OpinieDziś 80-te urodziny obchodzi „Myśl Polska

Redakcja3 lata temu
Wspomoz Fundacje
Dokładnie 20 marca 1941 roku w Londynie ukazał się pierwszy numer tego zasłużonego dla naszego narodu i naszej ojczyzny pisma. Pismo powstało jako organ Stronnictwa Narodowego (SN). Jego pomysłodawcą był prof. Władysław Folkierski, który to stanął na czele Komitetu Redakcyjnego MP. Pierwszym redaktorem naczelnym został Marian Rojek. Po nim funkcję przejął sam prezes Stronnictwa Narodowego Tadeusz Bielecki. Kolejni naczelni również byli niezwykle zasłużonymi osobami – Wojciech Wasiutyński i Antoni Dargas. Pismo wychodziło w Londynie, ale było bardzo polskie. W okresie szaleństwa bermanowszczyzny w Polsce „Myśl Polska” znajdowała się w wykazie pism zakazanych przez cenzurę. W późniejszych latach tygodnik w kraju był drukowany i kolportowany przez Stowarzyszenie „Pax” Bolesława Piaseckiego i był dostępny w bibliotekach.
W 1993 redakcja pisma została przeniesiona do Polski, między innymi dzięki staraniom Jana Tomasza Zamoyskiego, redaktorem naczelnym został wtedy Bogusław Kowalski. Od 1997 roku redaktorem naczelnym jest znakomity historyk Jan Engelgard. Jego wielką zasługą jest to że w czasie gdy inne pisma orientacji narodowo-demokratycznej i jej pokrewne poznikały „Myśl Polska” nie tylko żyje ale i się rozwija. Wychodzi zarówno w wersji tradycyjnej papierowej jak i elektronicznej, posiada swoją stronę internetową. W ostatnim czasie powstał również Klub Myśli Polskiej.
„Myśl Polską” od początku cechowała ideowość i realizm. Powstała na emigracji jako pismo przeciwne rządom komunistów w Polsce, ale nie przeciwne Polsce. Po roku 1956, pismo i środowisko z nim związane odwrotnie od większości „polskiego Londynu” i emigracji nie pluło bezrefleksyjnie na Polskę Ludową. Rozumiało znaczenie nowych granic, jednoetniczność, i państwową orientacje antyniemiecką. Pozostawało krytyczne ale sprawiedliwe. Spora zapewne w tym zasługa myśli Jędrzeja Giertycha, który poza SN-em kształtował myśl narodową Polaków.
To już 80 lat naszej „Myśli Polskiej”.
Żyjemy w czasach sukcesów szybkich a krótkotrwałych. Z naszym pismem jest inaczej. Winieta i orientacja polityczna pozostała ta sama przez lata. Pismo niezmiennie trwa na pozycjach narodowo-demokratycznych, dostosowując je do realiów danego okresu. W odróżnieniu od większości mediów, które w swoich czytelnikach widzą segment rynku i grupę docelową nasze pismo ma stałych współtwórców – którzy je tworzą – bo czują wspólną misję. Chcą zostawić Polskę lepszą niż ją zastali, bardziej suwerenną, bardziej niezależną, zamożniejszą i bezpieczniejszą dla całej naszej wspólnoty narodowej. Te 80 lat jest ważnym dorobkiem refleksji, zbiorem myśli, składnicą argumentów, naszym narodowym arsenałem wiedzy.
Życzę „Myśli Polskiej” kolejnych 80 lat walki o Polskę bardziej suwerenną, bardziej niezależną, bezpieczniejszą w każdym aspekcie, opartą o tradycję i otwartą na nowoczesność. Redaktorowi naczelnemu Koledze Janowi Engelgardowi by zdecydowanie przebił długość kierowania pismem Antoniego Dargasa. Wszystkim publicystom, czytelnikom i sympatykom szybkiego urzeczywistnienia Polski rzeczywiście niepodległej, wolnej i sprawiedliwej.
Łukasz Marcin Jastrzębski

Redakcja