HomeTagArchiwa: sztuczna inteligencja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/matrix-1280x720.jpg

Szanowni Państwo, zaproponuję Wam mały eksperyment. W tym celu przeczytajcie klika poniższych akapitów: „Kirgistan to kraj leżący w Azji Centralnej, który ma swoje własne wyzwania społeczne. Należą do nich m.in. ubóstwo, korupcja, niski poziom wykształcenia, a także problemy związane z rosnącą ilością ludności. Jednym z największych problemów społecznych w Kirgistanie jest ubóstwo. Według danych na rok 2019, około 29% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Częściowo wynika to z korupcji i nieefektywności rządu, które utrudniają inwestycje...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/W.-Surkow-1280x720.jpg

Istnieje pojęcie faktu historycznego. Nie ma natomiast terminu „faktu futurystycznego”. Futurologia nie mniej istotna od historii Uważa się, że znamy to, co się wydarzyło. Natomiast to, co się dopiero wydarzy – jedynie „wymyślamy”. Dominuje pogląd o wiarygodności przeszłości przeciwstawianej nieokreśloności przyszłości. To dlatego zestresowane jednostki i znerwicowane narody chętniej poddają się wspomnieniom niż marzeniom. Czują się spokojniejsze wśród cieni swych sławnych przodków. Przeraża je zaś hałaśliwe towarzystwo nieznanych im jeszcze i nieprzewidywalnych potomków. W ten...