AktualnościWęgry zakazują homopropagandy

Redakcja1 rok temu
Wspomoz Fundacje

10 czerwca rządzący na Węgrzech chadecki Fidesz złożył w Zgromadzeniu Krajowym (węg. Országgyűlés) projekt ustawy chroniącej dzieci przed molestowaniem i znęcaniem się, zawierający również zakaz ukazywania pornografii osobom poniżej 18. roku życia, a także materiałów, które „przedstawiają seksualność dla niej samej, lub też promują lub ukazują dewiacje od przyrodzonej tożsamości płciowej, korektę płci lub homoseksualizm” [1].

Zakaz dotyczy również filmów fabularnych, reklamy i szkolnych programów edukacji seksualnej. Projekt ustawy poddano pod głosowanie 14 czerwca, zaś przegłosowany został 15 czerwca większością 157 głosów przy jednym głosie sprzeciwu – projekt poparły zarówno rządzący Fidesz, jak i centroprawicowy Jobbik, głosowanie zbojkotowała natomiast opozycyjna lewicowa Koalicja Demokratyczna. W poniedziałek na ulice Budapesztu wyszli też sprzeciwiający się projektowi demonstranci popierający ideologię „praw człowieka”, wartości zachodnie i promocję zboczeń seksualnych. Do protestów wzywał opozycyjny mer Budapesztu Gergely Karácsony.

Ustawa została skrytykowana przez Komisję Europejską, niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych i jankeską organizację „Human Rights Watch”.

Sekretarz stanu z partii Fidesz Csaba Domotor zapowiedział że „Kodeks karny będzie jeszcze surowszy. Kary będą ostrzejsze”, zapewniając że ustawa wymierzona jest w pedofilów którzy „nie będą już mogli się ukrywać”, zaś „okrucieństwa (wobec dzieci) nie spotkają się już z lekką karą lub darowaniem winy” [2]. Fidesz podkreślał w ubiegłych latach, że stoi na gruncie obrony tożsamości Węgier jako kraju chrześcijańskiego.

Komentatorzy wskazują, że węgierska ustawa może być inspirowana rosyjskim zakazem propagowania homoseksualizmu z 2013 r. W roku 2020 Węgry przyjęły też ustawę uniemożliwiającą odnotowanie zmiany płci w dokumentach tożsamości. Ocenia się, że obecna ustawa jest próbą konsolidacji konserwatywnego elektoratu przed wyborami przewidzianymi na rok 2022.

Presja wywierana od wewnątrz i z zewnątrz na Węgry przez eksponentów zachodniego postmodernizmu dowodzi, że imperatyw zachowania tożsamości kraju i jego mieszkańców jest nie do pogodzenia z przynależnością do zachodniego bloku geopolityczno-cywilizacyjnego. Blok ten konsoliduje się bowiem obecnie na gruncie skrajnie relatywistycznego paradygmatu postmodernistycznego. Kraje takie  jak Węgry i Turcja będą musiały zatem wybrać pomiędzy odrodzeniem w swej tożsamości, a pozostaniem w bloku zachodnim. Inne, takie jak Serbia i Macedonia, będą musiały dokonać wyboru, czy chcą pozostać sobą, czy dać się przeformatować na podobieństwo Zachodu.

Ronald Lasecki

[1] https://apnews.com/article/government-and-politics-hungary-europe-business-30f5f10613ca53c7438333be8bf37a99 (15.06.2021).

[2] https://apnews.com/article/government-and-politics-europe-hungary-laws-business-d093db541d1ad00bd4b28bb3a22cdb1b (15.06.2021).

Redakcja