PolitykaŚwiatLibia: krok do reunifikacji

Wspomoz Fundacje

Pojawiają się nowe szanse na reintegrację podzielonej w wyniku tzw. arabskiej wiosny w 2011 roku i trwającej od tego czasu wojny domowej Libii. Wicepremier w Rządzie Zgody Narodowej urzędującym w Trypolisie Ahmed Muajtik zdołał doprowadzić do porozumienia z władzami w Tobruku kontrolowanymi przez gen. Chalifę Haftara w sprawie ujednolicenia systemu finansowego kraju.

Stało się to możliwe dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez przedstawicieli Banku Centralnego Libii z obu części kraju, Ministerstwa Finansów, Izby Obrachunkowej oraz Narodowej Korporacji Naftowej. Najistotniejszym punktem zawartego porozumienia jest przyjęcie jednolitego kursu wymiany dinara libijskiego (LYD), co oznacza krok w kierunku dalszej unifikacji podzielonego kraju.

Muajtik wydaje się postacią kompromisową, jednoczącą różne grupy regionalne, polityczne i plemienne Libii. Efektywny dialog z jego inicjatywy dotyczy na razie tylko spraw ekonomicznych i finansowych. Polityk ten sam jest przedsiębiorcą i cieszy się poparciem libijskich kół biznesowych, także sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wyczerpanego już permanentnym kryzysem. Ahmed Muajtik skutecznie zabiega również o rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, uczestnicząc regularnie w spotkaniach i formach w imieniu trypoliskiego rządu. Jego skuteczność często przeciwstawiana jest brakowi efektów działań podejmowanych przez Stephanie Williams, stojącej na czele misji ONZ UNSMIL amerykańskiej dyplomatki, której ostatnia inicjatywa dialogu ogólnonarodowego w Tunezji zakończyła się fiaskiem.

Mateusz Piskorski