AktualnościHistoriaKonkurs Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego

Redakcja2 miesiące temu
Wspomoz Fundacje

Jak co roku nasza Fundacja przyzna Nagrodę za najlepszą książkę poświęconą historii i myśli Narodowej Demokracji, tym razem za rok 2023. Oto jacy autorzy i jakie prace zostały nominowane do nagrody:

Biografie:

Mateusz Kofin, „Jan Mosdorf (1904-1943). Życie i myśl polityczna”, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton,  Warszawa 2023, ss. 568.

Krzysztof Kosiński, „Bunt duszy polskiej. O twórczości politycznej i literackiej Romana Dmowskiego (z lat 1893-1934)”, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton,  Warszawa 2023, ss. 679.

Wojciech Jerzy Muszyński, „Bolesław Piasecki. Początki drogi (1915-1944)”, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa 2023, ss. 680 + il.

Michał Puchlaski, Jan Kaim (1912-1949). Wszechpolak, Żołnierz, Kurier, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2023, ss. 167.

Tomasz Pudłocki, „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)”, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie, Rzeszów – Warszawa 2023, ss. 735 + il.

Tomasz Sikorski, Adam Wątor, „Medyceusz znamienity. Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939)”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2023, ss. 507 + il.

Monografie i wydawnictwa zbiorowe:

Bohdan Głębocki, „Wszędzie i zawsze Żydzi… Obraz społeczności żydowskiej w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930-1939”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2023, ss. 546.

„Jędrzej Giertych – wierny Kontynuator Myśli Dmowskiego, ideolog Katolickiego Nacjonalizmu. 120. rocznica urodzin Jędrzeja Giertycha – konferencja historyczna, 14 stycznia 2023 r.”, Warszawa 2023, ss. 202.

Leksykony:

„Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia”, t. 3, pod red. Krzysztofa Kawęckiego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2023, ss. 441.

Ewa Maj, Anna Szwed-Walczak, „Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe – Wydawcy i dziennikarze – Motywy publicystyczne”, T. 2. E-Ga, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, ss. 276.

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”, t. 5, pod red. Krzysztofa Kawęckiego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2023, ss. 440.

Źródła:

Stanisław Kasznica, „Piastowy szlak”, oprac. Olgierd Grott, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydz. Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023, ss. 176.

Władysław Konopczyński, „Piłsudski a Polska”, Wydawnictwo Giertych, bmw 2023, ss. 460.

Jerzy Kurcyusz, „Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji”, wstęp Dariusz Węgrzyn, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2023, ss. 339.

Bolesław Piasecki, „Totalizm katolicki. Wybór pism”, oprac. Olgierd Grott, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023, ss. 196.

Aleksandra Pietrowicz, Rafał Sierchuła, „Ku Armii Narodowej. Z dziejów konspiracji wojskowej Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce 1939-1942”, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, ss. 894.

Karol Stojanowski, „Broszury programowe (1940-1943)”, oprac. Michał Gniadek-Zieliński, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2023, ss. 327.

„Sztuka i Naród * Nr 1-16 * 1942-1944”, wstęp Maciej Urbanowski, oprac. Michał Gniadek-Zieliński, Fundacja „Evviva L’arte”, Warszawa 2023, ss. 759.

Ogłoszenie wyników Konkursu i Wręczenie Nagrody podczas uroczystej Gali nastąpi w końcu kwietnia br.

 

Redakcja