HomeTagArchiwa: Stanisław Bieleń | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/Debata-antywojenna-16-1280x720.jpg

Już po raz szesnasty tygodnik „Myśl Polska” współorganizował Debatę Antywojenną z udziałem naukowców, ekspertów i publicystów. Tym razem odbyła się ona w Warszawie przy wsparciu stołecznego Klubu Myśli Polskiej oraz Fundacji Swobód Obywatelskich im. Andrzeja Leppera. W dyskusji udział wzięli prof. Stanisław Bieleń, dr Edward Karolczuk (publicysta, członek Stowarzyszenia Marksistów Polskich), dr Robert Potocki (politolog, ukrainoznawca), Jan Engelgard (redaktor naczelny „Myśli Polskiej”), Adam Śmiech („Myśl Polska”) oraz dr Mateusz Piskorski („Myśl Polska” i kanał Wbrew...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/bielen-1280x720.jpg

Doświadczenia dwóch wojen światowych skłoniły przywódców politycznych wielkich potęg do uznania za  imperatyw drugiej połowy XX wieku rozsądne budowanie normatywnych i instytucjonalnych podstaw pokojowego współistnienia. Sprzyjała temu równowaga strategiczna w uzbrojeniu w broń jądrową obu przeciwstawnych bloków Wschodu i Zachodu. „Zbrojny pokój” był  oparty na skutecznym odstraszaniu potencjalnego napastnika. Ponadto rosnąca świadomość  globalnych współzależności pozwalała  nie tyle redukować sprzeczności – te bowiem są stałą cechą stosunków międzynarodowych – ile łagodzić je, a spory rozwiązywać metodami...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/bielen-33-1280x720.jpg

Prototypem polskiego ministerstwa spraw zagranicznych był Departament Interesów Cudzoziemskich, powołany w ramach Rady Nieustającej (czyli pierwszego rządu ustanowionego z inicjatywy Katarzyny II) w 1775 roku. Na jego czele stał arystokrata litewski Joachim Litawor Chreptowicz, którego w dziejach polskiej służby zagranicznej śmiało możemy nazwać pierwszym ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej (na takie stanowisko formalnie powołano go w ramach Straży Praw w 1791 roku). Przywołanie tego historycznego urzędu ma związek z niefortunnym skojarzeniem, jakoby ówczesne ministerium służyło przede...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/zamach-majowy-1280x720.jpg

Ten francuski termin, oznaczający dosłownie cios lub udar w państwo, zrobił ogromną karierę w świecie polityki. Od kilku co najmniej stuleci kojarzony jest z zamachami stanu, to jest zmianą rządu na drodze nielegalnej, pozakonstytucyjnej, ale i gwałtownej, często przy użyciu siły. Stąd jego zamienniki takie jak przewrót czy pucz. W latach trzydziestych XX wieku Curzio Malaparte (Kurt Erich Suckert) w niewielkiej książce „Technika zamachu stanu” próbował objaśnić istotę nowych form legitymizacji władzy, gdy zawodzą stare...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/bie-4-1280x720.jpg

22 września, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich należącego do Uniwersytetu Warszawskiego, odbyły się uroczystości jubileuszu 70-lecia Profesora Stanisława Bielenia, wybitnego polskiego politologa i znawcy stosunków międzynarodowych. Uroczystości stały się kanwą do omówienia dotychczasowego dorobku Jubilata, ale także refleksji na temat stanu polskiej nauki. Nad ich przebiegiem i organizacją czuwał kierownik Katedry Studiów Wschodnich UW, prof. Andrzej Wierzbicki. Życzenia z różnych stron świata Okolicznościowe gratulacje złożyli prof. Bieleniowi liczni uczeni, z którymi współpracuje bądź...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/sochaczewski-1280x720.jpg

Wojna na Ukrainie prowokuje do różnych przemyśleń, ale i do rosnącego zwątpienia w racjonalność ludzkich wyborów. Zastanawia na przykład, dlaczego wszystkie liczące się siły polityczne w Polsce, środowiska medialne i akademickie, a także wielu przeciętnych obserwatorów przyjęło jedynie słuszną interpretację tej tragedii. Dlaczego tak niewiele osób wyraża przekonanie, że narzucony przez polityków i media sposób przedstawiania wydarzeń nie jest naturalny ani konieczny. Jest to przecież tylko jedna z koncepcji prawdy, która odpowiada interesom części stron...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/02/rakieta-wyrzutnia-1280x720.jpg

Nastał czas krwawej wojny u granic Polski. Czas hańby i wstydu dla jednych. Czas heroizmu i poświęceń dla drugich. W ostatnich tygodniach dużo pisałem na łamach „Myśli Polskiej” o konieczności zawarcia  kompromisu między Zachodem a Rosją. Nawoływałem do ustępstw, wierzyłem w dyplomację. Lekceważenie kolosa i podżeganie do wojny Po co odbyto tyle dyplomatycznych pielgrzymek do „jaskini lwa”, jeśli żadna z nich nie przyniosła konkretnych efektów? Nie rozumiem, jak można było lekceważyć pomruki rozjuszonego kolosa, gromadzącego...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/Polish_Prometheus_1831-1280x720.png

Rządowe ośrodki analityczne mogą pełnić dwie, zdecydowanie odmienne funkcje. Pierwszą, tradycyjną, jest przygotowywanie analiz, raportów, prognoz i rekomendacji z myślą o ich wykorzystaniu przez władze przed podjęciem określonych rozstrzygnięć politycznych. Drugi model zakłada, że think tanki pełnią rolę służebnych jednostek propagandy, ośrodków poszukiwania pseudonaukowych uzasadnień prowadzonej przez ich dysponentów polityki. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych bliższy jest z pewnością drugiej z wymienionych ról. Rządowy przekaźnik PISM nadzorowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i, jak się okazuje,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/bielen-6-1280x720.jpg

Kanadyjska pisarka Margaret Atwood zauważyła kiedyś, że do wojen dochodzi wtedy, gdy ci, co je rozpoczynają, są przekonani, że zwyciężą. Nasilająca się w polskim dyskursie publicznym retoryka prowojenna wskazuje na absurdalne wzmożenie w kontekście cytowanej wypowiedzi. Dzieje się tak, jakby polskim decydentom  marzyła się zwycięska wojenka, dająca im tytuł do sławy,  tyle że jest to ryzykowne stąpanie we mgle, w ciemnościach i na dodatek nad przepaścią. Każda bowiem wojna w polskich warunkach jest obecnie niewyobrażalna,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/J.-Engelgard-odznaczenie-1280x720.jpg

W Pałacu Alexandrinum w Krubkach-Górkach odbyła się prezentacja najnowszej książki prof. Witolda Modzelewskiego „Polska – Rosja. Tom VIII. Reset na stulecie pokoju ryskiego?”, połączona z debatą na temat relacji polsko-rosyjskich z udziałem naukowców, ekspertów i dziennikarzy. Dodatkową okazją do spotkania był jubileusz 25-lecia założonego przez prof. Modzelewskiego Instytutu Studiów Podatkowych. W spotkaniu wziął udział m.in. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew, badacze stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Stanisław Bieleń i...