OgłoszeniaOświadczenie z okazji Światowego Dnia al-Quds (7 maja 2021 roku)

Redakcja7 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

W imię Boga Miłosiernego i Litościwego

Oświadczenie z okazji Światowego Dnia al-Quds (7 maja 2021 roku)

W tym roku na dzień 7 maja przypada Światowy Dzień al-Quds (Jerozolimy). Dzień, który świętują dla wsparcia uciemiężonej ludności Palestyny wszyscy ludzie miłujący wolność i posiadający poczucie sprawiedliwości na świecie. Dla wsparcia tych, którzy od siedemdziesięciu lat walczą o odzyskanie ojczyzny swych przodków i zniesienie jej okupacji i od wielu dekad są obiektem zbrodni apartheidu rasowego, gwałtu i przemocy. Eksterminacja bezbronnych dzieci, kobiet i mężczyzn, skazywanie na tułaczkę milionów osób, budowanie osiedli na terytoriach okupowanych, intensywna blokada humanitarna i gospodarcza, dręczenie i torturowanie jeńców i więźniów, przymusowe wysiedlanie i przemieszczanie – wszystko to znajduje się w katalogu systematycznie stosowanych praktyk wymierzonych w niewinną ludność Palestyny. Wszystkie te działania są podejmowane przez reżim, który nie tylko stale stosuje ów proceder apartheidu w okupowanej Palestynie, lecz także poprzez lekceważenie i ignorowanie dziesiątek rezolucji Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dowiódł braku przywiązania do międzynarodowych standardów i przepisów prawa.
Niestety, praktyki te nie tylko nie spotkały się ze stanowczym sprzeciwem i przeciwdziałaniem niektórych mocarstw pretendujących do roli rzeczników demokracji i praw człowieka, lecz mocarstwa owe, ingnorując prawa uciemiężonego narodu palestyńskiego oraz udzielając urągającego sprawiedliwości poparcia reżimowi, tylko dodały mu odwagi w dalszym podejmowaniu niehumanitarnych działań i stosowaniu gwałtów na terytorium Palestyny i poza jej granicami. Kolejne kroki, jak choćby oficjalne uznanie przez niektóre państwa Jerozolimy za stolicę reżimu syjonistycznego i przeniesienie tam ambasad, zamknięcie biur OWP w Waszyngtonie, przedstawienie planu pokojowego określanego mianem “dealu stulecia”, wstrzymanie pomocy finansowej dla UNRWA i usunięcie agendy uchodźców palestyńskich oraz uznanie okupowanego obszaru Wzgórz Golan za terytorium państwowe tego reżimu, wpisują się w zakres wspomnianych praktyk.
Islamska Republika Iranu wraz z innymi cywilizowanymi i miłującymi wolność państwami i narodami świata zawsze wyrażała swe szczere i humanitarne poparcie dla udręczonego narodu palestyńskiego w obliczu reżimu okupującego świętą Jerozolimę (al-Quds) i stale starała się znaleźć rozwiązanie tego problemu. W tym celu przedstawiła Organizacji Narodów Zjednoczonych plan “przeprowadzenia narodowego plebiscytu w Palestynie” dla demokratycznego i sprawiedliwego rozwiązania tej kwestii, co zostało oficjalnie ujęte w rejestrze kancelarii tej organizacji. Na tej podstawie, w przekonaniu Islamskiej Republiki Iranu jedynym sposobem rozwiązania problemu Palestyny jest powrót uchodźców palestyńskich do ojczyzny, a następnie przeprowadzenie plebiscytu z udziałem wszystkich prawowitych mieszkańców tej ziemi – muzułmanów, żydów i chrześcijan – w celu określenia przez nich swej przyszłości i pożądanego ustroju politycznego.

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
Warszawa, 6 maja 2021 r.

Redakcja