zaproponuję Wam mały eksperyment. W tym celu przeczytajcie klika poniższych akapitów: „Kirgistan to kraj leżący w Azji Centralnej, który ma swoje własne wyzwania społeczne. Należą do nich m.in. ubóstwo, korupcja, niski poziom wykształcenia, a także problemy związane z rosnącą ilością ludności. Jednym z największych problemów społecznych w Kirgistanie jest ubóstwo. Według danych na rok 2019, około 29% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Częściowo wynika to z korupcji i nieefektywności rządu, które utrudniają inwestycje...