HomeTagArchiwa: III Rzesza | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/1944a-1280x720.jpg

Osiemdziesiąt lat temu miało miejsce tragiczne wydarzenie historyczne, które zostało nawet ujęte w węgierskiej ustawie zasadniczej: „Nasz kraj utracił prawo do samostanowienia 19 marca 1944 roku”. Do dziś istnieją różne opinie, półprawdy i błędne wyobrażenia na temat okupacji niemieckiej, jej przyczyn i osób za nią odpowiedzialnych. Główna debata dotyczy tego, czy istniała alternatywa i co węgierskie przywództwo zrobiło lub mogło zrobić, aby uniknąć okupacji. Rozmawialiśmy o tym z Sándorem Szakálym, dyrektorem generalnym Instytutu Badań Historycznych...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/maska-1280x720.jpg

W młodości największe emocje wywoływały we mnie filmy wojenne. Filmy upamiętniające hitlerowską okupację w Polsce. Obrzydzenie we mnie wywoływały twarze hitlerowskich tajniaków z Kripo, jednej ze służb policyjnych w III Rzeszy oraz obecnej na terenach okupowanych, na terenie Generalnego Gubernatorstwa, które obejmowało centralną i południową Polskę. W Kripo przeważnie służyli etniczni Niemcy lub folksdojcze posługujący się poprawnie językiem polskim. Déjà vu Filmowi tajniacy z Kripo byli to przeważnie około 40-letni, rudawi mężczyźni, tak zwani świńscy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/sa-1280x720.jpg

Siła w epoce panowania światopoglądowego liberalizmu ma wyjątkowo złą passę. Jest napiętnowana i nawet owym pojęciem lepiej się nie posługiwać. To nie znaczy jednak, że zeszła do podziemia, tułając się po różnych zakamarkach, by bytować w głębokim ukryciu. Zawsze była realnym składnikiem ludzkiego życia, w jego wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. I tak wciąż te sprawy widzimy. Nie może bowiem być inaczej, gdyż oznaczałoby to, iż w życiu jednostek oraz grup rzeczywiście coś można zmienić oraz,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/AfD-i-CDU-proporczyki-1280x720.jpg

Jaki jest tak naprawdę kierunek polityczny CDU? Chrześcijańsko-społeczny? Liberalny? Konserwatywny? Liberalno–lewicowy? Nad tym zastanawiano się jeszcze w czerwcu 2022 roku w Berlinie, podczas konferencji organizowanej przez Fundację Konrada Adenauera. Wnioski? KNS plus Erhard Prof. Norbert Lammert nawiązał do zadania określonego w misji Fundacji Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung), jakim jest dostarczanie „impulsów do dalszego rozwoju i umacniania ruchu chrześcijańsko-demokratycznego”. Odnosząc się do obecnej debaty programowej dodał, że CDU „nie może postrzegać siebie jako chodzącego pomnika”,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/12/602869fd06d93_o_large-1280x720.jpg

Z nieskrywaną konsternacją zapoznałem się z tekstem pana Matthäusa Golla pt. „Jednak Schneidemühl”, stanowiącym rzekomo polemikę z jednym z moich dawnych tekstów. Rzecz jasna nie z powodu samej różnicy zdań, gdyż ta jest najczęściej konstruktywna, a przynajmniej intelektualnie ożywcza. To co szokuje, to przyjęta przez pana Golla metodyka historyczna i wynikłe z niej konkluzje. Autor powiela bowiem bezrefleksyjnie najbardziej absurdalne tezy nie tylko niemieckich rewizjonistów, ale wprost ideologów XIX-wiecznego imperializmu prusko-niemieckiego. Przyjrzyjmy się zatem z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/12/Schneidemuhl-pocztowka-1280x720.jpg

Riposta do tekstu „Piła, nie Schneidemühl” Przemysława Piasty. Pomorze – rys historyczny Obszar dzisiejszego Pomorza był zasiedlony od epoki kamienia. W VIII-VI w. p.n.e. nosiciele kultury łużyckiej rozszerzyli swój obszar osadniczy wzdłuż Odry aż po wybrzeże Morza Bałtyckiego. Pomorze Zachodnie od V wieku należało do germańskiej kultury Jastorf.  Starożytni autorzy około przełomu wieków wspominają tu o Rugianach. W VII wieku p.n.e. na zachód od ujścia Wisły pojawiła się pomorska kultura urnowa twarzowa. Kultura ta rozszerzyła...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/10/Polska-Niemcy-flagi-1280x720.jpg

Temat reparacji od Niemiec w okresie kampanii wyborczej w PiS wraca jak boomerang. Polska domaga się od Niemiec reparacji za szkody poniesione podczas II wojny światowej w wysokości 1,3 biliona euro. Warszawa chce negocjować z Berlinem wypłatę reparacji w tej szacowanej wielkości, zapowiedział Jarosław Kaczyński. Była to suma, z którą niemiecka gospodarka mogłaby „doskonale sobie poradzić”. „Dziesiątki krajów na świecie otrzymały od Niemiec odszkodowania” – powiedział. „Nie ma powodu, dla którego Polska miałaby być zwolniona...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/09/Fuhrer-na-tle-flagi-UA-1280x720.jpg

Wysoce popularnym w mediach głównego nurtu jest osąd, iż na Ukrainie nie występuje żadna forma nacjonalizmu nawiązująca do nazizmu niemieckiego. Jako argument podaje się przede wszystkim rządy prezydenta, którego pochodzenie jest żydowskie, zatem wedle zero-jedynkowego świata, ograniczonych umysłów nie mamy do czynienia z daną ideologią nawet w wersji „neo” w przypadku, w którym nie wyczerpuje ona dokładnie wszystkich cech ideologii-matki. Przemilczana teza W poprzednim artykule jedynie w sposób subtelny postarałam się wyjaśnić, iż możemy nadal...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/09/ukrainski-zolnierz-z-Totenkopfem-1280x720.jpg

Nazistowskie inspiracje ideologiczne w armii ukraińskiej walczącej z armią rosyjską i ludnością nowopowstałych republik na wschodzie Ukrainy w mediach głównego nurtu są zdecydowanie pomijane. Jakiekolwiek doniesienia o niepokojących trendach pojawiających się wśród Ukraińców atakowane są oskarżeniami o swój rosyjski rodowód, tj. uznawane są za element walki informacyjnej Federacji Rosyjskiej, zaś ich nadawcy – zaliczani a priori do osób utrzymywanych z budżetu Kremla. Tymczasem materiały powielane w mediach społecznościowych wskazują na to, iż mamy niewątpliwie do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/06/bialoruscy-kolaboranci-1280x720.jpg

Przestrzeń publiczna w Polsce zapełniła się symboliką przyjętą przez antyłukaszenkowską opozycję białoruską. Wynikać taki stan rzeczy ma z faktu, iż polski rząd deklaruje poparcie dla emigracyjnej prezydent Białorusi Swietłany Cichanouskiej, która obecnie prowadzi całkiem komfortowe życie w opłacanej przez polskich podatników posiadłości w Warszawie. Nie jest jednakże największym problemem to, iż polskie elity polityczne nie chcą utrzymywać stosunków z legalnym rządem białoruskim Aleksandra Łukaszenki. Okazuje się bowiem, iż przyzwalamy na stosowanie na terenie naszego kraju...