HomeTagArchiwa: inflacja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/05/glapinski-1280x720.jpg

Finansowa dezynwoltura rządów PiS i wynikłe z niej konsekwencje w postaci drożyzny i inflacji coraz bardziej dają się we znaki Polakom. Jednym z najbardziej odczuwalnych w domowych budżetach aspektów tej sytuacji są kolejne podwyżki stóp procentowych. Wraz ze stopami procentowymi rosną bowiem raty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wziąwszy pod uwagę, że ponad połowa Polaków spłaca różnego rodzaju zobowiązania jest to problem dotykający bezpośrednio lub pośrednio całego naszego społeczeństwa. Tymczasem w ostatnich miesiącach Rada Polityki Pieniężnej,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/12/inflyats-1280x720.jpg

Jak poinformował nas niedawno Główny Urząd Statystyczny inflacja za listopad wyniosła u nas 7,7%. Niemal ośmioprocentowy wzrost cen oznacza dla naszych portfelów dokładnie to samo co utrata w skali roku jednej pensji. Rzecz jasna gdyby pracodawca postanowił nie wypłacić swoim pracownikom jednego wynagrodzenia ci wszczęliby słuszne larum. Inny przykład: gdyby ktoś na skutek działania zuchwałych bandytów utracił swoje miesięczne wynagrodzenie natychmiast zgłosiłby tą sprawę policji. Tymczasem kiedy polski rząd okradł nas – polskich obywateli z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/inflacja2-1-1280x720.jpg

Dwa, trzy lata, które przed nami to „być albo nie być” dla wielu polskich małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Całe branże, które są w polskich rękach, gdzie dominuje polska własność jeśli nie przetrwają, to zbankrutują. Są to głównie branże usługowe. Pogląd ten podzielają zarówno sami przedsiębiorcy, jak i wielu ekonomistów. Część firm padnie pod ciężarem strat wywołanych kryzysem i nie błędnej, a obłędnej polityki rządu i NBP. Część, która przetrwa zada sobie pytanie, czy są...