OpinieAntoniak: Wielkopomna rocznica i kilka refleksji

Redakcja1 rok temu
Wspomoz Fundacje

27 stycznia 2023 roku obchodziliśmy 78. rocznicę wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, oraz oswobodzenia miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

Zapomniane wyzwolenie

78 lat temu obóz w Oświęcimiu wyzwoliła Armia Czerwona, a dokładnie żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Wyzwolili obóz zagłady w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau). W bezpośrednich walkach zginęło 230 żołnierzy, w tym dowódca 472. pułku, pułkownik Siemion Biesprozwanny. W Auschwitz zgładzono ponad milion osób, głównie Żydów, ale także Polaków i przedstawicieli innych narodowości. Po Żydach, w kolejce do eksterminacji byli Słowianie. Generalplan Ost przewidywał wymordowanie 85% mieszkańców Polski. Obecnie rewizjonistyczna „polityka historyczna”, firmowana przez różne koterie byłej „Solidarności” i IPN, pod egidą Unii Europejskiej, stawia znak równości między tymi, którzy ten obóz budowali, a tymi którzy go wyzwolili i położyli kres jego istnieniu. Celem tego procederu jest zrobienie z nas, Polaków, ochoczego mięsa armatniego w wojnie NATO przeciwko Rosji o zachowanie globalnej dominacji USA na świecie.

W Polsce zginęło około sześciuset tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Ludziom jednak wypaczono pojęcie o komunizmie, w związku z tym nie będziemy w Polsce zrozumiani, a co dopiero popierani. Więźniem obozu koncentracyjnego był Józef Antoniak, mój dziadek ze strony taty. Siedział tam jako 16-letni chłopak, później transportem przewieziony w góry Hertzu do Bawarii. Do Siemkowic wrócił na nogach…

Negowana Polska Ludowa

Polska Rzeczpospolita Ludowa to państwo największego po wojnie awansu społecznego chwała żołnierzom radzieckim i tym z Ludowego Wojska Polskiego i tym wszystkim, którzy Polskę dźwigali z ruin, dokładając wszelkich starań by kraj mógł się rozwijać.

Krótki przykład z mojego życia. Gdyby o sytuacji zdrowotnej i możliwościach rozwojowych decydowały przepisy i wskaźniki ekonomiczne NFZ to niepełnosprawny od urodzenia Marcin Antoniak nie skończyłby szkoły i studiów nie skończyłby zdalnie . Co najwyżej mógłbym się uczyć w domu indywidualnie i cofać zdrowotnie i intelektualnie. A tak – skończyłem szkołę, studia wyższe, jestem samodzielny intelektualnie i pracuję zdalnie pisząc recenzje czy artykuły.

To wszystko dzieje się dzięki ogromnemu sercu i pracy mych rodziców i mojemu samozaparciu Ale także dzięki ludziom: lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, którzy swoje wykształcenie odbierali w Polsce Ludowej i swoja wrażliwość na drugiego człowieka tam kształtowali. O poziomie życia w Polsce Ludowej świadczą kolejne fale wyżu demograficznego, o których teraz możemy tylko pomarzyć. Uważam także, iż za kryzys gospodarczy w latach 1980-tych odpowiadały przede wszystkim sankcje ekonomiczne nakładane przez zachodni kapitał, w tym amerykański, a dopiero w drugiej czy trzeciej kolejności błędy gospodarcze okresu PRL.

Zdrada i obce kajdany

Co uważam zaś za największą tragedię ostatnich 30-40 lat? Tą tragedią dla mnie jest „okrągły stół”, czyli sojusz oportunistów z ówczesnej PZPR z oportunistami z anarchosyndykalistycznej „Solidarności”, ów sojusz zdrady narodowej przy „okrągłym stole” przyklepany został wątpliwym i wątłym autorytetem Kościoła katolickiego posoborowego, który nad zdradą okrągłego stołu roztoczył swoisty biskupi parasol ochronny.

Mozolną pracą, w myśl zasady „kropla drąży skałę”, dążyć należy do odbudowy, również w mediach, zdrowo myślącej tkanki intelektualnej. Koniecznym jest tez budowanie takiego patriotyzmu który wyrażał by się w myśleniu i czynach na rzecz dobra obywateli, istotnym jest także powolne, ale odważne odbudowywanie lewicy: narodowej, racjonalistycznej, społecznej, antywojennej .

Mimo tego że nie będę rozumiany, ani popierany, zrobię wszystko, by w dziele przywrócenia zdrowego rozsądku iść ciągle naprzód, świadomy błędów przeszłości. Mimo chaosu z którego wykuwa się obecnie wielobiegunowy świat, z ufnością patrzę w teraźniejszość, wierzę, iż jeszcze będzie tradycyjnie, normalnie. Głosząc: pracę, pokój, socjalizm wraz z mozolną koniecznością odbudowy harmonii pokoju i tradycjonalistycznej wspólnoty, gdzie patriotyzmem można się też zachwycić odnosząc się z szacunkiem do dorobku pokoleń we wszystkich okresach historycznych wspólnoty, wyciągającej wnioski z narodowych klęsk i budującej się na zwycięstwach.

Brak zaproszenia przedstawicieli Rosji na obchody wyzwolenia obozu i miasta Oświęcim jest przekłamaniem historycznym. Skandalem dyplomatycznym. Ale przede wszystkim dowodem na zwasalizowanie sporej części opinii publicznej i naszych pseudoelit politycznych wobec demoliberalnego Zachodu i Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy niestety największym lotniskowcem Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej i jest to nasze narodowe piętno. W żadnym wypadku nie należy się tym chlubić. Ludzie myślący muszą robić wszystko, by na każdym poziomie naszego życia zrzucać demoliberalne, jankeskie, korporacyjne kajdany dławiące wzrost tego bogatego pracą i walką narodu.

Marcin Antoniak

Redakcja