HomeTagArchiwa: Maria Szyszkowska | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/mc-1280x720.jpg

Epoka globalizacji, czyli ta w której żyjemy, bo tak się ją określa, odbiega od ideałów, które miały ją wyznaczać. Idea globalizacji  zrodzona przez stoików i rozwinięta przez Kanta, ujmuje człowieka jako wartość najwyższą. W starożytności stoicy głosili powszechne braterstwo i zespolony z nim zakaz prowadzenia wojen. Wyjaśniali, że człowiek jest cząstką Ludzkości oraz cząstką Kosmosu. Tę ideę globalizmu inaczej wyraził w XVIII wieku Kant, także nie używając tego terminu. Zawarta jest ona w formule imperatywu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/szyszkowska-1280x720.jpg

Media informują  nas od trzydziestu lat, że żyjemy nareszcie w wolnej Polsce. Siła ich oddziaływania, a także zgodnej z nimi upadłej edukacji doprowadziły do tego, że studenci słysząc o Polsce Niepodległej są przekonani, że mowa o sytuacji po 1989 roku. Braki w edukacji stają się formą przemocy, bowiem zawężają horyzonty myślowe. Media ograniczając informacje oraz manipulując nimi także wywierają przemoc psychiczną. Przemoc, z pozoru nieobecna, sprawiła, że nie ma w Polsce lewicy poza niewielkim liczebnie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/szyszkowska-1280x720.jpg

Profesor Maria Szyszkowska organizuje 7 marca w Warszawie Kongres Pokoju. Chce jednoczyć tych Polaków, którzy sprzeciwiają się wojnie i uczestnictwu w niej w jakikolwiek sposób Polski. Postawa profesor, z której znaczną częścią poglądów się nie zgadzam budzi wielki szacunek i podziw. Ona jako jedna z nielicznych rozumie powagę sytuacji i nie zważa na trzeciorzędne podziały. Sprzeciw wobec prowojennej polityce obecnych władz nie jest ani opłacalny, ani łatwy. Wszyscy wiemy o wszechobecnym ostracyzmie wobec przeciwników prowojennego...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/02/confucius-547153_1280-1280x720.jpg

Szlachetna idea globalizacji sformułowana przez stoików, a następnie rozwinięta przez Kanta, przybrała w XXI wieku postać zniekształconą. Intencje twórców tej idei odległe były od chęci przezwyciężenia odrębności narodowych. Jedność mieszkańców naszej planety miała być rezultatem spełnionego braterstwa wszystkich ludzi. Miała być więc oparta o wieczny pokój. Globalizacja stała się w dużej mierze faktem w XXI wieku, ale nie jest ona wyrazem urzeczywistnionej szlachetnej idei, lecz rezultatem podlegania poszczególnych państw korporacjom międzynarodowym, a więc sile pieniędzy...