HomeTagArchiwa: Słowiańszczyzna | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/reforma-rolna-1944-1280x720.jpg

Zamiast obchodzić kolejne rocznice rozpoczęcia szlacheckiej ruchawki 22 stycznia 1863 roku, Polacy upamiętniać powinni wydarzenie będące faktycznym „wyzwoleniem narodowym” – zniesienie pańszczyzny 2 marca 1864 roku. Przeważająca większość Polaków dziś jest potomkami chłopów. Przeważająca większość etnosu polskiego w połowie XIX wieku również była chłopami. Zniesienie pańszczyzny miało więc dla przyszłego narodu polskiego nieporównanie większe znaczenie, niż bezsensowna i politycznie szkodliwa bieganina po lasach egzaltowanej młodzieży. Powstanie Styczniowe nominalnie służyć miało ideałom demokratycznym, republikańskim i narodowym...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/06/Slowianie-nad-Dnieprem-1280x720.jpg

Sporo Was jest tutaj, w naszym kraju.  Niektórzy twierdzą, że jakieś cztery miliony, inni uważają, że pięć i więcej. Tak czy inaczej, jakiś co ósmy mieszkaniec Polski pochodzi dziś z Ukrainy. I jakoś musimy nauczyć się rozumieć, szanować, żyć obok siebie. Choć wszystkim Wam z całego serca życzę, byście mogli jak najszybciej wrócić bezpiecznie do swoich domów w Charkowie, Żytomierzu, Dniepropietrowsku (jakoś ciężko przyzwyczaić mi się do nowej nazwy tego miasta), Ługańsku, Tarnopolu, Odessie, Kijowie...