AktualnościKonfederacja znika z Facebooka

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Usunięcie facebookowego profilu Konfederacji wywołało liczne komentarze. Nie wszystkie oszczędzają samych konfederatów. Przedstawiamy naszym zdaniem najciekawsze:

„Usunięto profil Konfederacji z Facebooka. Całe szczęście, że posłowie tego ugrupowania w pocie czoła pracowali nad budowaniem własnych mediów elektronicznych i tradycyjnych, że budowali własne kanały komunikacji, strefy wpływów i oddziaływania, wspierali media bliskie im ideowo, tworzyli zaplecze medialne w postaci profesjonalnych zespołów młodych ludzi, którzy z każdym miesiącem, tygodniem i dniem otwierali nowe media i nowe kanały komunikacji z wyborcami. Dzięki tej przenikliwości, pragmatyzmowi, przeradzającemu się w błyskotliwość i geniusz, całe ugrupowanie może być dzisiaj spokojne o przyszłość swoją i całego narodu.
A przecież mogli w tym czasie (bo przecież po usunięciu profilu JKM było to jasne) nie zwracać uwagi na takie zagrożenie, spać spokojnie lub np. przepychać się z ochroną targów książki, walczyć z próbą opanowania świata przez zakładanie maseczek na twarz, mówić o covidowych obozach śmierci, spisku światowym i morderczym ministrze zdrowia. A oni nie, wiedzieli lepiej, woleli ciężko pracować, przez co dzisiaj mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość własnego ugrupowania. Chwała im za to, uczmy się wszyscy jak robić wielką politykę! Brawo Konfederacja! Brawo Wy!”

Damian Małecki
Prezes ZTG Sokół

'Komentarz do kasaty konta Konfederacji na FB:
„Ja libertarianin/neoliberał/austriak*, wierzący i praktykujący korwinista w pełni uznaję jednostronne prawo FB do kasowania fanpagów prawicowo-liberalnych legalnych partii politycznych, ponieważ na tym polega nieskrępowane prawo własności prywatnej, która to zasada jest święta i nie może być ograniczona przez państwo w jakiejkolwiek formie, szczególnie zaś w obronie interesu narodowego, które to pojęcie jest istotą socjalizmu”
*niepotrzebne skreślić.”

Prof. Adam Wielomski
Redaktor Naczelny „Pro Fide, Rege et Lege”

Koledzy Konfederaci (w szczególności korwiniści, ale nie tylko), proszę o odrobinę konsekwencji! Nie da się być trochę w ciąży. Zatem albo jesteście za wolnością gospodarczą albo nie. Prywatny podmiot skasował Wasz profil na swoim portalu co znaczy, że nie chce z Wami mieć do czynienia. W świetle Waszych przekonań ma do tego pełne prawo. Zamiast zatem się oburzać i urządzać internetowe łańcuszki powinniście czuć satysfakcję z powodu skutecznego działania niewidzialnej ręki rynku.
Rzecz jasna możecie też rozważyć, czy aby bardziej racjonalny niż paleokapitalizm, nie jest pogląd wskazujący, iż są sytuacje gdy dobrem wyższym niż wolność gospodarcza (czy wolność w ogóle) jest np. interes nadrzędny, taki jak suwerenność narodu. Życzę wam takiej refleksji, gdyż może ona nadać obecnej, niekorzystnej dla Was sytuacji, zupełnie nowy wydźwięk.
To jednak, że życzę refleksji, nie oznacza że się jej spodziewam. Fakt, że nie wyciągnęliście żadnych wniosków z analogicznej przygody jaka spotkała nie tak dawno jednego z Waszych liderów (JKM) nie najlepiej świadczy o Waszej zdolności dedukcji. W końcu podjęcie jakiegokolwiek intelektualnego czy organizacyjnego wysiłku jest zapewne mniej atrakcyjne niż spokojna wegetacja na garnuszku podatnika. Cóż, Wasz wybór…

Przemysław Piasta
Prezes Fundacji im. Romana Dmowskiego

Redakcja