HomeTagArchiwa: integracja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/06/BRICS-1280x720.jpg

Pojawiające się informacje o rozszerzeniu BRICS o Iran i Argentynę każą się zastanowić, czy nieco już przyschnięta idea może dostać nowe paliwo. Dopóki bowiem Rosja i Chiny, czyli motorniczy „świata wielobiegunowego”, widziały możliwość porozumienia z Zachodem, dopóty BRICS był tylko pomysłem, czymś znajdującym się na dalekim horyzoncie. Lutowy przełom Nikt zresztą nie starał się tam, by było inaczej. W przeciwieństwie do tego rodzaju ponadnarodowych instytucji świata euroatlantyckiego, BRICS nie ma bowiem ani formalnej stolicy, ani...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/12/MG_9129-Dugin-1280x720.jpg

Specjalna Operacja Wojskowa (SOW) stanowi ostatni, decydujący akord procesu przejścia od świata jednobiegunowego ku światu wielobiegunowemu. Wielobiegunowość wydaje się nam na pierwszy rzut oka zjawiskiem intuicyjnie zrozumiałym, ale gdy tylko próbujemy ją dokładnie zdefiniować i opisać prawidłowo na gruncie teorii, wszystko przestaje być takie oczywiste. Uważam, że obecnie – jak nigdy dotąd – aktualna staje się moja praca Teoria świata wielobiegunowego (Теория многополярного мира, Москва 2015). Spróbuję tu streścić jej główne założenia. 1. Najważniejszymi podmiotami...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/02/Iran-EUG-1280x720.jpg

Po powrocie z oficjalnej wizyty w Moskwie przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Kalibaf oświadczył, że jego kraj podejmuje negocjacje dotyczące uzyskania członkostwa w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. „Unia połączyła kraje regionu i stworzyła strefę wolnego handlu. Iran rozpoczął rozmowy na temat uzyskania statusu pełnoprawnego członka tej unii, a przygotowania do akcesji przeprowadzone zostaną w ciągu najbliższych dwóch tygodni” – poinformował Kalibaf. 17 maja 2018 roku w Astanie EUG podpisała z republiką islamską porozumienie tymczasowe o obniżeniu stawek...