OpinieTo nie my mamy się czego wstydzić

Redakcja1 tydzień temu
Wspomoz Fundacje

Wczoraj TVN i jego internetowe pomioty w ramach obrzydzania społeczeństwu ruchu narodowego uprzejmie przypominały, że ruch narodowy był przeciwko wybuchowi Powstania Warszawskiego. Tak, to prawda byliśmy przeciwko wybuchowi tego szaleńczego powstania podobnie jak byliśmy przeciwnikami innych zbrojnych inicjatyw skazanych na porażkę, które przyczyniły się do osłabienia tkanki narodu polskiego oraz zubożyły go materialnie i kulturowo. Potępiamy więc XIX-wieczne powstania, rewolucję 1905 roku, wyprawę kijowską Piłsudskiego w efekcie, której zginęło około 200 tys. Polaków i która o mały włos nie skończyła się katastrofą. Byliśmy przeciwko wybuchowi Powstania Warszawskiego a dziś jesteśmy przeciwko angażowaniu Polski, w konflikt na Ukrainie, który rozgrywany jest nie w naszym interesie za to z coraz większym zaangażowaniem naszych środków i funduszy.

Moralnym karłom z TVNowy Jork przypominamy, że choć byliśmy przeciwko wybuchowi Powstania Warszawskiego, to kiedy już wybuchło narodowcy nie szczędzili krwi wykazując się na odcinkach na, których walczyli wyjątkową ofiarnością i męstwem. Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński dwaj wybitni poeci narodowi walczyli z elitarnymi oddziałami SS za pomocą pistoletu i granatu. Ataki wroga odpierali na tyle skutecznie, że Niemcy zabili ich dopiero z wykorzystaniem innowacyjnej metody wybuchu pyłu węglowego.

Dlatego nie będziecie nam dyktować czy wolno nam czcić pamięć organizacyjnych kolegów albo dyktować w jaki sposób mamy to robić. To nie my się mamy czego wstydzić tylko wy propagując zgubny i tragiczny dla narodu zryw zorganizowany przez dwóch, trzech szaleńców, którzy dopięli swego organizując świadomi skutków masową rzeź Polaków, którym udało się przetrwać kilka lat okupacji i za chwilę mogli być znowu wolni.

Arkadiusz Miksa

Redakcja