HomeTagArchiwa: Maria Szyszkowska | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/04/szyszkowska-1280x720.jpg

Nieoczekiwanie obrońcami polskiego narodu stali się chłopi, czyli rolnicy. Strajkuję w całej Polsce doprowadzeni do ostateczności nakazami Unii Europejskiej i pozorowanymi działaniami rządu. Powiewają na drogach biało-czerwone flagi. Troszczą się o siebie, ale zarazem o zdrowie całego społeczeństwa. Rolników nie da się oszukać zwodniczymi obietnicami. PSL nie wyraża interesów rolników, na jej działania nie mogą oni liczyć. Podziwiam odwagę i konsekwencję tej warstwy społecznej, która także w czasach Polski Ludowej – mimo sojuszu robotniczo-chłopskiego –...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/04/honor-5-1280x720.jpg

Narastające uzasadnione niezadowolenie z przemian w Polsce po 1989 roku nie skłoniło do oporu profesorów wyższych uczelni. A wprowadzono absurdalne zmiany w strukturze uniwersytetów i w nauczaniu. Przeważył konformizm. Robotnicy nie wzniecają protestów, bo tę warstwę społeczną zlikwidowano m.in. niszcząc przemysł w Polsce po wejściu do UE. Nie ma wielkich fabryk skupiających robotników. Są rozdrobnieni. Dla przykładu, w obrębie dawnego PKP funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt spółek, co utrudnia porozumiewanie się pracowników. Nie ma więc grupy społecznej,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/tusk-1280x720.jpg

Jest oczywiste, że najdoskonalszą formą demokracji jest jej postać bezpośrednia, czyli wyrażanie poglądów przez obywateli a nie poprzez wybranego przez nich posła – pośrednika. Zresztą wiadomo, że owi pośrednicy zawodzą, na przykład zmieniając po wyborach  przynależność partyjną. A więc wiara w ich ideowość byłaby czymś wątpliwym. Ponury paradoks polega na tym, że w czasie ostatnich wyborów politycy przedstawiający siebie jako obrońców demokracji, z wielką siłą namawiali, by nie brać udziału w referendum. Donald Tusk zapowiadał...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/spoelm-1280x720.jpg

W Polsce po 1989 roku, po przemianach politycznych, został wprowadzony nakaz powszechnej prywatyzacji. Wprowadzał w życie ten pogląd m.in. Leszek Balcerowicz, czy na przykład premier Tadeusz Mazowiecki. Ten ostatni był w czasach PRL przeciwnikiem własności prywatnej zgodnie z poglądami filozofa chrześcijańskiego Mouniera. Stojąc na czele ugrupowania Więź doprowadził do przełożenia na język polski dzieł tego francuskiego filozofa. Powodu tej radykalnej zmiany poglądów nie wyjaśnił. Własność prywatna wytwarza chęć indywidualnego sukcesu. Powoduje – co obserwujemy i...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/mc-1280x720.jpg

Epoka globalizacji, czyli ta w której żyjemy, bo tak się ją określa, odbiega od ideałów, które miały ją wyznaczać. Idea globalizacji  zrodzona przez stoików i rozwinięta przez Kanta, ujmuje człowieka jako wartość najwyższą. W starożytności stoicy głosili powszechne braterstwo i zespolony z nim zakaz prowadzenia wojen. Wyjaśniali, że człowiek jest cząstką Ludzkości oraz cząstką Kosmosu. Tę ideę globalizmu inaczej wyraził w XVIII wieku Kant, także nie używając tego terminu. Zawarta jest ona w formule imperatywu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/szyszkowska-1280x720.jpg

Media informują  nas od trzydziestu lat, że żyjemy nareszcie w wolnej Polsce. Siła ich oddziaływania, a także zgodnej z nimi upadłej edukacji doprowadziły do tego, że studenci słysząc o Polsce Niepodległej są przekonani, że mowa o sytuacji po 1989 roku. Braki w edukacji stają się formą przemocy, bowiem zawężają horyzonty myślowe. Media ograniczając informacje oraz manipulując nimi także wywierają przemoc psychiczną. Przemoc, z pozoru nieobecna, sprawiła, że nie ma w Polsce lewicy poza niewielkim liczebnie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/szyszkowska-1280x720.jpg

Profesor Maria Szyszkowska organizuje 7 marca w Warszawie Kongres Pokoju. Chce jednoczyć tych Polaków, którzy sprzeciwiają się wojnie i uczestnictwu w niej w jakikolwiek sposób Polski. Postawa profesor, z której znaczną częścią poglądów się nie zgadzam budzi wielki szacunek i podziw. Ona jako jedna z nielicznych rozumie powagę sytuacji i nie zważa na trzeciorzędne podziały. Sprzeciw wobec prowojennej polityce obecnych władz nie jest ani opłacalny, ani łatwy. Wszyscy wiemy o wszechobecnym ostracyzmie wobec przeciwników prowojennego...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/02/confucius-547153_1280-1280x720.jpg

Szlachetna idea globalizacji sformułowana przez stoików, a następnie rozwinięta przez Kanta, przybrała w XXI wieku postać zniekształconą. Intencje twórców tej idei odległe były od chęci przezwyciężenia odrębności narodowych. Jedność mieszkańców naszej planety miała być rezultatem spełnionego braterstwa wszystkich ludzi. Miała być więc oparta o wieczny pokój. Globalizacja stała się w dużej mierze faktem w XXI wieku, ale nie jest ona wyrazem urzeczywistnionej szlachetnej idei, lecz rezultatem podlegania poszczególnych państw korporacjom międzynarodowym, a więc sile pieniędzy...