OgłoszeniaZmarł ppor. Bolesław Wołoszyn

Redakcja6 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

Zmarł ppor. Bolesław Wołoszyn (1930-2022). Jako 14-latek walczył z niemieckim okupantem. Kolega Wołoszyn był Synem Pułku przy II Armii Wojska Polskiego, partyzantem Armii Ludowej (AL), żołnierzem Wojska Polskiego. Po wojnie między innymi odgruzowywał Wrocław i budował Nową Hutę. Działacz społeczny i propagator turystyki. Człowiek polskiej lewicy patriotycznej.

Był działaczem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (następnie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Środowiska Byłych Żołnierzy Gwardii i Armii Ludowej w Krakowie), Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Stowarzyszenia Tradycji LWP im. Berlinga. Uczestniczył w spotkaniach Grunwaldu i Klubu Myśli Polskiej.

śp. ppor. Bolesław Wołoszyn (pierwszy od lewej)

Był uczestnikiem i organizatorem pierwszych wypraw w Bieszczady w latach 50-tych, wieloletnim znakarzem szlaków turystycznych, przewodnikiem Beskidzkim i GOT-u, przewodnikiem narciarskim, uczestnikiem niezliczonej ilości zlotów i rajdów turystycznych, prowadzącym wyjazdy i wycieczki turystyczne, zaliczył wszystkie zimowe rajdy tatrzańskie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 maja 2023 roku o godz. 12.00 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Łukasz Jastrzębski

Redakcja