HomeTagArchiwa: Marian Szłapa | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/ns2-1280x720.jpg

16 grudnia 2016 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się przepisy znane szerzej jako „ustawa dezubekizacyjna”. Tak właśnie jej pomysłodawcy przedstawiali ją przed pięciu laty opinii publicznej, jako akt dziejowej sprawiedliwości – dezubekizację. Odebranie komunistycznym oprawcom...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/09/M.-Szlapa-1280x720.jpg

9 września w Kołobrzegu odbyła się III Konferencja Służb Mundurowych „Pamięć. Prawda. Przyszłość”, zorganizowana przez Bractwo Mundurowe RP, przy wsparciu władz samorządowych miasta i powiatu. Wzięli w niej udział również członkowie redakcji „Myśli Polskiej”, która objęła nad wydarzeniem patronat medialny – Przemysław Piasta i Mateusz Piskorski. Nie dezubekizacyjna lecz represyjna Uczestnicy podkreślali, że ustawa z 16 grudnia 2016 roku, stanowiąca podstawę prawną obniżenia świadczeń emerytalnych byłym pracownikom resortu spraw wewnętrznych, którzy po 1989 roku w...