PublicystykaUstawa 447 wymierzona w Polskę przez Żydów amerykańskich – cz II

Redakcja4 miesiące temu
Wspomoz Fundacje

Dziś prezentujemy Państwu dalszą część, dotyczącą niesprawiedliwej ustawy 447 uchwaloną przez Senat USA, której to ustawie , mówimy stanowcze NIE (poprzedni tekst znadzicie państwo tutaj). Przedstawiamy kolejnych „żydowskich przyjaciół” Polski i Polaków, którzy w ramach roszczeń rewindykacyjnych mienia pożydowskiego chcieliby nas ograbić i nasze Państwo rzucić na kolana. Żądają zapłaty 65 mld dolarów za pozostawione prywatne mienie należące do Polskich Żydów, których bestialsko zamordował nazizm niemiecki i sowiecki w okupowanej Polsce, w latach 1939 – 1945.

Następcami hochsztaplerów Bronfmana i Singera, którzy poprzez stworzone przez siebie „Przedsiębiorstwie Holocaust” dokonali grabieży złota i zdeponowanych pieniędzy z banków szwajcarskich, zostali Wiaczesław Mosze Kantor i Ronald Steven Lauder. „Panowie” ci oprócz prowadzenia własnych biznesów, nazwali się wielkimi filantropami, zakładając Fundacje przez które przepuszczali zarobione i „zagrabione” fundusze. Kantor zbudował fortunę na rozgrabieniu postsowieckiego majątku. Urodzony w Moskwie w 1953 r. mający dobre „stosunki” z przywódcami Rosji, rozpoczął prace w branży komputerowej. Wdrażał wraz z amerykańskimi firmami pierwsze sieci komputerowe w Rosji dla której był to wielki krok na drodze rozwoju tej branży. Zarobione pieniądze inwestował w biznes chemiczny, który mocno rozwinął się w rolnictwie, bez którego trudno sobie dziś wyobrazić produkcję żywności. Przejmował udziały w wielu firmach w Rosji, a w szczególności w największej rosyjskiej firmie chemicznej „Acron”. W 2012 r. Kantor będący na usługach Władimira Putina, podjął nieudaną próbę przejęcia całkowitej kontroli nad polskimi Zakładami Azotowymi, co doprowadziło w wyniku fuzji spółki, do zmiany nazwy na Grupę Azoty, a jemu osobiście udało się zagarnąć pakiet 20 procent akcji.

Widząc kolejne możliwości zaistnienia w świecie biznesu i polityki ogłosił się szefem Europejskiego Kongresu Żydów. Stał się pośrednikiem i ambasadorem pomiędzy Rosją i Izraelem i znanym rosyjskim oligarchą działającym na rzecz rosyjsko-żydowskich nowobogackich pracujących w organizacjach diaspory. Okazał się też zażartym orędownikiem wyciągania pieniędzy z państw postsowieckich, które pukały do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Dołączył do grupy amerykańskich „cwaniaczków” żydowskich, którzy na Holocauście postanowili się dorobić. Szczególnie plan ten dotyczył Polski, kraju w którym Hitler wymordował na polskiej ziemi łącznie około 6 mln Żydów, w tym około 3,5 mln Żydów polskich, którzy zamieszkiwali tu przed II wojną. Mosze Kantor obok Mendla Kaplana i Einat Wilf, próbowali kandydować na stanowisko przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów (WJC), ale bez powodzenia, ponieważ mieli trochę za mało zer na koncie bankowym, jak też dzięki zastosowanemu przekupstwu przez „czarnego konia” na to stanowisko czyli Ronalda Laudera. W 2007 r. na Światowym Kongresie Żydów w Budapeszcie przedstawiciele zebranych organizacji i gmin żydowskich, wybrali go bezapelacyjnie na Prezydenta Światowego Kongresu Żydów.

Ronald Lauder to jeden z najbogatszych Żydów świata, spadkobierca po matce, twórczyni i posiadaczce fortuny, budowniczej dzięki jednej z największych firm kosmetycznych w świecie, Esterze Lauder. Majątek ten Ronald latami i sukcesywnie pomnażał. Jest on też znany z działalności na rynku sztuki, jako założyciel Neue Galerie. Handlował obrazami za pośrednictwem domu aukcyjnego Christie’s. Najbardziej znaną transakcją był zakup obrazu pędzla Gustava Klimta „Portret Adeli Bloch-Bauer I” kupiony w 2006 r. za 135 mln dolarów. Jest też posiadaczem obrazów m.in. van Gogha, Cezanne’a, Matisse’a, wartych co najmniej miliard dolarów. A drugie tyle warta jest jego kolekcja zabytkowej broni
Ale Lauder znany jest też w USA z nie do końca legalnej działalności biznesowej omijającej prawo podatkowe od zysków kapitałowych. Stał się symbolem wykorzystywania zawiłości prawa podatkowego. Znany jest z prowadzonej lichwy (od 2016 r. zabronionej w Polsce), poprzez wiele swoich firm zarejestrowanych na Bermudach i na Kajmanach. Najprostszą techniką uzyskiwania gotówki bez płacenia podatku, jest pożyczanie pieniędzy pod zastaw akcji Este’e Lauder Companies, oszukując przy tym także amerykański fiskus.
W 1987 roku za namową rabina Chaskiela Bessera założył Fundację, której celem było ożywienie życia żydowskiego w byłych krajach postkomunistycznych. Powstały organizacje oraz programy religijne, edukacyjne i kulturalne. Od 1991 r. Fundacja rozpoczęła działalność w Polsce. Pieniądze na fundację, po szeroko zakrojonej akcji propagandowej, dotyczącej odbudowy życia żydowskiego, jak też opieki nad obiektami sakralnymi i cmentarzami, Żydzi z całego świata wpłacali na jego konto miliony dolarów. Zorganizowane zostały centra edukacyjne, kluby młodzieżowe, utworzono przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Fundacja dofinansowała także miesięcznik „Midrasz”, jesziwę, kolonie letnie i zimowiska.

Do wypełnienia tych zadań był potrzebny rabin i to bardzo „zgodny rabin”. Na to miejsce został „ściągnięty” przez Laudera nikt inny jak rabin Michael Schudrich z Nowego Yorku. Młody i energiczny, który skupił wokół siebie nieliczną młodzież żydowską, jak też młodzież nieżydowską. Ta w szczególny sposób po pobranych naukach na obozach indoktrynacyjnych z judaizmu, gdzie dokonano im „obrzezania mózgów” została dopuszczona do konwersji, po czym stała się wiernymi „żołnierzykami” wykonującymi każde polecenie… Najbardziej praktyczne okazało się to wśród gojek zauroczonych młodym „żigolakiem z nad rzeki Hudson”, które były gotowe pójść znacznie dalej niż granice kobiecej przyzwoitości.

Szczególnie ci „nowi Żydzi” przysłużyli się po 20 lutym 1997 r., kiedy to w Polsce Gminy Żydowskie rozpoczęły proces niszczenia nielicznie pozostałych i cudem ocalałych majątków pożydowskich, które zostały odebrane w ramach restytucji mienia.

O tym barbarzyńskim procederze, oraz jego „nowych prawowitych spadkobiercach”, można dowiedzieć się w wydanej przez nas książce pt. „Anatomia Zniszczenia”, którą możecie Państwo zakupić w cenie 26 zł. + wysyłka. Kontakt pod adresem: boleslaw_szenicer@interia.pl lub lkolodziejczyk93@gmail.com.

Oczywistym jest, że cała odpowiedzialność za tą Restytucyjną Zagładę spada na Ronalda Laudera, który również przewodniczy Organizacji Restytucji i jest członkiem Claims Conference, organizacji Brooklińskiej. Ta organizacja jest odpowiedzialna za wyłudzenie od Niemiec 42,5 mln dolarów odszkodowań za Holocaust. Dziś w bandycki sposób, stosując szantaż Lauder i jego hochsztaplerzy dalej wzywają Państwo Polskie do wypłaty pieniędzy za prywatne roszczenia. Pomimo, że zarówno on jak i inne „hieny żydowskie” doskonale wiedzą, że problem ten został już rozwiązany w 1960 r., kiedy to rząd USA otrzymał 40 mln. dolarów i zobowiązał się, że nie będzie popierał ani występował z żadnymi dalszymi roszczeniami. Dlatego trzeba być czujnym przed każdym z żydowskich „przyjaciół” Polski, takimi jak: Jonny Daniels, Jan Gros, Adam Michnik, Marian Turski, Georg Soros, Michel Schudrich

 

c.d.n.

Bolesław Szenicer
Łukasz Kołodziejczyk

Redakcja