HomeTagArchiwa: Szczecin | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/pomnik-demontaz-1280x720.jpg

Jeszcze miałem ostatnią okazję, aby zapalić znicz pod pomnikiem poświęconym żołnierzom polskim i radzieckim, którzy zginęli podczas krwawych walk o Dąbie, wtedy jeszcze Altdamm, w marcu 1945 roku. Następnego dnia, 3 sierpnia, nastąpiło zdemontowanie tablicy a o 14.19 zaczęto wyburzać pomnik, kiedy to stojąca na szczycie 7-metrowego cokołu, wykonana z kamienia postać żołnierza w szumie oklasków runęła na ziemię. Nastąpiło to zaraz po przemówieniach przedstawicieli IPN, Rady Miejskiej, PiS oraz innych osób, z inicjatywy których...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/stettin-1280x720.jpg

Poniżej przedstawiamy niezwykły dokument dotyczący przyszłej zachodniej granicy Polski. W latach 1940/1941 w ramach prac rządu Władysława Sikorskiego funkcjonowała komórka mająca za zadanie przygotowanie polskich postulatów na konferencje pokojową po klęsce Niemiec. Pracami tej komórki kierował Marian Seyda (1979-1967), działacz Narodowej Demokracji. Biuro, którym kierował Seyda, a w którym pracował m.in. młody Antoni Dargas (1915-1991), przyszły red. naczelny „Myśli Polskiej”, przybierało różne nazwy – od Biura Celów Wojny do Ministerstwa Prac Kongresowych. Prace Biura były...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/04/Pomnik-Braterstwa-Broni-Szczecin-1280x720.jpg

26 kwietnia to data symboliczna,  bo proces przywracania Ziem Odzyskanych był długotrwały i usłany licznymi trudnościami. Nie było takie oczywiste, jaki kształt granic zachodnich uzyska Polska. Symboliczne wizyty Jako szczecinianie skupimy się na naszym mieście. Jeszcze w 1959 roku do Szczecina przyjechał Nikita Chruszczow, by potwierdzić polskość naszego miasta. Układ z 1970 roku pomiędzy RFN a Polską podpisany przez Willy Brandta nie został do końca ratyfikowany przez Bundestag. Natomiast przed zjednoczeniem NRD i RFN był...